Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia produkcji wyrobów budowlanych

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: B36303
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia produkcji wyrobów budowlanych
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty BUD stacjonarne I-ego stopnia szósty semestr - specj. Realizacja i eksploatacja budynków
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obieralny

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomość właściwości materiałów budowlanych

Forma i warunki zaliczenia:

wykład - zaliczenie pisemne

projekt - wykonanie i obrona projektu wytwórni

Założenia i cele przedmiotu:zapoznanie studentów z technologią produkcji podstawowych materiałów budowlanych.

Metody dydaktyczne:

wykład, projekt

Pełny opis:

Treści programowe:

Technologia produkcji ceramiki budowlanej.

Technologie produkcji wyrobów z betonu komórkowego.

Technologia produkcji wyrobów wapienno-piaskowych.

Efekty kształcenia:

Nabyta wiedza pozwoli na podjęcie pracy w wytwórniach wyrobów budowlanych.

Literatura:

a) podstawowa:

1. Wolfke S.: Technologia wyrobów wapienno-piaskowych. Arkady 1986.

2. Skalamowski W.:Technologia materiałów budowlanych. Arkady Warszawa 1972.

3. Szymański E.: Technologia materiałów budowlanych. Działy wybrane. Wydawnictwa PB. Białystok 2003.

b) uzupełniająca:

Technologia betonu komórkowego. Poradnik pod redakcją J.Widery.WACETOB Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia projektowe - Wykonanie projektu technologiczno-organizacyjnego wytwórni wyrobów z betonu komórkowego. Uzyskać można maksymalnie 100 punktów.

Korekta 1 – max 20 punktów

Korekta 2 – max 20 punktów

Zaliczenie ustne i obrona projektu – max 60 punktów.

Wykład - zaliczenie pisemne obejmujące wszystkie zagadnienia ujęte w programie przedmiotu. Uzyskać można maksymalnie 100 punktów.

0 – 50 punktów – 2,0 (niedostateczny)

51 – 60 punktów – 3,0 (dostateczny)

61 – 70 punktów – 3,5 (dostateczny plus)

71 – 80 punktów – 4,0 (dobry)

81 – 90 punktów – 4,5 (dobry plus)

91 – 100 punktów – 5,0 (bardzo dobry)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Bołtryk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-03-03 - 2014-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Lelusz
Prowadzący grup: Michał Bołtryk, Natalia Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Lelusz
Prowadzący grup: Małgorzata Lelusz, Natalia Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Lelusz
Prowadzący grup: Beata Backiel-Brzozowska, Małgorzata Lelusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Lelusz
Prowadzący grup: Michał Bołtryk, Małgorzata Lelusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Bołtryk
Prowadzący grup: Michał Bołtryk, Małgorzata Lelusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)