Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - LES niestacjonarne I-ego stopnia 2 rok 3 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce)

Jednostka: Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - LES niestacjonarne I-ego stopnia 2 rok 3 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2009Z - Semestr zimowy 2009/10
2010Z - Semestr zimowy 2010/11
2011Z - Semestr zimowy 2011/12
2012Z - Semestr zimowy 2012/13
2013Z - Semestr zimowy 2013/14
2014Z - Semestr zimowy 2014/15
2015Z - Semestr zimowy 2015/16
2016Z - Semestr zimowy 2016/17
2017Z - Semestr zimowy 2017/2018
2018Z - Semestr zimowy 2018/2019
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2009Z 2010Z 2011Z 2012Z 2013Z 2014Z 2015Z 2016Z 2017Z 2018Z
LN3029
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Obowiązkowy

Wymagania wstępne:Nauka o drewnie. Biologia drzew leśnych. Statystyka matematyczna

Forma i warunki zaliczenia:Wykłady EGZAMIN

Ćwiczenia zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu:

- opanowanie metod pomiaru drzew i drzewostanów,

- zdobycie umiejętności korzystania z tablic i wzorów empirycznych

- poznanie budowy i działania instrumentów dendrometrycznych

Metody dydaktyczne:wykłady, ćwiczenia laboratoryjne i ćwiczenia terenowe

Strona przedmiotu
LN3024
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu biologii ogólnej (poziom szkoły średniej); umiejętność rozpoznawania gatunków drzew i krzewów leśnych; zaliczenie przedmiotu botanika leśna.

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną po każdym semestrze (wiadomości teoretyczne 40%, rozpoznawanie owadów i żerowisk 30%, oddanie zbioru owadów i żerowisk 10%, aktywność na zajęciach i prowadzenie zeszytu – po 10%;

egzamin końcowy z całości wiedzy programowej (wykłady i ćwiczenia).

Założenia i cele przedmiotu: Uzyskanie wiedzy dotyczącej podstaw morfologii, anatomii, bionomii owadów; umiejętność rozpoznawania najważniejszych owadów leśnych oraz powodowanych przez nie uszkodzeń drzew; poznanie wybranych metod prognozowania pojawu i zwalczania szkodników. Poznanie roli owadów w ekosystemach leśnych oraz podstaw ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem.

Metody dydaktyczne: wykłady, zajęcia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe, przygotowanie zbioru owadów.

Strona przedmiotu
LN3028
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Rodzaj przedmiotu:

Gospodarka Łowiecka

Wymagania wstępne:

Znajomość zoologii i ekologii zwierzat

Forma i warunki zaliczenia:

Wykłady - egzamin; Ćwiczenia - zaliczenie z oceną (test)

Założenia i cele przedmiotu:

zapoznanie z podstawami przyrodniczymi, ekonomicznymi i kulturowymi gospodarowania populacjami dzikich zwierzat.

Metody dydaktyczne: wykłady i ćwiczenia kameralne.

Strona przedmiotu
LN3018
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości o wodzie w środowisku przyrodniczym

Forma i warunki zaliczenia: Wykład - zaliczenie pisemne; ćwiczenia - ocena zadań realizowanych na zajęciach, kolokwium pisemne

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu hydrologii, obiegiem wody w przyrodzie. Przedstawienie rodzajów wód, budowy koryta rzecznego i jezior. Nabycie umiejętności wyznaczania działów wodnych oraz wykonywania prostych obliczeń hydrologicznych.

Metody dydaktyczne: Wykład, ćwiczenia

Strona przedmiotu
LN3002a
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Wymagania wstępne:

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie ćwiczeń na ocenę po każdym semestrze, egzamin końcowy z całości wiedzy programowej

Założenia i cele przedmiotu: 1.Dalsze rozwijanie czterech podstawowych sprawności: rozumienia wypowiedzi ustnej, mówienia, rozumienia tekstu pisanego, pisania.

