Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modelowanie 3D i wizualizacja w AK

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: AK2108
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Modelowanie 3D i wizualizacja w AK
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Modelowanie 3D w systemach CAD i jego praktyczne wykorzystywanie w architekturze krajobrazu.

Pełny opis:

Nowe koncepcje modelowania w architekturze: przekształcenia-deformacje przestrzenne, powierzchnie offsetowe, fraktalne, modelowanie w specjalistycznych programach wizualizacji przestrzeni 3D.

Literatura:

1) E. Koźniewski: Wykłady z geometrii odwzorowań inżynierskich. Skrypt wirtualny na stronie Wydziału BiIŚ PB; 2) Pottmann H., Asperl A., Hofer M. and Kilian A.: Architectural Geometry. Springer & Bentley Institute Press (2007), 1st Edition., 474 S. 650 Abb. in Farbe., Geb.; 3) Pikoń A.: AutoCAD wersja 2009. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2009; 4) Bociek B.: Blender. Podstawy modelowania. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007;

Efekty uczenia się:

charakteryzuje niestandardowe przekształcenia 3D

opisuje deformacje 3D: skręcenie, zwężanie,

tworzy obiekty z prymitywów w wybranych programach CAD

odtwarza przestrzennie odwzorowany obiekt AK

wykorzystuje geometrię i CAD w modelowaniu 3D w AK

Metody i kryteria oceniania:

Realizacja zadań projektowych (w tym przygotowanie prezentacji)

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-03-03 - 2014-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wojtkiewicz
Prowadzący grup: Dominika Czarny, Sławomir Wojtkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wojtkiewicz
Prowadzący grup: Wojciech Matys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wojtkiewicz
Prowadzący grup: Wojciech Matys, Sławomir Wojtkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)