Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wytrzymałość materiałów

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: B1N31023
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wytrzymałość materiałów
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty- BUD niestacjonarne I-ego stopnia trzeci semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Metody i kryteria oceniania:

Wykład

Egzamin:

- składa się z dwóch części (teoria i zadania);

- zaliczenie po uzyskaniu co najmniej 50% możliwych punktów z obu części egzaminu (sumarycznie, a nie po 50% z każdej części).

W części zadaniowej student może otrzymać zadania z następujących zagadnień:

- obliczania przemieszczeń w konstrukcjach belkowych,

- wyznaczania elipsy przekroju,

- wyznaczania naprężeń w przekrojach prętów ściskanych (rozciąganych) lub zginanych,

- wyznaczania naprężeń oraz rdzenia przekroju w przekrojach mimośrodowo ściskanych.

W części teoretycznej student otrzymuje 5 pytań w przypadku egzaminu opisowego lub 20 w przypadku testu. Pytania odnoszą się do zagadnień podanych w czasie wykładów.

Ćwiczenia projektowe

Projekt jest zaliczany po oddaniu ukończonych 5 zadań projektowych oraz napisaniu kolokwium zaliczeniowego składającego się z 3 zadań.

Ocena końcowa zależna jest od liczby uzyskanych punktów:

5.0 - 4,51-5,00

4.5 - 4,01-4,50

4.0 - 3,51-4,00

3.5 - 3,01-3,50

3.0 - 2,51-3,00

2.0 - mniej niż 2,51

Suma punktów obliczana jest:

Psuma=Pprojekt/3+PZ1/5+PZ2/5+PZ3/5-Pkarne/5

gdzie:

Pprojekt -suma punktów za zadania projektowe (zadanie 1,2,4 i 5 - max 1pkt, zadanie 3 - max 2pkt)

PZ1 - punkty (ocena) za zdanie nr 1 na kolokwium (max. 5pkt)

PZ2 - punkty (ocena) za zdanie nr 2 na kolokwium (max. 5pkt)

PZ3 - punkty (ocena) za zdanie nr 3 na kolokwium (max. 5pkt)

Pkarne - punkty ujemne (0,5pkt) za każde podejście potrzebne do zaliczenia zadania na kolokwium.

W przypadku pisania kolokwium poprawkowego pisze się tylko te zadania które zostały niezaliczone, wyjątkiem sytuacja, że student poprawia zadanie na wyższą ocenę (większą ilość punktów)

Laboratorium

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch sprawdzianów oraz oddanie poprawnie sporządzonych sprawozdań z każdego wykonanego na zajęciach doświadczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Baszeń
Prowadzący grup: Michał Baszeń, Janusz Krentowski, Sandra Mlonek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Malesza
Prowadzący grup: Michał Baszeń, Jarosław Malesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Malesza
Prowadzący grup: Michał Baszeń, Jarosław Malesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Chyży
Prowadzący grup: Joanna Krętowska, Jarosław Malesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)