Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia produkcji wyrobów budowlanych

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: B1S61356
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia produkcji wyrobów budowlanych
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty BUD stacjonarne I-ego stopnia, 3 rok 6 semestr, spec. Inżynieria Procesów Budowlanych
Przedmioty BUD stacjonarne I-go stopnia szósty semestr - specj. Inżynieria procesów budowlanych
Przedmioty BUD stacjonarne I-go stopnia, 3 rok 6 semestr, ścieżka dypl.: budownictwo pasywne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z technologiami produkcji elementów drobnowymiarowych. Nauczenie metod obliczania zapotrzebowania na surowce oraz sporządzania schematów technologicznych procesu produkcyjnego. Wykształcenie umiejętności krytycznego wyboru rozwiązań technologicznych oraz przygotowanie do prowadzenia badań.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Budownictwo ogólne T.1. Materiały i wyroby budowlane. Arkady, Warszawa, 2005.

2. Zapotoczna-Sytek G., Balkovic S.: Autoklawizowany beton komórkowy: technologia, właściwości, zastosowanie. PWN / Stowarzyszenie Producentów Betonów, Warszawa, 2013.

3. Wolfke S.: Technologia wyrobów wapienno-piaskowych. Arkady Warszawa:

Arkady, 1986.

4. Szymański E.: Technologia materiałów budowlanych – działy wybrane. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, 2003.

Literatura uzupełniająca:

1. Podstawy technologii materiałów budowlanych i metody badań pod red. Jana Małolepszego. Wydawnictwo AGH, Kraków, 2013.

2. Zapotoczna-Sytek G.: Buduję dom z betonu komórkowego. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa, 2000.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2024-02-26 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Lelusz
Prowadzący grup: Małgorzata Lelusz, Natalia Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-23 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Lelusz
Prowadzący grup: Małgorzata Lelusz, Natalia Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Stankiewicz
Prowadzący grup: Natalia Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)