Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - LES stacjonarne I-ego stopnia 3 rok 5 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce)

Jednostka: Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - LES stacjonarne I-ego stopnia 3 rok 5 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2010Z - Semestr zimowy 2010/11
2011Z - Semestr zimowy 2011/12
2012Z - Semestr zimowy 2012/13
2013Z - Semestr zimowy 2013/14
2014Z - Semestr zimowy 2014/15
2015Z - Semestr zimowy 2015/16
2016Z - Semestr zimowy 2016/17
2017Z - Semestr zimowy 2017/2018
2018Z - Semestr zimowy 2018/2019
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2010Z 2011Z 2012Z 2013Z 2014Z 2015Z 2016Z 2017Z 2018Z
L5049
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Kierunek – leśnictwo, studia stacjonarne rok III semestr 5, przedmiot podstawowy egzaminacyjny.

Wymagania wstępne:Znajomość podstaw ekonomii

Forma i warunki zaliczenia:Ćwiczenia – kolokwium zaliczeniowe. Wykłady – egzamin pisemny

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawami ekonomiki leśnictwa. Uzyskanie umiejętności analizowania i interpretowania podstawowych wskaźników ekonomicznych dotyczących gospodarki leśnej.

Metody dydaktyczne:Wykłady, ćwiczenia

Strona przedmiotu
L5022
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Hodowla lasu I

Wymagania wstępne:Botanika leśna. Biologia drzew leśnych., Nasiennictwo i selekcja.

Forma i warunki zaliczenia:kolokwium zaliczeniowe

Założenia i cele przedmiotu: Poznanie przyrodniczych podstaw hodowli lasu. Ocena wpływu czynników ekologicznych na rozwój drzew i drzewostanów. Poznanie wymagań siedliskowych poszczególnych gatunków drzew orazprocesów wydzielania się drzew w drzewostanach.

Metody dydaktyczne:wykłady i ćwiczenia

Strona przedmiotu
L5002
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 0 godzin
 • Ćwiczenia (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 0 godzin
 • Ćwiczenia (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Ćwiczenia (egzamin) - 0 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obieralny

Wymagania wstępne:

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie ćwiczeń na ocenę po każdym semestrze, egzamin końcowy z całości wiedzy programowej

Założenia i cele przedmiotu:1.Dalsze rozwijanie czterech podstawowych sprawności: rozumienia wypowiedzi ustnej, mówienia, rozumienia tekstu pisanego, pisania.

2.Zapoznanie studentów ze słownictwem specjalistycznym związanym z kierunkiem studiów.

3.Osiągnięcie przez studentów znajomości języka na poziomie B2 (poziom czwarty - wg skali CEF UE)

Strona przedmiotu
L5002B2A brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia (egzamin) - 0 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Egzamin - godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Egzamin - godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Egzamin - godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Egzamin - godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Egzamin - godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Egzamin - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L5002r brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia (egzamin) - 0 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L5002B2R brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Egzamin - godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Egzamin - godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Egzamin - godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Egzamin - godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Egzamin - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L5058A
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:do wyboru

Wymagania wstępne: zaliczone przedmioty:propedeutyka leśnictwa, botanika, fizjologia roślin drzewiastych, ochrona środowiska

Forma i warunki zaliczenia: ocena końcowa jest wypadkową ocen z zaliczonych ćwiczeń (50 %) i wiadomości teoretycznych (test) (50%)

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z ideą i koniecznością waloryzacji i monitorowania stanu środowiska. Przedstawienie systemów monitoringu środowiska w Polsce w powiązaniu z monitoringiem europejskim i światowym. Propagowanie nowoczesnych technik analityczno-badawczych stosowanych w monitoringu środowiska leśnego w XXI wieku.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia terenowe i rachunkowe

Strona przedmiotu
L5059A brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obieralny

Wymagania wstępne:brak

Forma i warunki zaliczenia:test

Założenia i cele przedmiotu:ćwiczenia w formie wykładu mają charakter interdyscyplinarny,łączący zagadnienia podstaw z teorii prawa konstytucyjnego,administracyjnego i procedury administracyjnej, a także wybranych podstaw prawa cywilnego. Celem ćwiczeń jest przedstawienie studentom podstawowych pojęć i zagadnień teoretycznych z zakresu teorii prawa i administracji, jak również zapoznanie ich z podstawowymi instytucjami prawa i prawa administracyjnego.

Metody dydaktyczne:ćwiczenia w formie wykładu

Strona przedmiotu
L5036
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość ogólnych zasad związanych z gospodarką leśną w Polsce.

Forma i warunki zaliczenia: sprawdzian pisemny (ćwiczenia), egzamin ustny (wykłady)

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z procedurami pozyskiwania drewna oraz bezpieczeństwiem i higieną pracy przy tym procesie.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia, ćwiczenia terenowe, wykłady

Strona przedmiotu
L5059B brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L5021
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Selekcja, nasiennictwo i szkółkarstwo

Wymagania wstępne:Botanika leśna. Nauka o drewnie. Biologia drzew leśnych., Hodowla lasu.

Forma i warunki zaliczenia:kolokwium zaliczeniowe i egzamin końcowy

Założenia i cele przedmiotu: : Umiejętność rozpoznawania, oceny jakości, przechowywania oraz przysposabiania do wysiewu nasion drzew i krzewów leśnych; umiejętność rozpoznawania siewek głównych gatunków lasotwórczych, umiejętność hodowli materiału sadzeniowego w szkółkach otwartych i kontrolowanych warunkach zewnętrznych. Poznanie podstaw genetyki drzew leśnych

Metody dydaktyczne: wykłady i ćwiczenia

Strona przedmiotu
L5039
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L5037
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Wymagania wstępne:

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie

Założenia i cele przedmiotu: W ramach przedmiotu studenci poznają lecznicze i przemysłowe właściwości wybranych gatunków roślin, jak również zdobędą umiejętności rozpoznawania różnych gatunków grzybów.

Metody dydaktyczne:

Strona przedmiotu
L5057A brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L5057B brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obieralny

Wymagania wstępne: brak

Forma i warunki zaliczenia:zaliczenie zadań projektowych

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie się z metodami zarządzania karierą oraz rozpoznanie rynku pracy. Nabycie umiejętności planowania kariery oraz pisania CV. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Metody dydaktyczne:prezentacja multimedialna, metoda sytuacyjna

Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)