Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - OSR stacjonarne I-ego stopnia 1 rok 2 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)

Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - OSR stacjonarne I-ego stopnia 1 rok 2 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2006L - Semestr letni 2006/07
2007L - Semestr letni 2007/08
2008L - Semestr letni 2008/09
2009L - Semestr letni 2009/10
2010L - Semestr letni 2010/11
2011Z - Semestr zimowy 2011/12
2011L - Semestr letni 2011/12
2012Z - Semestr zimowy 2012/13
2012L - Semestr letni 2012/13
2013Z - Semestr zimowy 2013/14
2013L - Semestr letni 2013/14
2014Z - Semestr zimowy 2014/15
2014L - Semestr letni 2014/15
2015Z - Semestr zimowy 2015/16
2015L - Semestr letni 2015/16
2016Z - Semestr zimowy 2016/17
2017L - Semestr letni 2017/18
2019L - Semestr letni 2019/2020
2020L - Semestr letni 2020/2021
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2006L 2007L 2008L 2009L 2010L 2011Z 2011L 2012Z 2012L 2013Z 2013L 2014Z 2014L 2015Z 2015L 2016Z 2017L 2019L 2020L
O12105 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne:chemia, fizyka, matematyka

Forma i warunki zaliczenia:egzamin pisemny, sprawozdania z laboratoriów i kolokwia

Założenia i cele przedmiotu:

Student zna terminologię z zakresu biologii

Ma wiedzę w zakresie struktury i funkcjonowania mikroorganizmów, roślin i zwierząt

Tłumaczy wpływ czynników klimatycznych na organizmy żywe

Analizuje warunki wzrostu i rozwoju organizmów żywych

Ma umiejętność samokształcenia się

Metody dydaktyczne:wykłady, laboratoria

Strona przedmiotu
O12206 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia terenowe - 30 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia terenowe - 30 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia terenowe - 30 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia terenowe - 30 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia terenowe - 30 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia terenowe - 30 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Znajomość praw biologii na poziomie szkoły średniej; podstawy geomorfologii i gleboznawstwa.

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład (15 godz.) - test końcowy; pracownia specjalistyczna (30 godz.) - kolokwium zaliczeniowe, rozpoznawanie gatunków roślin, przygotowanie zielnika; ćwiczenia terenowe (30 godz.) - sprawozdanie

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie z procesami ekologicznymi zachodzącymi na różnych poziomach organizacji przyrody; poznanie cech i metod badania szaty roślinnej.

Metody dydaktyczne:

Wykład, konwersatorium, praca z materiałami zielnikowymi, wycieczka, prace terenowe (kartowanie roślinności i użytkowania terenu).

Strona przedmiotu
O12303 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
O12208A brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Definicja, zadania i podział geodezji. Geodezyjny system odniesień przestrzennych. Miary długosci i kąta. Podstawowe elementy rachunku współrzędnych. Metodyka pomiaru kątów poziomych i pionowych oraz długości. Metodyka pomiarów wysokościowych. Obliczanie pól i objętości. Mapy zasadnicze w inżynierii środowiska. Treść mapy zasadniczej. Pomiary na mapach. Mapy do celów projektowych. Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu - zasady tworzenia.

Strona przedmiotu
O12201 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
O12009. brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Budowa Ziemi i siły wewnętrzne. Formy utworzone przez siły endogeniczne. Procesy wietrzeniowe, wietrzenie fizyczne i chemiczne. Najważniejsze minerały, skały magmowe, osadowe i metamorficzne. Makroskopowe rozpoznawanie różnych minerałów i skał oraz określanie ich przynależności systematycznej. Morfogenetyczna działalność czynników denudacyjnych, procesy stokowe. Morfogenetyczna działalność rzek. Rzeźba fluwialno-denudacyjna. Morfogenetyczna działalność lodowców i wód lodowcowych. Procesy i formy mrozowe. Rzeźba staroglacjalna i młodoglacjalna. Rzeźba eoliczna - morfogenetyczna działalność wiatru. Jeziora, typy genetyczne i biologiczne, osady jeziorne. Związki między elementami środowiska przyrodniczego (budową geologiczną i rzeźbą terenu), procesami i zjawiskami geologicznymi i geomorfologicznymi oraz formami zagospodarowania terenu. Formy antropogeniczne. Stratygrafia czwartorzędu. Geologia i geomorfologia północno – wschodniej Polski.

