Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanika budowli

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: Ś14007
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanika budowli
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - ISR niestacjonarne I-stopnia 2 rok 4 semestr
Przedmioty - ISR stacjonarne I-ego stopnia 2 rok 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne:Opracowany materiał z matematyki I i II i fizyki oraz mechaniki i wytrzymałości materiałów

Forma i warunki zaliczenia: kolokwium zaliczeniowe, egzamin pisemny.

Założenia i cele przedmiotu: Poznanie zasad mechaniki budowli,

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, dyskusje

Pełny opis:

Treści programowe: Rozciąganie dwukierunkowe. Analiza naprężeń w płaskim stanie. Ścinanie techniczne. Skręcanie prętów o przekrojach kołowosymetrycznych. Zginanie, obliczanie naprężeń normalnych i stycznych. Projektowanie przekrojów zginanych. Odkształcenia belek, równanie różniczkowe osi odkształconej. Zagadnienia wytrzymałośći złożonej, zginanie ukośne, ściskanie/rozciąganie mimośrodowe. Wyboczenie sprężyste, niesprężyste. Zbiorniki cienkościenne. Energia odkształcenia sprężystego. Hipotezy wytrzymałościowe. Ruch punktu. Zmęczenie materiału. Doświadczalna analiza naprężeń. Podstawy dynamiki.

Efekty kształcenia: Przygotowanie do praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu mechaniki budowli w projektowaniu i eksploatacji urządzeń i instalacji dla potrzeb inżynierii środowiska.

Literatura:

a) podstawowa:

1. Wybrane zagadnienia z podstaw mechaniki budowli i wytrzymałości materiałów : dla studentów inżynierii środowiska / Adam Kisiel, Jakub Kisiel.- 2009.

2. Mechanika budowli w przykładach : płaskie układy prętowe z nadliczbowymi więzami, metoda przemieszczeń, metoda Crossa / Zdzisław Dyląg, Joanna Krętowska.- 2008.

3. Podstawy mechaniki budowli / Jarosław Przewłócki, Jarosław Górski.- 2008.

4. Mechanika budowli w zadaniach : układy statycznie wyznaczalne / Zbigniew Cywiński. - 2006.

b) uzupełniająca:

1. Mechanika budowli w przykładach : płaskie układy prętowe z nadliczbowymi więzami : metoda sił / Joanna Krętowska, Michał Baszeń. -2008

2. Mechanika budowli. Cz.1, Zadania / Jerzy Rakowski. - 2007.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-03-03 - 2014-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Janusz Krentowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Janusz Krentowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 108 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 108 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Janusz Krentowski, Joanna Krętowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Janusz Krentowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 146 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 146 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Krentowski
Prowadzący grup: Danuta Ibiańska-Jarmoc, Janusz Krentowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Krentowski
Prowadzący grup: Danuta Ibiańska-Jarmoc, Janusz Krentowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 126 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 126 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Ibiańska-Jarmoc, Janusz Krentowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 84 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 84 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Krentowski
Prowadzący grup: Danuta Ibiańska-Jarmoc, Janusz Krentowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2008/09" (zakończony)

Okres: 2009-02-23 - 2009-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 94 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 94 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Ibiańska-Jarmoc, Janusz Krentowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)