Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - GOP niestacjonarne I-ego stopnia 3 rok 5 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)

Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - GOP niestacjonarne I-ego stopnia 3 rok 5 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2009Z - Semestr zimowy 2009/10
2010Z - Semestr zimowy 2010/11
2011Z - Semestr zimowy 2011/12
2012Z - Semestr zimowy 2012/13
2012L - Semestr letni 2012/13
2013Z - Semestr zimowy 2013/14
2014Z - Semestr zimowy 2014/15
2018L - Semestr letni 2018/19
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2009Z 2010Z 2011Z 2012Z 2012L 2013Z 2014Z 2018L
GN5141A brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Formy zajęć: Wykład i ćwiczenia projektowe

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z „życiem” obiektu budowlanego tzn. jego eksploatacją. Zapoznanie z zagadnieniami, które wpływają na utrzymanie budynku w jak najdłuższym czasie w poprawnej kondycji technicznej i eksploatacyjnej.

Metody dydaktyczne:

wykłady w formie prezentacji multimedialnych, prezentacje studentów, dyskusje, pogadanki.

Strona przedmiotu
GN5143 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GN5136 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GB5004A1 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wymagania wstępne:

znajomość języka na poziomie A2/B1

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu:

ksztalcenie wszystkich sprawności językowych

opanowanie języka specjalistycznego

Metody dydaktyczne:

metoda komunikacyjna

Strona przedmiotu
GN5134A brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GN5005A1 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:jezyk angielski obowiazkowy

Wymagania wstępne:

poziom B1

Forma i warunki zaliczenia:

test zaliczeniowy

Założenia i cele przedmiotu:

Metody dydaktyczne:metoda komunikacyjna

Strona przedmiotu
GB5004N1 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne:znajomość języka na poziomie A1

Forma i warunki zaliczenia:zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu:

umożliwienie studentowi osiągnięcie poziomu opanowania języka A1, pozwalającego na swobodną komunikację w sytuacjach życia codziennego oraz korzystania z materiałów autentycznych.

Realizacja celu następuje przez:

-rozwijanie poszczególnych sprawności językowych,

-poszerzanie zakresu funkcji językowych(przedstawianie

własnych opinii,negocjowanie, udzielanie rad)

-poszerzanie zasobu słownictwa zarówno w zakresie języka

ogólnego jak i specjalistycznego

-pomoc w usystematyzowaniu dotychczas poznanych struktur

gramatycznych i opanowaniu nowych

Metody dydaktyczne:metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta

Strona przedmiotu
GN5134N brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GN5005N3 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne:znajomość języka na poziomie A2

Forma i warunki zaliczenia:zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu:

umożliwienie studentowi osiągnięcie poziomu opanowania języka A2, pozwalającego na swobodną komunikację w sytuacjach życia codziennego oraz korzystania z materiałów autentycznych.

Realizacja celu następuje przez:

-rozwijanie poszczególnych sprawności językowych,

-poszerzanie zakresu funkcji językowych(przedstawianie

własnych opinii,negocjowanie, udzielanie rad)

-poszerzanie zasobu słownictwa zarówno w zakresie języka

ogólnego jak i specjalistycznego

-pomoc w usystematyzowaniu dotychczas poznanych struktur

gramatycznych i opanowaniu nowych

Metody dydaktyczne:metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta

Strona przedmiotu
GN5005N4 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GB5004R2 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GN5134R brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GN5005R1 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:Kontynuacja języka, wymagany poziom minimum A 2

Forma i warunki zaliczenia:Zaliczenie sprawdzianów pisemnych, prac domowych ustnych i pisemnych, czynny udział w zajęciach.

Założenia i cele przedmiotu: Doskonalenie wszystkich sprawności językowych - rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania

Metody dydaktyczne:Komunikacyjna, sytuacyjna, gramatyczna, tłumaczeniowa.

Strona przedmiotu
GB5038 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GN5045 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu gruntoznawstwa i przyrodniczych uwarunkowań gospodarowania przestrzenią ma obszarach wiejskich

Forma i warunki zaliczenia:

test końcowy 100% (wykład)

opracowania kartograficzne, opracowanie z zakresu demografii 100% (ćwiczenia)

Założenia i cele przedmiotu: Zrozumienie uwarunkowań rozwoju i funkcji obszarów wiejskich

Metody dydaktyczne:

Wykład, ćwiczenia, opracowanie kartograficzne, podsumowanie danych statystycznych z zakresu demografii

Strona przedmiotu
GN5140A brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GN5042 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią

Forma i warunki zaliczenia: Wykład - egzamin pisemny, projekt - opis i dyskusja projektu, załączniki graficzne w postaci map

Założenia i cele przedmiotu: Podstawy ochrony środowiska przyrodniczego - umiejętność rozpoznawania elementów biotycznych i abiotycznych środowiska przyrodniczego i dokonywanie ich waloryzacji w przestrzeni geograficznej. Metody diagnozy ekologicznej równowagi w krajobrazie i kształtowanie różnych obiektów przyrodniczych i ich otoczenia na podstawie kompleksowych informacji o środowisku przyrodniczym.

