Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - LES niestacjonarne I-ego stopnia 4 rok 7 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce)

Jednostka: Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - LES niestacjonarne I-ego stopnia 4 rok 7 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2011Z - Semestr zimowy 2011/12
2012Z - Semestr zimowy 2012/13
2013Z - Semestr zimowy 2013/14
2013L - Semestr letni 2013/14
2014Z - Semestr zimowy 2014/15
2014L - Semestr letni 2014/15
2015Z - Semestr zimowy 2015/16
2015L - Semestr letni 2015/16
2016Z - Semestr zimowy 2016/17
2016L - Semestr letni 2016/17
2017Z - Semestr zimowy 2017/2018
2017L - Semestr letni 2017/18
2018Z - Semestr zimowy 2018/2019
2018L - Semestr letni 2018/19
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2011Z 2012Z 2013Z 2013L 2014Z 2014L 2015Z 2015L 2016Z 2016L 2017Z 2017L 2018Z 2018L
LN7063B brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
LN7047A brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
LN7063A brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
LN7043A brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: matematyka, ekonomia, ekonomika leśnictwa, organizacja i zarządzanie gospodarstwem leśnym

Forma i warunki zaliczenia: ćwiczenia - kolokwium (test); wykłady - egzamin (test)

Założenia i cele przedmiotu: Wykorzystanie wiedzy marketingowej w zarządzaniu podmiotami leśnymi i sprzedaży produktów

leśnych a w szczególności surowca drzewnego

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia

Strona przedmiotu
LN7062 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obieralny

Wymagania wstępne:brak

Forma i warunki zaliczenia:test

Założenia i cele przedmiotu:ćwiczenia mają za zadanie zapoznanie studentów z podstawowymi aktami i instytucjami chroniącymi własność intelektualną: źródłami krajowymi,ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi oraz prawem Unii Europejskiej.Celem wykładów jest przedstawienie pojęć i zagadnień z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej popartych przykładami praktyki sądowej.

Metody dydaktyczne:ćwiczenia w formie wykładu

Strona przedmiotu
LN7PIN
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykonywanie pracy dyplomowej - godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykonywanie pracy dyplomowej - godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Wykonywanie pracy dyplomowej - godzin
Semestr letni 2013/14
 • Wykonywanie pracy dyplomowej - godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Wykonywanie pracy dyplomowej - godzin
Semestr letni 2014/15
 • Wykonywanie pracy dyplomowej - godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Wykonywanie pracy dyplomowej - godzin
Semestr letni 2015/16
 • Wykonywanie pracy dyplomowej - godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykonywanie pracy dyplomowej - godzin
Semestr letni 2016/17
 • Wykonywanie pracy dyplomowej - godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Wykonywanie pracy dyplomowej - godzin
Semestr letni 2017/18
 • Wykonywanie pracy dyplomowej - godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Wykonywanie pracy dyplomowej - 0 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Wykonywanie pracy dyplomowej - 0 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z: formułowaniem i wyborem problemu inżynierskiego, doborem metod badań i weryfikacji zadania inżynierskiego, krytyczną analizą otrzymanych wyników, synteza zdobytej wiedzy inżynierskiej z I stopnia nauczania.

Strona przedmiotu
LN7052 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Seminarium - 20 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Seminarium - 20 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Seminarium - 20 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Seminarium - 20 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Seminarium - 20 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Seminarium - 20 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Seminarium - 20 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Seminarium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zaliczenie następuje na podstawie przygotowania i wygłaszenia przez studenta dwóch prezentacji związanych z tematem pracy dyplomowej oraz pozytywnej oceny aktywności studenta podczas zajęć seminaryjnych.

Strona przedmiotu
LN7042 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Wymagania wstępne: System informacji przestrzennej

Forma i warunki zaliczenia:kolokwium zaliczeniowe

Założenia i cele przedmiotu: Przyswojenie wiedzy o strukturze systemu informatycznego Lasów Państwowych, opanowanie podstawowych umiejętności korzystania z SILP w zakresie podsystemu LAS.

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia przy wykorzystaniu zdalnego dostępu do centralnej bazy szkoleniowej Lasów Państwowych

Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)