Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - GOP niestacjonarne I-ego stopnia 2 rok 3 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)

Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - GOP niestacjonarne I-ego stopnia 2 rok 3 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2008Z - Semestr zimowy 2008/09
2009Z - Semestr zimowy 2009/10
2010Z - Semestr zimowy 2010/11
2011Z - Semestr zimowy 2011/12
2012Z - Semestr zimowy 2012/13
2012L - Semestr letni 2012/13
2013Z - Semestr zimowy 2013/14
2013L - Semestr letni 2013/14
2014Z - Semestr zimowy 2014/15
2014L - Semestr letni 2014/15
2015Z - Semestr zimowy 2015/16
2016Z - Semestr zimowy 2016/17
2017Z - Semestr zimowy 2017/2018
2017L - Semestr letni 2017/18
2018Z - Semestr zimowy 2018/2019
2019Z - Semestr zimowy 2019/2020
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2008Z 2009Z 2010Z 2011Z 2012Z 2012L 2013Z 2013L 2014Z 2014L 2015Z 2016Z 2017Z 2017L 2018Z 2019Z
GB3024 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy,

Wymagania wstępne: znajomość podstaw z przedmiotów kierunkowych, wiedza ogólna dotyczaca administracji państwowej i samorzadowej.

Forma i warunki zaliczenia: sprawdzian zaliczeniowy,

Założenia i cele przedmiotu:Poznanie struktury organizacyjnej, uwarunkowań ekonomicznych i prawnych funkcjonowania miasta.

Metody dydaktyczne:prezentacja materiałów.

Strona przedmiotu
GN3038 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy,

Wymagania wstępne: znajomość przedmiotów z zakresu gospodarki przestrzennej oraz ogólna wiedza o funkcjonowaniu administracji.

Forma i warunki zaliczenia: sprawdzian zaliczeniowy

Założenia i cele przedmiotu:Poznanie struktur organizacyjnych miasta, jego uwarunkowań ekonomicznych i mozliwości rozwoju.

Metody dydaktyczne: Prezentacja materiałów dotyczących aktualnych trendów rozwojowych.

Strona przedmiotu
GN3120 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z prawidłowościami zachodzącymi w procesie kształtowania się i rozwoju miast oraz regionów. Wskazanie ekonomicznych, społecznych i środowiskowych aspektów funkcjonowania tychże jednostek przestrzennych.

Strona przedmiotu
GS3121 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z prawidłowościami zachodzącymi w procesie kształtowania się i rozwoju miast oraz regionów. Wskazanie ekonomicznych, społecznych i środowiskowych aspektów funkcjonowania tychże jednostek przestrzennych.

Strona przedmiotu
GN3117 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GS3126 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GB3026 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GN3032 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GS3124 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest:

- Zapoznanie studentów z pojęciem, rodzajami, cechami i funkcjami

nieruchomości.

- Zaznajomienie z podstawowymi prawami do nieruchomości oraz

zakresem i formami gospodarowania nieruchomościami Skarbu

Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

- Wskazanie podmiotów uczestniczących w gospodarowaniu

nieruchomościami, zadań i form współpracy między nimi.

Strona przedmiotu
GN3034 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy ( I stopień studiów)

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z fizyki i matematyki

Forma i warunki zaliczenia: wykład- test końcowy, pracownia specjalistyczna - kolokwium zaliczeniowe, wykonanie zadań rachunkowych; zaliczenie na ocenę

Założenia i cele przedmiotu: Umiejętności i kompetencje w zakresie rozumienia podstawowych procesów geologicznych, oceny rodzaju i stanu gruntów oraz ich cech fizycznych i mechanicznych, ustalania naprężeń w gruncie i warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem pomocy mutimedialnych, pracownia specjalistyczna- ćwiczenia laboratoryjne pokazowe, wykonanie indywidualnych zadań rachunkowych.

Strona przedmiotu
GB3002A1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GN3118A brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GN3003A1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:jezyk angielski - obowiazkowy

Wymagania wstępne:

poziom A2/B1

Forma i warunki zaliczenia:

test koncowy

Założenia i cele przedmiotu:

Metody dydaktyczne:

Strona przedmiotu
GB3002N1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wymagania wstępne: znajomość języka na poziomie A1/A2

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Założenia i cele przedmiotu: rozwój wszystkich sprawności językowych

Metody dydaktyczne: metoda komunikacyjna + słownictwo fachowe, rozwijanie autonomii studenta, praca w grupach i indywidualna.

Strona przedmiotu
GN3118N brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GN3003N3 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GB3002R1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:Kontynuacja języka, wymagany poziom minimum A2

Forma i warunki zaliczenia:Zaliczenie z oceną, zaliczenie sprawdzianów pisemnych, prac domowych ustnych i pisemnych, czynny udział w zajęciach

Założenia i cele przedmiotu: doskonalenie wszystkich sprawności językowych- rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania

Metody dydaktyczne:komunikacyjna, sytuacyjna, gramatyczna, tłumaczeniowa

Strona przedmiotu
GN3118R brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GS3119R brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GN3003R1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:Kontynuacja języka, wymagany poziom minimum A 2

Forma i warunki zaliczenia:Zaliczenie sprawdzianów pisemnych, prac domowych ustnych i pisemnych, czynny udział w zajęciach.

