Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanika konstrukcji inżynierskich

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: B2N11003
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanika konstrukcji inżynierskich
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty- BUD niestacjonarne drugiego stopnia 1 rok 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Zapoznanie z zaawansowanymi typami analiz konstrukcji inżynierskich. Umiejętność oceny wpływów dynamicznych. Umiejętności praktyczne w zakresie stosowania sieci neuronowych.

Pełny opis:

Stateczności konstrukcji. Obciążenia krytyczne. Równanie różniczkowe pręta ściskanego. Równanie różniczkowe pręta rozciąganego. Efekty I i II rzędu. Drgania wymuszone w konstrukcjach - tłumione i nietłumione. Źródła drgań. Strojenie konstrukcji. Drgania układów o skończonej liczbie stopni swobody. Płyty cienkie i grube. Równania różniczkowe. Metody rozwiązywania równań różniczkowych wyższych rzędów. Metoda różnic skończonych. Płyty na sprężystym podłożu. Równania różniczkowe tarcz i powłok. Nieliniowość geometryczna i fizyczna. Układy mieszane. Sieci neuronowe. Projektowanie optymalnej struktury sieci.

Efekty kształcenia:

Zapoznanie z zaawansowanymi typami analiz konstrukcji inżynierskich poddanych wpływom dużych sił osiowych oraz wymuszeniami dynamicznymi. Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie rozwiązywania równań różniczkowych mechaniki wyższych rzędów. Możliwości zastosowania sztucznej inteligencji w zagadnieniach inżynierskich.

Literatura:

a) podstawowa:

1. Gumiak M., Rakowski J.: Mechanika konstrukcji prętowych w ujęciu macierzowym. Poznań, 2012.

2. Kączkowski Z.: Płyty. Obliczenia statyczne. Arkady, Warszawa 2000.

3. Woźniak Cz.: Mechanika sprężystych płyt i powłok. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

4. Kleiber M.: Komputerowe metody mechaniki ciał stałych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

b) uzupełniająca:

1. Praca zbiorowa: Mechanika budowli z elementami ujęcia komputerowego (t.I + t.II). Arkady, Warszawa 1984.

2. Rakowski G.: Mechanika budowli. OWWSEiZ, Warszawa 2004.

3. Litewka P., Sygulski R.: Wybrane zagadnienia zaawansowanej mechaniki budowli. Poznań, 2012.

4. Rakowski G., Kacprzyk Z.: Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji. Warszawa 2016.

5. Carpintieri A.: Structural mechanics: a unified approach. Taylor & Francis, Milton Park, Abingdon, Oxon 1997 (digital version 2006).

Efekty uczenia się:

Identyfikuje i opisuje zachowanie konstrukcji złożonych w zakresie statyki, stateczności i dynamiki. Rozwiązuje układy powierzchniowe wykorzystując metodę różnic skończonych. Stosuje efekty nieliniowe geometryczne i fizyczne w analizach. Rozwiązuje złożone układy mieszane stosując metodę sił i przemieszczeń. Stosuje sieci neuronowe w analizach doświadczalnych. Potrafi wybrać metodę i rozwiązać zagadnienie inżynierskie.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny z wykładu uznaje się za zdany w sytuacji udzielenia 60% poprawnych odpowiedzi.

Projekty oceniane w zakresie poprawności przedłożonych rozwiązań a obrona identyfikuje osiągnięcie założonych celów utylitarnych. Ocenę pozytywną uzyskuje się wyłącznie w sytuacji poprawnej realizacji prac oraz udzieleniu 60% poprawnych odpowiedzi w fazie obrony.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2024-02-26 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Baszeń, Monika Mackiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Romuald Szeląg
Prowadzący grup: Romuald Szeląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-23 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Romuald Szeląg
Prowadzący grup: Michał Baszeń, Tadeusz Chyży
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Romuald Szeląg
Prowadzący grup: Romuald Szeląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Janusz Krentowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Romuald Szeląg
Prowadzący grup: Romuald Szeląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Romuald Szeląg
Prowadzący grup: Romuald Szeląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Romuald Szeląg
Prowadzący grup: Romuald Szeląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)