Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - OSM stacjonarne II-ego stopnia 1 rok 2 semestr specjalność: Ekoinżynieria (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)

Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - OSM stacjonarne II-ego stopnia 1 rok 2 semestr specjalność: Ekoinżynieria
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2010Z - Semestr zimowy 2010/11
2011Z - Semestr zimowy 2011/12
2012Z - Semestr zimowy 2012/13
2013Z - Semestr zimowy 2013/14
2014Z - Semestr zimowy 2014/15
2015Z - Semestr zimowy 2015/16
2015L - Semestr letni 2015/16
2016Z - Semestr zimowy 2016/17
2016L - Semestr letni 2016/17
2017Z - Semestr zimowy 2017/2018
2018Z - Semestr zimowy 2018/2019
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2010Z 2011Z 2012Z 2013Z 2014Z 2015Z 2015L 2016Z 2016L 2017Z 2018Z
OM2307 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

- obowiązkowy

Wymagania wstępne:

- podstawowe informacje z chemii środowiska

Forma i warunki zaliczenia:

- test pisemny (wykład); wykonanie projektu

Założenia i cele przedmiotu:

Umiejętność oceny zagrożenia jakości zapachowej powietrza. Znajomość metod unieszkodliwiania i umiejętność ich zastosowania do konkretnych przypadków.

Metody dydaktyczne:

- wykład, projekt

Strona przedmiotu
OE2310 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
OM2308 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opanowanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie gromadzenia, przetwarzania i analizy danych przestrzennych o środowisku i infrastrukturze technicznej z wykorzystaniem systemów geoinformacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania danych o środowisku z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych.

Strona przedmiotu
OM2036 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie właściwości wodnych profilu glebowego. Bilans wodny w środowisku przyrodniczym. Określanie i obliczanie niedoborów w wodnych w różnych ekosystemach . Poznanie podstaw regulacji stosunków wodnych w profilu glebowym i na obszarach rolniczych.

Strona przedmiotu
OM2056 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zastosowania modelowania i symulacji, w tym komputerowej w ocenie i prognozowaniu zanieczyszczenia i skażenia środowiska przyrodniczego, zapoznanie się z podstawowym oprogramowaniem i modelami.

Metody dydaktyczne: wykład, pracownia specjalistyczna.

Istota modelowania i symulacji. Podział i rodzaje modeli środowiskowych. Zastosowanie modelowania w ochronie środowiska. Budowa bazy danych i modelu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

Strona przedmiotu
OM2051 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

- obowiązkowy

Wymagania wstępne:

- podstawowe wiadomości ze statystyki, systemów zaopatrzenia w wodę o systemów oczyszczania ścieków

Forma i warunki zaliczenia:

- egzamin pisemny (wykład)

- wykonanie i obrona projektu

Założenia i cele przedmiotu:

Umiejętność budowy prostego modelu matematycznego wybranego systemu technicznego stosowanego w ochronie środowiska. Wykorzystanie wyników symulacji modelu do optymalizacji działania systemu.

Metody dydaktyczne:

- wykład, projekt

Strona przedmiotu
OM2306 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zrozumienie zjawisk związanych z propagacja dźwięku oraz wykorzystanie tej wiedzy w zakresie fizyki budowli - akustyki oraz Inżynierii Środowiska.

Zdobyte na zajęciach umiejętności to między innymi:

- określenie oporów akustycznych przegród budowlanych od dźwięków powietrznych i uderzeniowych,

- zmniejszenie poziomu natężenia dźwięku w pomieszczeniach przy wykorzystaniu dostępnych na rynku ustrojów akustycznych, określenie czasu pogłosu,

- określenie równoważnego poziomu natężenia dźwięku,

- ocena wpływu drgań na obiekty budowlane i na ludzi w budynkach.

Strona przedmiotu
OM2033 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej, prawo w ochronie środowiska,

Forma i warunki zaliczenia:sprawdzian z materiału wykładowego, ocena z projektu stanowi ocene ćwiczeń projektowych.

Założenia i cele przedmiotu:Materiał wykładowy daje wiedzę ogólną o planowaniu przestrzennym na róznych poziomach sporzadzania planu, dokumentacji planistycznej i procedurach administracyjnych. Ćwiczenia dotyczące wykonania całościowego planu zagospodarowania przestrzennego, rozumianego jako sporządzenie rysunku MPZP lub rysunku SUiKZP oraz wykonanie pełnego tekstu MPZP pisanego językiem prawniczym (MPZP jest aktem prawa miejscowego), daje umiejetność sporzadzenia dokumentacji planistycznej.

Metody dydaktyczne:prezentacja informacji na wykładach, natomiast na ćwiczeniach projektowych podawane sa informacje niezbędne do projektowania.

Strona przedmiotu
OE2308 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Procesy technologiczne w recyklingu odpadów

Wymagania wstępne:

Gospodarka odpadami

Forma i warunki zaliczenia:

wykład-kolokwium, projekt-wykonanie i obrona

Założenia i cele przedmiotu:

Poznanie podstaw wiedzy związanej z metodami i technologiami recyklingu odpadów

Metody dydaktyczne:

wykłady i projekt

Strona przedmiotu
OM2020B brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2015/16
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wyjaśnienie znaczenia surowców energetycznych w rozwoju cywilizacyjnym ludzkości, wskazanie i uświadomienie skutków wyczerpywania się surowców kopalnych i braku ich substytucji, nauczenie rozumienia relacji pomiędzy dostępnością i rodzajem surowców energetycznych, a możliwościami gospodarczego i cywilizacyjnego rozwoju społeczeństwa.

Strona przedmiotu
OM2305 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Wykłady, projekt

Wymagania wstępne:Wymagania na poziomie studiów technicznych z zakresu matematyki, fizyki i chemii.

Powiązania z przedmiotami: systemy oczyszczania ścieków, gospodarka odpadami.

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy i umiejętności dotyczących zasad, wymogów, założeń i zagrożeń związanych z unieszkodliwianiem odpadów.

Strona przedmiotu
OE2309 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Specjalistyczny, praktyczny

Wymagania wstępne:

Technologia oczyszczania wody i ścieków, urządzenia do oczyszczania wody i ścieków, systemy uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład - Egzamin pisemny.

Projekt - na podstawie wykonanego projektu, prezentacji multimedialnej i ustnego zaliczenia.

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie się z podstawowymi technologiami i urządzeniami związanymi z przeróbką i unieszkodliwianiem osadów pochodzących z systemów oczyszczania wody i ścieków oraz z zasadami podejmowania decyzji o zagospodarowaniu osadów w aspekcie prawnym i administracyjnym.

Metody dydaktyczne:

Prowadzony w formie wykładu i projektu. Praca w zespole. Wizytacje w rzeczywistych obiektach.

Strona przedmiotu
OM2052 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
OM2020 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)