Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy Organizacji i Zarządzania w Budownictwie

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: B04138
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy Organizacji i Zarządzania w Budownictwie
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

wykład, zaliczenie na ocenę

Założenia i cele przedmiotu:

nabycie wiedzy w zakresie identyfikowania, analizy, przygotowania i projektowania realizacji robót i organizowania budowy

Metody dydaktyczne:wykład

Pełny opis:

Treści programowe:

Ewolucja metod organizacji i zarządzania. Współczesne metody zarządzania

Podstawy zarządzania

Procesy budowlane.

Metody organizacji procesów budowlanych

Problemy rozdziału zasobów.

Problemy lokalizacyjno-transportowe

Metody planowania budowy.

Metody harmonogramowania robót budowlanych

Zagospodarowanie placu budowy

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia na budowie

Efekty kształcenia:

nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie: identyfikowania ograniczeń robót, analizy, przygotowania i projektowania realizacji robót oraz organizowania budowy.

Literatura:

a) podstawowa:

A. K. Koźmiński, W. Piotrowski; Zarządzanie – teoria i praktyka; Wyd. Naukowe PWN; Warszawa 2007

J. Obolewicz, J. Szlendak; Podstawy organizacji, zarządzania i pracy kierowniczej; Wyd. Wszechnicy Mazurskiej; Olecko 2002

K. Jaworski; Metodologia projektowania realizacji budowy; Wyd. Naukowe PWN; Warszawa 1999

b) uzupełniająca:

K. Jaworski; Podstawy organizacji budowy; Wyd. Naukowe PWN; Warszawa 2004

M.Połoński: Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym; Wyd. SGGW; Warszawa 2009

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Pawluczuk, Krystyna Rauba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 170 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 170 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Obolewicz
Prowadzący grup: Jerzy Obolewicz, Edyta Pawluczuk, Krystyna Rauba, Dariusz Tomaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Obolewicz
Prowadzący grup: Aneta Jabłońska, Jerzy Obolewicz, Krystyna Rauba, Dariusz Tomaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 240 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 240 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Obolewicz
Prowadzący grup: Aneta Jabłońska, Jerzy Obolewicz, Edyta Pawluczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Obolewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Obolewicz, Edyta Pawluczuk, Nina Szklennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2008/09" (zakończony)

Okres: 2009-02-23 - 2009-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Obolewicz, Edyta Pawluczuk, Jarosław Szklennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2007/08" (zakończony)

Okres: 2008-02-25 - 2008-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 190 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 190 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Stefan Owczarek, Edyta Pawluczuk, Jarosław Szklennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)