Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Leśnictwo, studia niestacjonarne, drugiego stopnia, profil praktyczny, 3 semestry Leśnictwo, pierwszy rok, drugi semestr, studia II stopnia

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Leśnictwo, studia niestacjonarne, drugiego stopnia, profil praktyczny, 3 semestry (LESPN2S3)
Etap: Leśnictwo, pierwszy rok, drugi semestr, studia II stopnia (LESM12)
Poprzednie etapy: Leśnictwo, pierwszy rok, pierwszy semestr, studia II stopnia
Następne etapy: Leśnictwo, drugi rok, trzeci semestr, studia II stopnia
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: leśnictwo
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2019Z 2019L 2020Z 2020L 2021Z 2021L 2022L 2023L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Adaptacja lasów i leśnictwa do zmian klimatu LWN2019AA 2022L - ... NIE
Aktualne problemy i nowoczesne metody ochrony lasu LWN2017A 2019L - 2020L NIE
Aspekty prawne w leśnictwie LWN2015 2019L - ... NIE
Bioetyka, socjologia i etologia zwierząt LWN2021B 2019L - 2019L NIE
Certyfikacja w leśnictwie LWN2013 2019L - ... NIE
Etyka i tradycja łowiecka LWN2021A 2020L - 2022Z NIE
Gospodarka leśna na obszarach przyrodniczo cennych LWN3025 2021L - ... NIE
Leśnictwo europejskie i światowe LWN2020B 2019L - ... NIE
Logistyka rynku drzewnego LWN2018A 2022L - ... NIE
Logistyka w leśnictwie LWN2018B 2019L - 2020L NIE
Nowoczesne sposoby ochrony lasu LWN2017AA 2022L - ... NIE
Nowoczesne technologie hodowli lasu LWN3023 2021L - ... NIE
Ochrona bioróżnorodności obszarów leśnych LWN2016 2019L - ... NIE
Ochrona roślin w lasach LWN2019A 2019L - 2020L NIE
Produkcja i przerób surowca drzewnego LWN2012 2019L - 2020L NIE
Socjologia zwierząt LWN2021BB 2022L - ... NIE
Systemy informatyczne w zarządzaniu lasami LWN3027 2021L - ... NIE
Towaroznawstwo leśne LWN3024 2021L - ... NIE
Zarządzanie zasobami ludzkimi LWN1009 2021L - ... NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów LESP-1222 - Przedmioty - LES niestacjonarne II stopnia - profil praktyczny - 1 rok 2 semestr 2019L - ... 20.00 30.00
PPJ - Punkty za Przedmioty Językowe LESP-1222 - Przedmioty - LES niestacjonarne II stopnia - profil praktyczny - 1 rok 2 semestr 2019L - ... n/d 1.00
PPO - Punkty za Przedmioty Obieralne LESP-1222 - Przedmioty - LES niestacjonarne II stopnia - profil praktyczny - 1 rok 2 semestr 2019L - 2021L n/d 5.00
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)