Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - LES stacjonarne I-ego stopnia 2 rok 4 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce)

Jednostka: Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - LES stacjonarne I-ego stopnia 2 rok 4 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2009L - Semestr letni 2009/10
2010L - Semestr letni 2010/11
2011L - Semestr letni 2011/12
2012L - Semestr letni 2012/13
2013L - Semestr letni 2013/14
2014L - Semestr letni 2014/15
2015L - Semestr letni 2015/16
2016L - Semestr letni 2016/17
2017L - Semestr letni 2017/18
2018L - Semestr letni 2018/19
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2009L 2010L 2011L 2012L 2013L 2014L 2015L 2016L 2017L 2018L
L4007B brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L4055
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Kierunek – leśnictwo, studia stacjonarne rok II semestr 4, przedmiot podstawowy egzaminacyjny.

Wymagania wstępne:Znajomość podstaw statystyki

Forma i warunki zaliczenia:Ćwiczenia – kolokwium zaliczeniowe. Wykłady – egzamin pisemny

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie słuchaczy z podstawową wiedzą z zakresu ekonomii. Przedstawienie podstawowych mechanizmów funkcjonowania gospodarki rynkowej.

Metody dydaktyczne:Wykłady, ćwiczenia

Strona przedmiotu
L4024
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu biologii ogólnej (poziom szkoły średniej); umiejętność rozpoznawania gatunków drzew i krzewów leśnych; zaliczenie przedmiotu botanika leśna.

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną po każdym semestrze (wiadomości teoretyczne 40%, rozpoznawanie owadów i żerowisk 30%, oddanie zbioru owadów i żerowisk 10%, aktywność na zajęciach i prowadzenie zeszytu – po 10%);

egzamin końcowy z całości wiedzy programowej (wykłady i ćwiczenia).

Założenia i cele przedmiotu: Uzyskanie wiedzy dotyczącej podstaw morfologii, anatomii, bionomii owadów; umiejętność rozpoznawania najważniejszych owadów leśnych oraz powodowanych przez nie uszkodzeń drzew; poznanie wybranych metod prognozowania pojawu i zwalczania szkodników. Poznanie roli owadów w ekosystemach leśnych oraz podstaw ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem.

Metody dydaktyczne:wykłady, zajęcia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe, przygotowanie zbioru owadów.

Strona przedmiotu
L4027
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Wymagania wstępne:

Forma i warunki zaliczenia:

Założenia i cele przedmiotu:

Metody dydaktyczne:

Strona przedmiotu
L4038
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:GEODEZJA LEŚNA

Wymagania wstępne:

Forma i warunki zaliczenia:

Ćwiczenia obliczeniowo – graficzne, terenowe ćwiczenia praktyczne, egzamin ustny

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawami pomiarów i obliczeń geodezyjnych, kartografii oraz wybranymi zagadnieniami gospodarki nieruchomościami.

Metody dydaktyczne:Wykład, ćwiczenia terenowe

Strona przedmiotu
L4002
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obieralny

Wymagania wstępne:

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie ćwiczeń na ocenę po każdym semestrze, egzamin końcowy z całości wiedzy programowej

Założenia i cele przedmiotu:1.Dalsze rozwijanie czterech podstawowych sprawności: rozumienia wypowiedzi ustnej, mówienia, rozumienia tekstu pisanego, pisania.

2.Zapoznanie studentów ze słownictwem specjalistycznym związanym z kierunkiem studiów.

3.Osiągnięcie przez studentów znajomości języka na poziomie B2 (poziom czwarty - wg skali CEF UE)

Metody dydaktyczne:

Strona przedmiotu
L4002r brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L4026
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:LEŚNICTWO

Studia I stopnia (inżynierskie)

Wymagania wstępne:Hodowla lasu. Entomologia leśna

Forma i warunki zaliczenia:

wykład – zaliczenie z oceną

ćwiczenia – zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu:

- zrozumienie procesów, zjawisk i interakcji występujących w środowisku leśnym,

- ocena zasobów i możliwości regeneracyjnych przyrody oraz zagrożeń powodowanych

działalnością człowieka

Metody dydaktyczne:Wykłady, ćwiczenia laboratoryjne i zajęcia terenowe

Strona przedmiotu
L4007A brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie projektów oraz zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu: Poznanie relacji zachodzących w układzie człowiek-praca, czynników obciążających i sposobów zapobiegania zmęczeniu w pracy. Nabycie umiejętności rozpoznawania zagrożeń w środowisku pracy, oceny ryzyka zawodowego. Zapoznanie się z podstawowymi obowiązkami pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Metody dydaktyczne: prezentacja multimedialna (wykład) wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, metoda sytuacyjna

Strona przedmiotu
L4020
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia terenowe - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia terenowe - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia terenowe - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia terenowe - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Typologia leśna

Wymagania wstępne:podstawy wiedzy z dyscyplin:geologia i geomorfologia, hydrologia, botanika leśna fitosocjologia, gleboznawstwo, dendrometria

Forma i warunki zaliczenia:zaliczenie, kolokwium

Założenia i cele przedmiotu:opanowanie przez studentów podstawowej wiedzy na temat zróżnicowania siedlisk leśnych Polski i zasad ich klasyfikacji.

Metody dydaktyczne:wykład, wycieczki i ćwiczenia terenowe

Strona przedmiotu
L4056B
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Kierunek – leśnictwo, studia stacjonarne rok II semestr 4, przedmiot wybieralny uzupełniający.

Wymagania wstępne:

Forma i warunki zaliczenia:

Ćwiczenia – kolokwium zaliczeniowe. Wykłady – zaliczenie końcowe pisemne

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi zarządzania publicznego, wskazanie roli samorządu terytorialnego w zarządzaniu publicznym.

Metody dydaktyczne:Wykłady, ćwiczenia

Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)