Strona przedmiotu
O12010A brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
O12010A1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

:Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomośc języka na poziomie B1

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu: rozwój wszystkich sprawności językowych

Metody dydaktyczne: metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta.

Strona przedmiotu
O12010A2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomośc języka na poziomie B2

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu: rozwój wszystkich sprawności językowych

Metody dydaktyczne: metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta.

Strona przedmiotu
O12010N brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
O12010N1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

:Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomośc języka na poziomie B1

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu: rozwój wszystkich sprawności językowych

Metody dydaktyczne: metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta.

Strona przedmiotu
O12010N2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
Semestr letni 2017/18
Semestr letni 2019/2020
Semestr letni 2020/2021
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomość języka na poziomie B1

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Założenia i cele przedmiotu: rozwijanie wszystkich sprawności językowych

Metody dydaktyczne: metoda komunikacyjna z uwzględnieniem tematyki specjalistyczne dostosowanej do kierunku studiów.

Strona przedmiotu
O12010R brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
O12010R2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

:Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: Kontynuacja języka, wymagany poziom minimum B1

Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie z oceną. Zaliczenie sprawdzianów pisemnych, prac domowych ustnych i pisemnych, czynny udział w zajęciach.

Założenia i cele przedmiotu: Doskonalenie wszystkich sprawności językowych - rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania.

Metody dydaktyczne:Komunikacyjna, sytuacyjna, gramatyczna, tłumaczeniowa.

Strona przedmiotu
O12111A brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
Semestr letni 2017/18
Semestr letni 2019/2020
Semestr letni 2020/2021
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
O12116 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
O12101 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2015/16
Semestr letni 2017/18
Semestr letni 2019/2020
Semestr letni 2020/2021
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Matematyka stosowana w ochronie środowiska

Wymagania wstępne:matematyka, zakres maturalny

Forma i warunki zaliczenia:egzamin pisemny

Założenia i cele przedmiotu: Zaznajomić studentów z przedmiotem

Metody dydaktyczne:Wykład przy tablicy i wykonywanie zadań na bieżąco dla zilustrowania słów,rysunki kredą/kolorowe/

Strona przedmiotu
O12020 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:kierunkowy

Wymagania wstępne:Chemia, Fizyka

Forma i warunki zaliczenia:kolokwium zaliczeniowe

Założenia i cele przedmiotu: Poznanie podstawowych technik współczesnej chemii instrumentalnej, które stosowane są w kontroli zanieczyszczeń środowiska oraz w kontroli procesów technologicznych.Uświadomienie ważnosci nowoczesnych metod fizyko-chemicznych stosowanych w tej dziedzinie.

Metody dydaktyczne:wykład 30, laboratorium 30

Strona przedmiotu
O12026 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres kompetencji organów administracji państwowej i samorządowej w zakresie ochrony środowiska. Omówienie aktów prawa dotyczących wybranych elementów środowiska naturalnego. Procedury administracyjne dotyczące uzyskania decyzji i pozwoleń na funkcjonowanie instalacji. Zapoznanie z metodami sporządzanie wybranych wniosków na uzyskanie pozwolenia na korzystanie ze środowiska.

Strona przedmiotu
O12020A brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie podstawowych metod instrumentalnych, które stosowane są do kontroli zanieczyszczeń środowiska oraz do kontroli procesów technologicznych.

Strona przedmiotu
O12111D brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
O12011 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2006/07
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2007/08
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
Semestr letni 2017/18
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Ćwiczenia obowiązkowe.

Wymagania wstępne:

Brak przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa w zajęciach z wychowania fizycznego.

Forma i warunki zaliczenia:

Test sprawności fizycznej lub umiejętności technicznych.

Założenia i cele przedmiotu:

Rozwijanie sprawności fizycznej, wyrabianie prawidłowych nawyków higienicznych i zdrowotnych przygotowujących do aktywnego spędzania czasu wolnego skutecznej regeneracji organizmu.

Metody dydaktyczne:

Metody przekazywania wiedzy i realizacji zadań ruchowych (bezpośredniej celowości ruchu, zadaniowa, problemowa, ścisła, zadaniowa).

Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)