Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - OSR stacjonarne I-ego stopnia 2 rok 1 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)

Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - OSR stacjonarne I-ego stopnia 2 rok 1 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2007Z - Semestr zimowy 2007/08
2008Z - Semestr zimowy 2008/09
2009Z - Semestr zimowy 2009/10
2009L - Semestr letni 2009/10
2010Z - Semestr zimowy 2010/11
2010L - Semestr letni 2010/11
2011Z - Semestr zimowy 2011/12
2011L - Semestr letni 2011/12
2012Z - Semestr zimowy 2012/13
2012L - Semestr letni 2012/13
2013Z - Semestr zimowy 2013/14
2013L - Semestr letni 2013/14
2014Z - Semestr zimowy 2014/15
2014L - Semestr letni 2014/15
2015Z - Semestr zimowy 2015/16
2016Z - Semestr zimowy 2016/17
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2007Z 2008Z 2009Z 2009L 2010Z 2010L 2011Z 2011L 2012Z 2012L 2013Z 2013L 2014Z 2014L 2015Z 2016Z
O13061 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Forma i warunki zaliczenia:Wykład - egzamin pisemny; laboratorium - ocena sprawozdań, sprawdziany przygotowania do ćwiczeń, dwa kolokwia

Założenia i cele przedmiotu: Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z umiejętnościami pracy w laboratorium badawczym z zakresu analityki do prowadzenia prac eksperymentalnych na materiale biologicznym (komórki, tkanki, mikroorganizmy, rośliny, zwierzęta); obsługi aparatury badawczej; samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych; być przygotowanym do pracy w laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych; samodzielnego prowadzenia procesów biochemicznych

Metody dydaktyczne: wykład multimedialny; laboratorium eksperymentalne

Strona przedmiotu
O13040 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2007/08
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2008/09
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne:Podstawowe pojęcia i prawa chemii. Układ okresowy i właściwości pierwiastków. Wiązania chemiczne. Podstawowe rodzaje reakcji chemicznych. Wybrane metody analizy chemicznej związków nieorganicznych i organicznych. Równowagi fazowe. Roztwory. Kinetyka chemiczna. Kataliza.

Forma i warunki zaliczenia:zaliczenia cząstkowe lab. (10% sprawozdania i 90% wiadomości teoretyczne), test końcowy

Założenia i cele przedmiotu:nabycie umiejętności wykonywania oraz interpretacji analiz wody i ścieków, sposobów obliczania i podawania wyników badań.Umiejętność oceny zagrożeń wynikających z obecności w środowisku oznaczanych substancji oraz klasyfikowania wód.

Metody dydaktyczne:wykłady, prezentacje, laboratorium, praca w zespole, dyskusje

Strona przedmiotu
O13040A brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wymagania wstępne:Podstawowe pojęcia i prawa chemii. Układ okresowy i właściwości pierwiastków. Wiązania chemiczne. Podstawowe rodzaje reakcji chemicznych. Wybrane metody analizy chemicznej związków nieorganicznych i organicznych. Równowagi fazowe. Roztwory. Kinetyka chemiczna. Kataliza.

Forma i warunki zaliczenia:zaliczenia cząstkowe lab. (10% sprawozdania i 90% wiadomości teoretyczne), test końcowy

Założenia i cele przedmiotu:nabycie umiejętności wykonywania oraz interpretacji analiz wody i ścieków, sposobów obliczania i podawania wyników badań.Umiejętność oceny zagrożeń wynikających z obecności w środowisku oznaczanych substancji oraz klasyfikowania wód.

Metody dydaktyczne:wykłady, prezentacje, laboratorium, praca w zespole, dyskusje

Strona przedmiotu
O13017 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
O13009 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2007/08
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2008/09
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Forma i warunki zaliczenia: egzamin pisemny

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z budową Ziemi i procesami geologicznymi zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni oraz z formami rzeźby terenu.

Metody dydaktyczne: wykład, pracownia specjalistyczna

Strona przedmiotu
O13024 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wymagania wstępne: geologia i geomorfologia, meteorologia i klimatologia

Założenia i cele przedmiotu: Student powinien nabyć umiejętność opisu i interpretacji zjawisk i procesów hydrologicznych i hydrogeologicznych w powiązaniu ze stanem środowiska przyrodniczego; wyznaczania podstawowych charakterystyk hydrologicznych; identyfikacji zagrożeń dla zasobów wodnych; oceny systemów ochrony zasobów wodnych; posługiwania się podstawowymi technikami pomiarowymi.

Strona przedmiotu
O13301 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta i zrozumienie podstawowych procesów związanych z procesami przepływowymi i wymianą ciepła.

Strona przedmiotu
O13010A brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
O13010A1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomośc języka na poziomie B1

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu: rozwój wszystkich sprawności językowych

Metody dydaktyczne: metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta.

