Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - LES niestacjonarne I-ego stopnia 3 rok 6 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce)

Jednostka: Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - LES niestacjonarne I-ego stopnia 3 rok 6 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2010L - Semestr letni 2010/11
2011L - Semestr letni 2011/12
2012L - Semestr letni 2012/13
2013L - Semestr letni 2013/14
2014L - Semestr letni 2014/15
2015Z - Semestr zimowy 2015/16
2015L - Semestr letni 2015/16
2016Z - Semestr zimowy 2016/17
2016L - Semestr letni 2016/17
2017L - Semestr letni 2017/18
2018Z - Semestr zimowy 2018/2019
2018L - Semestr letni 2018/19
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2010L 2011L 2012L 2013L 2014L 2015Z 2015L 2016Z 2016L 2017L 2018Z 2018L
LN6005B brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2014/15
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
LN6060 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Wymagania wstępne:

Forma i warunki zaliczenia:

Założenia i cele przedmiotu:

Metody dydaktyczne:

Strona przedmiotu
LN6022 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: LEŚNICTWO

Wymagania wstępne:Biologia i ekologia drzew leśnych. Nauka o produkcyjności lasu

Forma i warunki zaliczenia:Wykłady –EGZAMIN Ćwiczenia – zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu: opanowanie metod odnawiania i pielęgnowania (zagospodarowania) drzewostanów, - zdobycie umiejętności planowania zabiegów hodowlanych- poznanie zasad leśnego zagospodarowania gruntów porolnych i nieużytków

Metody dydaktyczne:wykłady, ćwiczenia labolatoryjne i terenowe

Strona przedmiotu
LN6033 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Inżynieria leśna

Wymagania wstępne:

Wiedza i umiejętności absolwenta szkoły średniej w stopniu przynajmniej dostatecznym

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie ćwiczeń w formie projektu drogi w konkretnych warunkach gruntowych i technicznych. Napisanie w stopniu przynajmniej dostatecznym dwóch kolokwiów z zakresu tematycznego przedmiotu. Zdanie egzaminu

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie z pojęciami z zakresu budowy i remontów dróg leśnych, obiektów drogowych , melioracyjnych i zagospodarowania turystycznego w lasach. Poznanie elementów składowych procesu planowania i realizowania inwestycji w tym zakresie. Prezentacja typowych rozwiązań praktycznych w zakresie inżynierii leśnej oraz osiągnięć naukowych i technicznych w tym zakresie.

Metody dydaktyczne:

pokazy multimedialne, wykłady, ćwiczenia dydaktyczne na przygotowanych materiałach ćwiczeniowych, samodzielna praca nad projektem.Dyskusja nad proponowanymi rozwiązaniami

Strona przedmiotu
LN6041 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: matematyka, ekonomika leśnictwa

Forma i warunki zaliczenia: ćwiczenia - kolokwium (test) - 1; wykłady - egzamin (test)

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studenta z organizacją i funkcjonowaniem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (PGL LP).

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia

Strona przedmiotu
LN6PrZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2011/12
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2012/13
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2013/14
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2014/15
 • Praktyka - godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2015/16
 • Praktyka - godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2016/17
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2017/18
 • Praktyka - godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2018/19
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
LN6052 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Seminarium - 20 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Seminarium - 20 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Seminarium - 20 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Seminarium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: Temat i załozenia pracy dyplomowej.

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie w oparciu o projekt

Założenia i cele przedmiotu: Poznanie zasad postępowania w przygotowaniu i obronie pracy dyplomowej.

Metody dydaktyczne: seminarium, dyskusja

Strona przedmiotu
LN6061B brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uzyskanie wiedzy dotyczącej możliwości wykorzystania niedrzewnych produktów leśnych w medycynie i farmacji; umiejętność rozpoznawania najważniejszych gatunków roślin stosowanych w celach leczniczych. Poznanie wybranych metod przetwarzania surowców zielarskich

Strona przedmiotu
LN6064 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2014/15
 • Seminarium - 20 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Seminarium - 20 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Seminarium - 20 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Seminarium - 20 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Seminarium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
LN6034 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Wymagania wstępne:

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład – zaliczenie z oceną. Ćwiczenia – zaliczenie z oceną. Praca semestralna studenta - wykonanie opracowania dotyczącego wybranej technologii transportu leśnego. Obrona pracy: prezentacja i dyskusja.

Założenia i cele przedmiotu:

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z tworzeniem samodzielnego opracowania dotyczącego wybranego zagadnienia transportu leśnego.

Metody dydaktyczne:

Wykład jest przekazem werbalnym, ilustrowanym schematami i fotografiami, przedstawianych z wykorzystaniem technik multimedialnych. Zajęcia ćwiczeniowe - samodzielne wykonanie opracowań (analiz technicznych, eksploatacyjnych i ekonomicznych) związanych z problematyką systemów transportu leśnego.

Strona przedmiotu
LN6031 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:urządzanie lasu

Wymagania wstępne:podstawy hodowli lasu, botaniki i dendrometrii

Forma i warunki zaliczenia:wykłady - egzamin, ćwiczenia - zaliczenie

Założenia i cele przedmiotu: opanowanie metod analizy i opisu lasu jako podstawy zrównoważonej i racjonalnej gospodarki zasobami leśnymi

Metody dydaktyczne:ćwiczenia, wykłady

Strona przedmiotu
LN6061A brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
LN6005A brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: do wyboru

Wymagania wstępne: ekologia, ochrona środowiska z elementami toksykologii

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie testowe

Założenia i cele przedmiotu:

Przedstawienie największych zagrożeń środowiska przyrodniczego na świecie powodowanych przez czynniki abiotyczne i antropogeniczne. Zapoznanie studentów z przewidywaniami następstw zagrożeń poszczególnych elementów geoekosystemu w XXI w. oraz prognozami i sposobami ich łagodzenia w Polsce i na świecie.

Metody dydaktyczne: wykłady

Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)