Założenia i cele przedmiotu: Doskonalenie wszystkich sprawności językowych - rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania

Metody dydaktyczne:Komunikacyjna, sytuacyjna, gramatyczna, tłumaczeniowa.

Strona przedmiotu
GB3017 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:zapoznanie z przedmiotami Fizyka, Historia urbanistyki, Podstawy gospodarki przestrzennej

Forma i warunki zaliczenia:Wykłady - egzamin ustny, Ćwiczenia projektowe - kolokwium zaliczeniowe

Założenia i cele przedmiotu: Poznanie procesów formowania klimatu miast oraz związanch z tym warunków eksploatacji budynków, a także poznanie współzależności między charakterem, stopniem i strukturą zabudowy miast a warunkami klimatycznymi, określającymi fizyczne aspekty warunków życia na obszarach zabudowanych.

Metody dydaktyczne:Wykłady, ćwiczenia projektowe

Strona przedmiotu
GN3017 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy -

Wymagania wstępne:zapoznanie z przedmiotami Fizyka, Historia urbanistyki, Podstawy gospodarki przestrzennej

Forma i warunki zaliczenia:

Wykłady - egzamin ustny, Ćwiczenia projektowe - kolokwium zaliczeniowe

Założenia i cele przedmiotu:Poznanie procesów formowania klimatu miast oraz związanych z tym warunków eksploatacji budynków, a także poznanie współzależności między charakterem, stopniem i strukturą zabudowy miast a warunkami klimatycznymi, określającymi fizyczne aspekty warunków życia na obszarach zabudowanych.

Metody dydaktyczne:Wykłady, ćwiczenia projektowe

Strona przedmiotu
GB3023 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: matematyka, geodezja i kartografia

Forma i warunki zaliczenia: sprawdzian końcowy, zaliczenie dokumentacji z zajęć

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z numeryczną infrastrukturą informacji przestrzennej, tworzeniem i treścią map numerycznych, źródłami danych do map numerycznych oraz wykorzystaniem numerycznej informacji przestrzennej w gospodarce.

Metody dydaktyczne: wykład, praca z komputerem

Strona przedmiotu
GN3119 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: matematyka, geodezja i kartografia

Forma i warunki zaliczenia: sprawdzian końcowy, zaliczenie dokumentacji z zajęć

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z numeryczną infrastrukturą informacji przestrzennej, tworzeniem i treścią map numerycznych, źródłami danych do map numerycznych oraz wykorzystaniem numerycznej informacji przestrzennej w gospodarce.

Metody dydaktyczne: wykład, praca z komputerem

Strona przedmiotu
GS3120 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: matematyka, geodezja i kartografia

Forma i warunki zaliczenia: sprawdzian końcowy, zaliczenie dokumentacji z zajęć

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z numeryczną infrastrukturą informacji przestrzennej, tworzeniem i treścią map numerycznych, źródłami danych do map numerycznych oraz wykorzystaniem numerycznej informacji przestrzennej w gospodarce.

Metody dydaktyczne: wykład, praca z komputerem

Strona przedmiotu
GN3025 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: matematyka, geodezja i kartografia

Forma i warunki zaliczenia: sprawdzian, zaliczenie dokumentacji z zajęć

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z numeryczną infrastrukturą informacji przestrzennej, tworzeniem i treścią map numerycznych, źródłami danych do map numerycznych oraz wykorzystaniem numerycznej informacji przestrzennej w gospodarce.

Metody dydaktyczne: wykład, praca z komputerem

Strona przedmiotu
GB3027 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 10 godzin
Semestr letni 2012/13
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GN3122 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy,

Wymagania wstępne:znajomość przedmiotów zawodowych,

Forma i warunki zaliczenia:sprawdzian zaliczeniowy,

Założenia i cele przedmiotu:Poznanie podstaw prawnych sporzadzania dokumentacji w planowaniu przestrzennym.

Metody dydaktyczne:prezentacja materiałów dotyczących omawianych zagadnień.

Strona przedmiotu
GS3123 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy,

Wymagania wstępne:znajomość przedmiotów zawodowych,

Forma i warunki zaliczenia:sprawdzian zaliczeniowy,

Założenia i cele przedmiotu:Poznanie podstaw prawnych sporzadzania dokumentacji w planowaniu przestrzennym.

Metody dydaktyczne:prezentacja materiałów dotyczących omawianych zagadnień.

Strona przedmiotu
GN3125 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:znajomość przedmiotów zawodowych,

Forma i warunki zaliczenia:sprawdzian zaliczeniowy,

Założenia i cele przedmiotu:Poznanie zakresu kompetencji poszczególnych struktur administracji państwowej i samorządowej oraz ich struktur organizacyjnych.

Metody dydaktyczne:wyklad i prezentacje,

Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)