Metody dydaktyczne:

- metody słowne: wykład, opis, dyskusja, praca z książką

- metody oglądowe: prezentacja multimedialna

- metody praktyczne: konstrukcje tekstów, sporządzanie map

Strona przedmiotu
GB5036 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Podstawy wykorzystania instrumentów prawnych ochrony środowiska do rozwiązywania problemów z zakresu rozwoju przestrzennego.

Strona przedmiotu
GN5137 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GB5042 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy,

Wymagania wstępne:znajomość przedmiotów zawodowych,

Forma i warunki zaliczenia:sprawdzian zaliczeniowy,

Założenia i cele przedmiotu:Poznanie podstaw prawnych sporzadzania dokumentacji w planowaniu przestrzennym.

Metody dydaktyczne:prezentacja materiałów dotyczących omawianych zagadnień.

Strona przedmiotu
GN5047 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy,

Wymagania wstępne:znajomość przedmiotów zawodowych,

Forma i warunki zaliczenia:sprawdzian zaliczeniowy,

Założenia i cele przedmiotu:Poznanie podstaw prawnych sporzadzania dokumentacji w planowaniu przestrzennym.

Metody dydaktyczne:prezentacja materiałów dotyczących omawianych zagadnień.

Strona przedmiotu
GN5060 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: Wykład, Projekt

Wymagania wstępne:

Wszelkie wymagania dotyczące przedmiotu Planowanie przestrzenne oraz: zagadnienia społeczno - kulturalne, socjologiczne, przyrodnicze, klimatyczne i prawne związane z gospodarką przestrzenną.

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład - test końcowy

Projekt - zaliczenie opracowań projektowych i ćwiczeń klauzurowych przygotowywanych w czasie trewania semestru

Założenia i cele przedmiotu:

- przygotowanie absolwenta do pracy w zespole specjalistycznym zajmującym się opracowaniem wieloaspektowych analiz, planów i proj. transformacji przestrzennych z uwzględnieniem technicznych wymagań poszczególnych form zagospodarowania,

- przyg. absolwenta do sporządzenia opracowań rys. dokumentów planistycznych,

Metody dydaktyczne:

Wykłady - prowadzone w formie prezentacji multimedialnych szczegółowo omawianych przez prowadzącego

Projekt - wprowadzenie, korekty przygotowywanych opracowań oraz ich prezentacja i omówienie

Strona przedmiotu
GN5062 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: Wykład, Projekt

Wymagania wstępne:Znajomość rys. tech. i planistycznego.Znajomość podstawowych zasad projektowania.

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład - test końcowy

Projekt - zaliczenie opracowań projektowych, ćwiczeń klauzurowych oraz referatów przygotowywanych w czasie trewania semestru

Założenia i cele przedmiotu:

- przygotowanie absolwenta (a) do szeroko pojętej interpretacji środowiska zurb., w tym układów funk. – kompoz.;

- przygotowanie (a) do analizowania i oceny przestrzeni miejskiej;

-przygotowanie (a) do pracy w zespole programującym funkcjonalnie i projektującym zespół mieszk.;

-przygotowanie (a) do oceny istniejących zespołów mieszkaniowy;

-przygotowanie (a) do formułowania zapisów plan. dla obszarów mieszk.,

Metody dydaktyczne:

Wykłady - prowadzone w formie prezentacji multimedialnych szczegółowo omawianych przez prowadzącego

Projekt - wprowadzenie, korekty przygotowywanych opracowań oraz ich prezentacja i omówienie

Strona przedmiotu
GB5032 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GN5135 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GB5033 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GB5043 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GN5139A brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GB5034 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:znajomość przedmiotów zawodowych,

Forma i warunki zaliczenia:sprawdzian zaliczeniowy,

Założenia i cele przedmiotu:Poznanie zakresu kompetencji poszczególnych struktur administracji państwowej i samorządowej oraz ich struktur organizacyjnych.

Metody dydaktyczne:wyklad i prezentacje,

Strona przedmiotu
GN5069 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne:znajomość podstaw z zakresu planowania przestrzennego i procedur administracyjnych w planowaniu przestrzennym.

Forma i warunki zaliczenia: sprawdzian zaliczeniowy

Założenia i cele przedmiotu: Nabycie umiejetności w prowadzeniu procedur administracyjnych dotyczących procesu inwestycyjnego, znajomość kompetencji organów administracji samorzadowej.

Metody dydaktyczne: wykład z prezentacją materiałów.

Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)