Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budownictwo, stacjonarne, pierwszego stopnia (język angielski)

Informacje o programie studiów

Kod: ENBUDDZ1
Nazwa: Budownictwo, stacjonarne, pierwszego stopnia (język angielski)
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia, poziom kwalifikacji - 6
Czas trwania: 3,5 roku, 210 punktów ECTS, w tym 6-tygodniowa praktyka zawodowa w wymiarze 4 punktów ECTS
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: budownictwo
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku (od 1999) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie świadectwa dojrzałości, pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • inżynier
Uprawnienia zawodowe:

prawo do ubiegania się o uprawnienia związane z kierunkiem kształcenia

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz studia podyplomowe

15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)