Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - BUD niestacjonarne pierwszego stopnia 3 rok 6 semestr -ścieżka konstrukcje budowlane (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)

Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - BUD niestacjonarne pierwszego stopnia 3 rok 6 semestr -ścieżka konstrukcje budowlane
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2007Z - Semestr zimowy 2007/08
2007L - Semestr letni 2007/08
2008Z - Semestr zimowy 2008/09
2008L - Semestr letni 2008/09
2009Z - Semestr zimowy 2009/10
2009L - Semestr letni 2009/10
2010Z - Semestr zimowy 2010/11
2010L - Semestr letni 2010/11
2011Z - Semestr zimowy 2011/12
2011L - Semestr letni 2011/12
2012Z - Semestr zimowy 2012/13
2012L - Semestr letni 2012/13
2013Z - Semestr zimowy 2013/14
2013L - Semestr letni 2013/14
2014Z - Semestr zimowy 2014/15
2014L - Semestr letni 2014/15
2015Z - Semestr zimowy 2015/16
2015L - Semestr letni 2015/16
2016Z - Semestr zimowy 2016/17
2016L - Semestr letni 2016/17
2017Z - Semestr zimowy 2017/2018
2017L - Semestr letni 2017/18
2018L - Semestr letni 2018/19
2019Z - Semestr zimowy 2019/2020
2019L - Semestr letni 2019/2020
2020L - Semestr letni 2020/2021
2023Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2007Z 2007L 2008Z 2008L 2009Z 2009L 2010Z 2010L 2011Z 2011L 2012Z 2012L 2013Z 2013L 2014Z 2014L 2015Z 2015L 2016Z 2016L 2017Z 2017L 2018L 2019Z 2019L 2020L 2023Z
N16381 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2014/15
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
B02105 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: Architektura i urbanistyka

Wymagania wstępne:Podstawowe wiadomości z przedmiotów humanistycznych i geograficzno - przyrodniczych (historia, historia sztuki i estetyki, prawo, geografia, ekologia i ekonomia) oraz technicznych (budownictwo ogólnego, materiałoznawstwo budowlane, rysunek techniczny).

Forma i warunki zaliczenia:

Wykłady - zaliczenie testu sprawdzającego wiadomości.

Ćwiczenia - Udział w zajęciach proj w tym zaliczeniach klauzurowych, proj i referatach.

Opracowanie projektu zgodnie z odrębnymi wymogami.

Uzyskanie pozytywnej oceny za opracowanie proj.

Założenia i cele przedmiotu:Przygotowanie inżyniera budownictwa do współpracy z arch. Zaznajomienie go z podstawowymi zasadami projektowania obiektów arch. oraz kryteriami ich oceny. Wskazanie istoty zawodu inżyniera budownictwa w procesie kreowania środowiska architektonicznego.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia audytoryjne realizowane jako grupowe opracowanie projektowe.

Strona przedmiotu
B04117 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Forma i warunki zaliczenia:zaliczenie na ocenę

Założenia i cele przedmiotu: przekazanie podstaw BIOZ i ergonomii

Metody dydaktyczne: wykład multimedialny

Strona przedmiotu
N16382 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2014/15
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 1 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
N16382* brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
NHES14 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
B06134 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Ćwiczenia terenowe - 45 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia terenowe - godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z wytrzymałości materiałów, mechaniki budowli, mechaniki gruntów i konstrukcji betonowych

Forma i warunki zaliczenia: wykład - pisemny i ustny egzamin, ćwiczenia projektowe - zaliczenie na ocenę

Założenia i cele przedmiotu: nabycie umiejętności projektowania posadowienia budowli w zależności od rodzaju obiektu i warunków posadowienia oraz modelowania i wymiarowania fundamentów

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia projektowe - wykonanie indywidualnych projektów

Strona przedmiotu
N06345 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nabycie umiejętności wyboru metody posadowienia budowli w zależności od rodzaju obiektu i warunków gruntowo-wodnych oraz projektowania i wymiarowania stóp fundamentowych i murów oporowych według EC7.

Strona przedmiotu
N06337A brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
B03003A2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:jezyk angielski obowiazkowy

Wymagania wstępne:

zaliczenie II sem., poziom B2

Forma i warunki zaliczenia:

test koncowy

Założenia i cele przedmiotu:

1. Dalsze rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych: rozumienia tekstu mówionego, mówienia, rozumienia tekstu pisanego, pisania

2. Zapoznanie studentów ze słownictwem specjalistycznym związanym z kierunkiem studiów.

3. Osiągnięcie przez słuchaczy poziomu B2 (Vantage) – 4-tego w skali Unii Europejskiej /CEF/

Metody dydaktyczne:metoda komunikacyjna

Strona przedmiotu
B04004A2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomośc języka na poziomie B1

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu: rozwój wszystkich sprawności językowych

Metody dydaktyczne: metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta.

