Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Architektura, niestacjonarne, drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: ARCH2N
Nazwa: Architektura, niestacjonarne, drugiego stopnia
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Czas trwania: 1,5 roku, 90 punktów ECTS
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: architektura
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Architektury (od 1999) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister inżynier architekt
Uprawnienia zawodowe:

prawo do ubiegania się o uprawnienia związane z kierunkiem kształcenia

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o udział w studiach podyplomowych, możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie

15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)