Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wytrzymałość materiałów

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: B03102
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wytrzymałość materiałów
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Strona przedmiotu: http://kmb.pb.edu.pl/dydaktyka/tchyzy
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:

Wykład i ćwiczenia praktyczne

Wymagania wstępne:

Kurs Mechaniki Teoretycznej

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład - egzamin pisemny i ustny, projekt - korekty, obrona, prezentacja i dyskusja projektu, laboratorium - wykonanie badań i opracowanie wyników, obrona

Założenia i cele przedmiotu:

Celem nauczania jest nabycie umiejętności w zakresie: wyznaczania sił wewnętrznych w układach prętowych, identyfikowania przypadków wytrzymałościowych, rozróżniania stanów granicznych nośności i użytkowania, rozumienia różnicy między stanem sprężystym i plastycznym pracy materiału, analizowania stateczności prętów prostych.

Metody dydaktyczne:

Stabdardowe

Pełny opis:

Treści programowe:

Wykład ma za zadanie przedstawić problemy brzegowe liniowej teorii sprężystości. Charakterystyki materiałowe i laboratoryjne badania materiałów. Charakterystyki geometryczne figur płaskich. Siły wewnętrzne w układach prętowych. Proste przypadki wytrzymałościowe – rozciąganie, skręcanie, zginanie czyste. Złożone przypadki wytrzymałościowe – zginanie ukośne, mimośrodowe ściskanie/rozciąganie, zginanie z udziałem sił poprzecznych. Obliczanie ugięć belek. Stateczność pręta prostego.

Ćwiczenia poświęcone są nabycie praktycznych umiejętności w zastosowaniu nabytej wiedzy.

Laboratorium: demostracja pracy materiałów budowlanych w pełnym zakresie nośności.

Efekty kształcenia:

ma wiedzę z zakresu właściwości wytrzymałościowych materiałów budowlanych

ma wiedzę z zakresu metod obliczeń konstrukcji prętowych oraz ma podstawową wiedzę z zakresu wymiarowania konstrukcji prętowych

potrafi wykonać podstawowe badania wytrzymałościowe

potrafi obliczyć siły wewnętrzne i ugięcia w konstrukcjach prętowych oraz obliczyć parametry przekrojów płaskich

umie zidentyfikować przypadki wytrzymałościowe oraz zna zasady projektowania konstrukcji prętowych dla podstawowych przypadków wytrzymałościowych

Literatura:

a) podstawowa:

1. Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z.: Wytrzymałość materiałów, t.1 i t.2

2. Grabowski J., Iwańczewska A.: Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów

b) uzupełniająca:

1. Jastrzębski P., Mutermilch J., Orłowski W.: Wytrzymałość materiałów, cz.1 i cz. 2

2. Aleksander J. M.: Strength of Materials, Vol. 1.

Efekty uczenia się:

1. ma wiedzę z zakresu właściwości wytrzymałościowych materiałów budowlanych

2. ma wiedzę z zakresu metod obliczeń konstrukcji prętowych oraz ma podstawową wiedzę z zakresu wymiarowania konstrukcji prętowych

3. potrafi wykonać podstawowe badania wytrzymałościowe

4. potrafi obliczyć siły wewnętrzne i ugięcia w konstrukcjach prętowych oraz obliczyć parametry przekrojów płaskich

5. umie zidentyfikować przypadki wytrzymałościowe oraz zna zasady projektowania konstrukcji prętowych dla podstawowych przypadków wytrzymałościowych

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny i ustny

Laboratorium: wykonanie i opracowanie wyników badań wytrzymałościowych, wykonanie i obrona sprawozdania z wykonanych badań. Interpretacja wyników badań laboratoryjnych i ich obrona, wejściówki sprawdzające przygotowanie studentów do zajęć.

Ćwiczenia: część obliczeniowa projektu, korekta i obrona projektu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tadeusz Chyży, Monika Mackiewicz, Sandra Mlonek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 190 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 190 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 190 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 190 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Chyży, Jarosław Malesza
Prowadzący grup: Tadeusz Chyży, Janusz Krentowski, Joanna Krętowska, Monika Mackiewicz, Jarosław Malesza, Sandra Mlonek, Damian Siwik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Laboratorium - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Chyży
Prowadzący grup: Tadeusz Chyży, Janusz Krentowski, Joanna Krętowska, Monika Mackiewicz, Jarosław Malesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Laboratorium - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Chyży
Prowadzący grup: Michał Baszeń, Tadeusz Chyży, Janusz Krentowski, Joanna Krętowska, Monika Mackiewicz, Jarosław Malesza, Anna Żakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Laboratorium - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2009/10" (zakończony)

Okres: 2009-10-01 - 2010-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tadeusz Chyży, Janusz Krentowski, Joanna Krętowska, Jarosław Malesza, Anna Żakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Laboratorium - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2008/09" (zakończony)

Okres: 2008-10-01 - 2009-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 220 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 220 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 220 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 220 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tadeusz Chyży, Janusz Krentowski, Joanna Krętowska, Jarosław Malesza, Anna Żakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Laboratorium - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2007/08" (zakończony)

Okres: 2007-09-28 - 2008-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 220 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 220 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tadeusz Chyży, Joanna Krętowska, Anna Żakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)