Strona przedmiotu
O13010A2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomośc języka na poziomie B2

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu: rozwój wszystkich sprawności językowych

Metody dydaktyczne: metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta.

Strona przedmiotu
O13010N brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
O13010N1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomość języka na poziomie B1/B1+

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu: rozwój wszystkich sprawności językowych

Metody dydaktyczne: metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta

Strona przedmiotu
O13010N2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
O13010R brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
O13010R1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:Kontynuacja języka, wymagany poziom minimum A 2

Forma i warunki zaliczenia:Zaliczenie sprawdzianów pisemnych, prac domowych ustnych i pisemnych, czynny udział w zajęciach.

Założenia i cele przedmiotu: Doskonalenie wszystkich sprawności językowych - rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania

Metody dydaktyczne:Komunikacyjna, sytuacyjna, gramatyczna, tłumaczeniowa.

Strona przedmiotu
O13010R2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:Kontynuacja języka, wymagany poziom minimum B1

Forma i warunki zaliczenia:Zaliczenie z oceną. Zaliczenie sprawdzianów pisemnych, prac domowych ustnych i pisemnych, czynny udział w zajęciach.

Założenia i cele przedmiotu: Doskonalenie wszystkich sprawności językowych - rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania.

Metody dydaktyczne:Komunikacyjna, sytuacyjna, gramatyczna, tłumaczeniowa.

Strona przedmiotu
O13014 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2007/08
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2008/09
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy.

Wymagania wstępne:

Wiadomości z zakresu Biologii, Chemii, Mikrobiologii wód powierzchniowych.

Forma i warunki zaliczenia:

Wykłady - Egzamin pisemny.

Laboratorium - kolokwia, zaliczenie sprawozdań.

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z wiadomościami z zakresu mikrobiologii jako dziedziny nauki oraz jej głównych działów obejmujących zagadnienia dotyczące systematyki mikroorganizmów, ich budowy, fizjologii i biochemii, chorobotwórczości i ich roli w utrzymywaniu równowagi biologicznej środowiska. Nauczenie podstawowych zasad pracy w laboratorium mikrobiologicznym, postępowanie w warunkach sterylnych, praca z mikroskopem optycznym oraz hodowlami mikroorganizmów. Przygotowanie podłóż mikrobiologicznych oraz wykonanie posiewów drobnoustrojów. Zapoznanie studentów z urządzeniami stosowanymi w sterylizacji.Dezynfekcja.

Metody dydaktyczne:

Wykłady w wersji multimedialnej.

Eksperymenty laboratoryjne.

Strona przedmiotu
O13203 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Przedmiot do wyboru

Wymagania wstępne:

Wiadomości z zakresu Biologii, Chemii, Mikrobiologii.

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład - przygotowanie i wystąpienie z prezentacją multimedialną z wcześniej podanych tematów, ustne sprawdzenie wiadomości związanych z tematem prezentacji, dyskusja.

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z wiadomościami z zakresu mikrobiologii jako dziedziny nauki oraz jej głównych działów obejmujących zagadnienia dotyczące systematyki mikroorganizmów żyjących w wodach powierzchniowych. Przedstawienie głównych bakterii autochtonicznych i allochtonicznych. Dokonanie przeglądu grzybów wodnych, sinic, glonów i pierwotniaków. Przedstawienie zagrożeń związanych z występowaniem drobnoustrojów chorobotwórczych w wodach powierzchniowych. Zapoznanie studentów z panelem badań dotyczących mikrobiologicznej analizy wody.

Metody dydaktyczne:

Wykład w formie prezentacji multimedialnej.

Strona przedmiotu
O13216 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
O13025 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu ekologii i biologii

Forma i warunki zaliczenia: test, ocena sprawozdań, ocena prezentacji

Założenia i cele przedmiotu: Przekazanie wiedzy o zasobach i zagrożeniach środowiska przyrodniczego w Polsce i na świecie, a także wiedzy o posługiwaniu się skutecznymi instrumentami ochrony przyrody

Metody dydaktyczne: wykłady, projekty, prezentacje

Strona przedmiotu
O13018 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
O13026 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy,

Wymagania wstępne: znajomość podstaw w przedmiotach kierunkowych,

Forma i warunki zaliczenia:sprawdzian zaliczeniowy,

Założenia i cele przedmiotu:Poznanie ogólnych uwarunkowań prawnych ochrony środowiska.

Metody dydaktyczne:prezentacja aktualnych przepisów prawa.

Strona przedmiotu
O13302 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: podstawowy

Wymagania wstępne: Matematyka, chemia, fizyka

Forma i warunki zaliczenia: kolokwium zaliczeniowe

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawowymi procesami technologii ochrony środowiska

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia projektowe

Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)