Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - BO stacjonarne II-go stopnia 1 rok 2 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)

Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - BO stacjonarne II-go stopnia 1 rok 2 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2010Z - Semestr zimowy 2010/11
2010L - Semestr letni 2010/11
2011Z - Semestr zimowy 2011/12
2012Z - Semestr zimowy 2012/13
2014Z - Semestr zimowy 2014/15
2014L - Semestr letni 2014/15
2015Z - Semestr zimowy 2015/16
2015L - Semestr letni 2015/16
2016Z - Semestr zimowy 2016/17
2016L - Semestr letni 2016/17
2017Z - Semestr zimowy 2017/2018
2017L - Semestr letni 2017/18
2018Z - Semestr zimowy 2018/2019
2019Z - Semestr zimowy 2019/2020
2019L - Semestr letni 2019/2020
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2010Z 2010L 2011Z 2012Z 2014Z 2014L 2015Z 2015L 2016Z 2016L 2017Z 2017L 2018Z 2019Z 2019L
L12141 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, kierunkowy (studia II stopnia, specjalność KBI)

Wymagania wstępne: Wytrzymałość materiałów, Budownictwo ogólne, Mechanika budowli, Mechanika gruntów, Konstrukcje betonowe, murowe i stalowe

Forma i warunki zaliczenia: egzamin pisemny i ustny

Założenia i cele przedmiotu: Poznanie przestrzennej pracy konstrukcji budynków. Modele obliczeniowe różnych rodzajów konstrukcji budynków przy analizach statycznych i dynamicznych. Zastosowanie metod numerycznych. Aktualne zasady projektowania różnych rodzajów budynków.

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia projektowe

Strona przedmiotu
L12322 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L02342 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uzyskanie podstawowej wiedzy do projektowania i wykonawstwa budowli podziemnych: drążonych tuneli i podziemnych obiektów kubaturowych wykonywanych w wykopie. Poznanie technologii wykonania i podstaw projektowania budowli podziemnych w budownictwie komunikacyjnym i ogólnym. Umiejętność zaprojektowania przejścia podziemnego realizowanego w wykopie otwartym oraz przecisku.

Strona przedmiotu
L22361 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poszerzenie wiedzy o metodach stosowanych w diagnostyce budynków w zakresie izolacyjności termicznej przegród i zużycia ciepła na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. Zapoznanie studentów z możliwościami termomodernizacji (bryła budynku i instalacje c.o., c.w.u. i wentylacyjna).

Zapoznanie studentów z możliwościami nowoczesnej diagnostyki termicznej budynków (termowizja); ocena jakości cieplnej poszczególnych przegród zewnętrznych budynku (HFM) i szczelności jego obudowy (blower door). Rozszerzenie wiedzy o możliwosci wykorzystania alternatywnych źródeł energii do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody.

Strona przedmiotu
L22362 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dostarczenie wiedzy o metodach oceny efektywności inwestycji modernizacyjnych w budynkach stosowanych na świecie i w kraju. Zapoznanie studentów z możliwościami i sposobami uwzględniania analiz ekonomicznych w procesie termomodernizacji budynków.

Strona przedmiotu
L32352 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L22312 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L12145 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy - studia stacjonarne 2 stopnia, KBI

Wymagania wstępne:Mechanika budowli, Wytrzymałość materiałów,Konstrukcje Betonowe, Konstrukcje sprężone. Teoria sprężystości i plastyczności

Forma i warunki zaliczenia:egzamin pisemny po zakończeniu semestru

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z metodami projektowania złożonych konstrukcji inżynierskich z betonu w zakresie budownictwa miejskiego i przemysłowego.

Metody dydaktyczne:wykład wspomagany multimedialnie, ćwiczenia projektowe

Strona przedmiotu
L12333 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L12168 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L12334 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L32353 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Wymagania wstępne: Budownictwo drogowe. Technologia nawierzchni drogowych.

Forma i warunki zaliczenia: Egzamin pisemny

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z zakresu obliczeń trwałości nawierzchni drogowej oraz z zagadnieniami projektowania nawierzchni drogowych i ich wzmocnień.

Metody dydaktyczne: Wykłady, ćwiczenia projektowe

Treści programowe:

Wykład

Rodzaje, elementy, zadania konstrukcji nawierzchni drogowych. Modele teoretyczne. Analityczno-empiryczne (mechanistyczne) metody wymiarowania nowych i wzmocnienia konstrukcji podatnych i półsztywnych nawierzchni drogowych. Konstrukcje nawierzchni typu sztywnego.

Projekt

Wykonanie projektu konstrukcji nawierzchni podatnej, półsztywnej i sztywnej oraz wykonanie projektu wzmocnień konstrukcji nawierzchni drogowych.