2.Zapoznanie studentów ze słownictwem specjalistycznym związanym z kierunkiem studiów.

3.Osiągnięcie przez studentów znajomości języka na poziomie B2 (poziom czwarty - wg skali CEF UE)

Metody dydaktyczne:

Strona przedmiotu
LN3002r
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:do wyboru

Wymagania wstępne:

znajomość języka na poziomie podstawowym (umiejętność komunikacji w sytuacjach codziennych , opanowane podstawowe zasady gramatyki — formy osobowe czasowników, liczba poj. i mnoga rzeczowników i przymiotników, rząd przyimków, liczebniki)

Forma i warunki zaliczenia:

- obecność (maksymalna liczba nieobecności – 6 godz.)

- aktywny udział w zajęciach

- krótki sprawdzian pisemny w środku semestru

- dłuższy sprawdzian na koniec semestru

- ocena wypowiedzi ustnej

Założenia i cele przedmiotu:

Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej;

Doskonalenie i dalszy rozwój wszystkich sprawności językowych;

Poszerzanie i utrwalanie słownictwa;

Metody dydaktyczne:

Mówienie – praca w parach

Pisanie – wypełnianie ankiet i formularzy

Rozumienie tekstu mówionego – udzielanie odpowiedzi na pytania, uzupełnianie luk

Rozumienie tekstu pisanego – udzielanie odpowiedzi na pytania, umiejętność wyboru wielor

Strona przedmiotu
LN3032
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy.

Wymagania wstępne: wiedza ogólna z fizyki i przedmiotów technicznych ze szkoły średniej.

Forma i warunki zaliczenia: egzamin pisemny, połówkowe kolokwium zaliczające, samodzielne prace rysunkowe i obliczeniowe.

Założenia i cele przedmiotu:

Studenci zapoznają się z wiedzą ogólnotechniczną na temat budowy i eksploatacji współczesnych maszyn leśnych oraz opanowują praktyczne umiejętności czytania i wykonania prostych rysunków technicznych oraz obliczeń.

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia rachunkowe, samodzielne rozwiązywanie zadań.

Strona przedmiotu
LN3030
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Wymagania wstępne:Dendrometria. Nauka o drewnie. Statystyka matematyczna

Forma i warunki zaliczenia:Wykłady EGZAMIN

Ćwiczenia zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu:

poznanie prawidłowości wzrostu i przyrostu elementów miąższości i miąższości drzew i drzewostanów w zależności od rożnych czynników,

- zdobycie umiejętności przeprowadzania analizy pniowej,

- poznanie zastosowania modeli wzrostu w leśnictwie

Metody dydaktyczne:wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Strona przedmiotu
LN3025A
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Ochrona środowiska z elementami toksykologii- przedmiot do wyboru.

Wymagania wstępne:

Chemia, botanika, ekologia.

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład - zaliczenie pisemne; Laboratorium - wypadkowa zaliczonych ćwiczeń laboratoryjnych (50%) i wiadomości teoretycznych(50%).

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi procesami biologicznymi, biochemicznymi chemicznymi zachodzącymi pod wpływem substancji toksycznych występujących w środowisku.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia laboratoryjne; wykład -monograficzny i prezentacje multimedialne.

Strona przedmiotu
LN3053B brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: chemia, gleboznawstwo,ogólne wiadomości z hodowli lasu

Forma i warunki zaliczenia:

1. ćwiczenia - ocena projektów 60%, wiadomości teoretyczne 40%

2. wykłady - wiadomości teoretyczne 100%

Założenia i cele przedmiotu:

1. uświadomienie studentom znaczenia biomasy, w tym surowców leśnych, w redukcji emisji gazów cieplarnianych,

2. skład chemiczny i wartość opałowa surowca drzewnego,

3. technologie produkcji drewna opałowego na plantacjach drzew szybkorosnących.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, projekt

Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)