Politechnika Białostocka - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 5 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 132 dni temu

Witamy w systemie USOSweb Politechniki Białostockiej!

Szanowna Studentko/Szanowny Studencie

Przypominamy, że trwa rekrutacja na studia II stopnia.

Termin zapisów upływa 11 lutego 2019 roku o godz. 15.00

Aby zapisać się na studia musisz:
- zarejestrować się w systemie IRK (irk.pb.edu.pl)
- wpisać do IRK średnią ocen ze studiów i ocenę na dyplomie  - te informacje znajdziesz na bieżąco w  USOS WEB. Gdy pomyliłaś/eś się wpisując ocenę i/lub średnią ze studiów, możesz je poprawić do 13 lutego 2019 roku. Po tym terminie, aby dokonać zmiany musisz zgłosić się do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
- zapisać się na kierunek/kierunki studiów
- wpłacić opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł (za kierunek)  na indywidualne konto z IRK

Aby wydrukować ankietę osobową musisz wpisać w IRK nr dyplomu – możesz to zrobić po 8 lutym.
Ważne! Przestrzegaj harmonogramu rekrutacji: Harmonogram rekrutacji
Jeśli masz pytania, skontaktuj się z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną:
http://pb.edu.pl/kandydaci/kontakt/wydzialowe-komisje-rekrutacyjne/ 
lub z Centrum Rekrutacji: 
https://pb.edu.pl/kandydaci/kontakt/

Aktualizacja systemu

System USOSweb został zaktualizowany do najnowszej wersji. Na dzień dzisiejszy system działa w wersji podstawowej. Modyfikacje specyficzne dla Politechniki Białostockiej będą sukcesywnie uruchamiane.
Wszelkie zauważone błędy i problemy z działaniem systemu proszę zgłaszać na adres usosweb@uci.pb.edu.pl.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, z siedzibą w Białymstoku, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (dalej Uczelnia). W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych na adres: iod@pb.edu.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w celu komunikacji telefonicznej, e-mailowej oraz informacyjnym art. 6 ust. 1 lit. a RODO1
 3. Pani/Pana dane osobowe będą dostępne wyłącznie zalogowanym użytkownikom systemu USOSweb oraz mogą być udostępnione innym podmiotom, którym obowiązek przekazania danych osobowych będzie wynikać z przepisów prawa.
 4. Uczelnia nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.
 5. Zgoda udzielona przez Panią/Pana jest dobrowolna, ale niezbędna do umieszczenia ww. danych w systemie USOSweb.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  • sprostowania danych,
  • cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • przenoszenia danych.
  • Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Uczelni.
 8. Uczelnia nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).