Strona przedmiotu
B03003 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2007/08
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2008/09
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
B06126_9 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:kierunkowy

Wymagania wstępne:Mechanika Budowli , Wytrzymałość materiałów II, Podstawy Projektowania Konstrukcji Betonowych, Technologia betonu

Forma i warunki zaliczenia:Egzamin pisemny

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami kształtowania, wymiarowania i konstruowania prostych ustrojów nośnych z betonu, w tym elementów żelbetowych i sprężonych.

Metody dydaktyczne:Wykłady prowadzone z wykorzystaniem techniki multimedialnej, przy założeniu wykonywania przez studentów szkiców prezentowanych rozwiązań; ćwiczenia projektowe.

Strona przedmiotu
B16123 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: Konstrukcje Metalowe

Wymagania wstępne:Mechanika budowli, Wytrzymałość materiałów 2, Budownictwo ogólne

Forma i warunki zaliczenia:Egzamin pisemny

Założenia i cele przedmiotu: Zdobycie wiadomości i umiejętności dotyczących projektowania konstrukcji metalowych

Metody dydaktyczne:wykłady, ćwiczenia projektowe

Strona przedmiotu
B06123 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
B06130 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
B16130 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Konstrukcje Zespolone

Wymagania wstępne:Mechanika Budowli,Konstrukcje Stalowe, Konstrukcje Betonowe

Forma i warunki zaliczenia:Kolokwium zaliczeniowe

Założenia i cele przedmiotu:Poznanie zasad kształtowania, analizy i projektowania konstrukcji zespolonych

Metody dydaktyczne:Wykład i ćwiczenia projektowe

Strona przedmiotu
N16391 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
N16391* brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
NHES002 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2014/15
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
N04327 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
B05133 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z matematyki, geologii inżynierskiej oraz wytrzymałości materiałów

Forma i warunki zaliczenia: wykład - egzamin pisemny i ustny; ćwiczenia laboratoryjne - test końcowy, zaliczenie na ocenę

Założenia i cele przedmiotu: nabycie umiejętności identyfikacji podłoża i jego oceny z punktu widzenia posadowienia budowli, ustalania parametrów geotechnicznych gruntu, rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, wyznaczania osiadania podłoża i sprawdzania stateczności skarp.

Metody dydaktyczne: wykłady i ćwiczenia laboratoryjne - praca w zespołach

Strona przedmiotu
B07300 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studenta z prawami autorskimi, prawami własności przemysłowej oraz zagadnieniami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej na uczelniach. Omówienie zastosowania praw autorskich w odniesieniu do prac dyplomowych oraz sposobu korzystania z utworow osob trzecich. Zapoznanie słuchacza z informacjami dotyczącymi patentów (podstawowej informacji patentowej, sposobów klasyfikacji, opisu patentu, informacji źrodłowej o patentach oraz zgłoszenia w celu uzyskania patentu).

Metody dydaktyczne: Wykład.

Strona przedmiotu
B17307 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Egzamin - 30 godzin
 • Projekt - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wymagania wstępne: Zaliczenie przedmiotów Mechanika Teoretyczna, Wytrzymałość Materiałów, Mechanika Budowli

Analiza mechaniczna konstrukcji płaskich i przestrzennych metodami tradycyjnymi oraz w sformłowaniu macierzowym

Strona przedmiotu
N16383* brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
B06131 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Wykład i ćwiczenia projektowe

Wymagania wstępne:

Wytrzymałość materiałów 2, Materiały budowlane, Konstrukcje betonowe 1, Konstrukcje metalowe 1, Konstrukcje drewniane, Konstrukcje murowe i zespolone

Forma i warunki zaliczenia:

Kolokwium zaliczeniowe – wykład, obrona wykonanego projektu - ćwiczenia projektowe

Założenia i cele przedmiotu:Zdobycie wiadomości z zakresu podstaw mostownictwa

Metody dydaktyczne:Wykład i objaśnienia do ćwiczeń projektowych wspomagane techniką audiowizualną

Strona przedmiotu
B07071 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Praktyka - 160 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Praktyka - 160 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Praktyka - godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Praktyka - 160 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Praktyka - godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2012/13
 • Praktyka - godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2013/14
 • Praktyka - godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2014/15
 • Praktyka - godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Praktyka - godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
B06072 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2010/11
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2011/12
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia terenowe - godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia terenowe - godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia terenowe - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Praktyki terenowe z geotechniki

Wymagania wstępne:Uzyskanie zaliczenia z laboratorium mechaniki gruntów oraz projektu z fundamentowania.

Forma i warunki zaliczenia:Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach i aktywny udział w pracach kameralnych i zajęciach terenowych.

Założenia i cele przedmiotu: Praktyczne zapoznanie się z wykonywaniem technicznych badań podłoża gruntowego terenu.

Metody dydaktyczne:

Strona przedmiotu
B07014 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie testu końcowego

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi uregulowaniami Ustawy Prawo budowlane oraz Ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

Metody dydaktyczne:

wykłady

Strona przedmiotu
NHES13 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)