Efekty kształcenia: Poznanie metod projektowania konstrukcji nawierzchni drogowych i ich wzmocnień.

Strona przedmiotu
L12117 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 45 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 45 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 45 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień omawianych na przedmiotach mechanika teoretyczna, wytrzymałość materiałów, metody obliczeniowe, mechanika budowli, podstawy mechaniki konstrukcji budowlanych

Forma i warunki zaliczenia:

Pisemna 60% poprawnych odpowiedzi.

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie z zaawansowanymi typami analiz konstrukcji inżynierskich. Umiejętność oceny wpływów dynamicznych. Umiejętności praktyczne w zakresie stosowania sieci neuronowych.

Metody dydaktyczne:

Wykład, projekt.

Strona przedmiotu
L32354 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L12323 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z analizą układów prętowych, powierzchniowych i bryłowych z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Nauczenie rozwiązywania problemów własnych wyboczenia i dynamiki metodami numerycznymi. Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie całkowania równań ruchu oraz zapisu algorytmów dla zagadnień nieliniowych. Nabycie umiejętności opracowywania koncepcji alternatywnych metod dyskretyzacyjnych.

Strona przedmiotu
L12132 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L32355 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

WYKŁAD

Podstawy i metody organizacji oraz ekonomiki robót drogowych.

Planowanie, przedmiarowanie i kosztorysowanie robót drogowych.

Szacowanie efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych.

PROJEKT

Projekt organizacji budowy odcinka drogi (roboty ziemne, konstrukcja nawierzchni drogowej) wraz z wyceną poszczególnych robót.

Strona przedmiotu
L22314 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z organizacją procesów budowlanych w przedsiębiorstwach budowlanych w zarządzaniu procesowym i zarządzaniu projektem. Nauczenie metod optymalizacji zasobów w zarządzaniu projektem. Wykształcenie umiejętności wyboru optymalnych sposobów realizacji procesów budowlanych w przedsiębiorstwach budowlanych.

Strona przedmiotu
L12343 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: mechanika teoretyczna, budownictwo ogólne, fundamentowanie, konstrukcje betonowe, konstrukcje metalowe

Forma i warunki zaliczenia: egzamin pisemny

Założenia i cele przedmiotu:

Przedstawienie układów technologicznych wybranych zakładów przemysłowych w aspekcie rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych. Nauczenie projektowania budowlano-konstrukcyjnego fundamentów pod maszyny oraz zasad projektowania konstrukcji budynków przemysłowych i kominów. Zapoznanie z zasadami określania ocen szkodliwości drgań na budynki i ludzi w budynkach.

Metody dydaktyczne: wykład i projekt

Strona przedmiotu
L32325 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L02303 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Praktyka - godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2015/16
 • Praktyka - godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2016/17
 • Praktyka - godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2017/18
 • Praktyka - godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Praktyka - godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L32356 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomość podstaw projektowania dróg

Forma i warunki zaliczenia:

- wykład: egzamin pisemny

- ćwiczenia projektowe: poprawne wykonanie ćwiczenia projektowego (50%) i pozytywny wynik kolokwium (50%)

Założenia i cele przedmiotu: przekazanie studentom wiedzy z zakresu projektowania dróg i ulic, ze szczególnym zwróceniem uwagi na krzywe przejściowe, warunki widoczności, koordynację dróg w planie sytuacyjnym i w profilu podłużnym,przekroje normalne, infrastrukturę techniczną w pasie drogowym, problemy ochrony środowiska.

Metody dydaktyczne:

- wykład;

- ćwiczenia projektowe: praca studentów nad wydanym tematem ćwiczenia projektowego, konsultacje z prowadzącym, systematyczna ocena kolejnych etapów projektu przez nauczyciela

Strona przedmiotu
L32357 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L32358 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie zaawansowanych technologii produkcji i wbudowywania w konstrukcję drogi materiałów drogowych oraz wymagań normowych do oceny właściwości materiałów drogowych. Nabycie umiejętności prowadzenia badań materiałów drogowych, oceny i interpretacji ich wyników.

Klasyfikacja, wymagania, cechy techniczne, zaawansowane technologie produkcji oraz specjalistyczne metody badań materiałów drogowych: kruszyw mineralnych, kruszyw

z destruktu, asfaltów, lepiszczy modyfikowanych, emulsji asfaltowych, asfaltów spienionych. Mieszanki mineralno-asfaltowe i mineralno-cementowe stosowane do wyższych kategorii ruchu - rodzaje, technologie wytwarzania, właściwości techniczne, badania laboratoryjne.

Strona przedmiotu
L22315 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L12324 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L22316 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)