Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty- BUD-ID niestacjonarne II-ego stopnia 1 rok 1 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)

Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty- BUD-ID niestacjonarne II-ego stopnia 1 rok 1 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2007Z - Semestr zimowy 2007/08
2008Z - Semestr zimowy 2008/09
2008L - Semestr letni 2008/09
2009Z - Semestr zimowy 2009/10
2010Z - Semestr zimowy 2010/11
2010L - Semestr letni 2010/11
2011Z - Semestr zimowy 2011/12
2012Z - Semestr zimowy 2012/13
2012L - Semestr letni 2012/13
2023Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2007Z 2008Z 2008L 2009Z 2010Z 2010L 2011Z 2012Z 2012L 2023Z
X21164 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2007/08
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2008/09
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z zakresu inżynierii komunikacyjnej i budownictwa drogowego

Forma i warunki zaliczenia:

wykład: zaliczenie pisemne;

ćwiczenia projektowe: poprawne wykonanie ćwiczeń projektowych (60%), pozytywny wynik kolokwiów (40%)

Założenia i cele przedmiotu: przekazanie studentom wiedzy z zakresu badań i analiz ruchu drogowego, przepustowości elementów układu komunikacyjnego, organizacji i sterowania ruchem, komunikacji zbiorowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego

Metody dydaktyczne: wykład; ćwiczenia projektowe: praca studentów nad wydanymi tematami ćwiczeń, konsultacje z prowadzącym

Strona przedmiotu
X01052 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2007/08
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2008/09
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: matematyka I, II, III

Forma i warunki zaliczenia: Kolokwium zaliczeniowe

Założenia i cele przedmiotu: Podanie podstawowej wiedzy z matematyki stosowanej wykorzystywanej dla potrzeb realizacji zadań w budownictwie. Wykształcenie umiejętności do samodzielnego rozwiązywania zagadnień inżynierskich wymagających zastosowania poszerzonej i pogłębionej wiedzy matematycznej.

Metody dydaktyczne: wykład; ćwiczenia

Strona przedmiotu
X21158 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2007/08
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2008/09
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomość podstaw projektowania dróg

Forma i warunki zaliczenia:

wykład: egzamin pisemny i ustny;

ćwiczenia projektowe: poprawne wykonanie ćwiczenia projektowego (70%) i pozytywny wynik kolokwium (30%)

Założenia i cele przedmiotu: przekazanie studentom wiedzy z zakresu projektowania dróg i ulic, ze szczególnym zwróceniem uwagi na krzywe przejściowe, warunki widoczności, koordynację dróg w planie sytuacyjnym i w profilu podłużnym,przekroje normalne, infrastrukturę techniczną w pasie drogowym, problemy ochrony środowiska

Metody dydaktyczne:

wykład;

ćwiczenia projektowe: praca studentów nad wydanym tematem ćwiczenia projektowego, konsultacje z prowadzącym, systematyczna ocena kolejnych etapów projektu przez nauczyciela

Strona przedmiotu
X21203 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2007/08
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2008/09
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z zakresu projektowania dróg i ulic

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny

Założenia i cele przedmiotu:

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu projektowania i wykonywania robót ziemnych. Zapoznanie z zasadami wymiarowania elementów odwodnienia powierzchniowego. Przybliżenie technologicznymi w zakresie odwadniania w budownictwie drogowym.

Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne

Strona przedmiotu
X21156 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2007/08
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2008/09
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Wymagania wstępne: Budownictwo drogowe. Podstawy technologii materiałów i nawierzchni drogowych.

Forma i warunki zaliczenia: Wykład - egzamin pisemny, Ćwiczenia laboratoryjne - wykonanie sprawozdań, kolokwium zaliczeniowe

Założenia i cele przedmiotu:

Metody dydaktyczne:

Strona przedmiotu
X01118 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2007/08
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2008/09
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Teoria sprężystości i plastyczności

Wymagania wstępne: Mechanika teoretyczna, wytrzymałość materiałów, mechaniaRodzaj przedmiotu:Teoria sprężystości i plastyczności

Wymagania wstępne: Mechanika teoretyczna, wytrzymałość materiałów, mechania budowli.

Forma i warunki zaliczenia: pisemne zaliczenie

Założenia i cele przedmiotu:

budowli.

Forma i warunki zaliczenia: pisemny egzamin

Założenia i cele przedmiotu:

Metody dydaktyczne: ćwiczenia audytoryjne i wykład

Strona przedmiotu
X01313 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2007/08
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2008/09
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)