Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty OSR niestacjonarne I-ego stopnia 3 rok 6 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)

Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty OSR niestacjonarne I-ego stopnia 3 rok 6 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2008L - Semestr letni 2008/09
2009Z - Semestr zimowy 2009/10
2009L - Semestr letni 2009/10
2010L - Semestr letni 2010/11
2011Z - Semestr zimowy 2011/12
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2008L 2009Z 2009L 2010L 2011Z
G06514 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Laboratorium - 16 godzin
 • Wykład (egzamin) - 16 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:chemia I, chemia II, biologia I biologia II

Forma i warunki zaliczenia: Wykład - egzamin pisemny; laboratorium - ocena sprawozdań, sprawdziany przygotowania do ćwiczeń, dwa kolokwia

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z umiejętnościami pracy w laboratorium badawczym z zakresu analityki do prowadzenia prac eksperymentalnych na materiale biologicznym (komórki, tkanki, mikroorganizmy, rośliny, zwierzęta); obsługi aparatury badawczej; samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych; być przygotowanym do pracy w laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych; samodzielnego prowadzenia procesów biochemicznych

Metody dydaktyczne:wykład multimedialny, laboratorium eksperymentalne

Strona przedmiotu
G06602 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Projekt - 8 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 8 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: Ekologia, Ochrona przyrody

Forma i warunki zaliczenia:

Wykłady: kolokwium; warunkiem zaliczenia jest ocena pozytywna z kolokwium

Zajęcia projektowe: warunkiem zaliczenia są oceny pozytywne ze wszystkich projektów

Założenia i cele przedmiotu:

Przekazanie podstaw wiedzy o funkcjonowaniu krajobrazu oraz o metodach badania jego struktury i dynamiki.

Metody dydaktyczne: wykłady i zajęcia projektowe

Strona przedmiotu
G06614 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Projekt - 16 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 16 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:znajomość przedmiotów zawodowych

Forma i warunki zaliczenia:sprawdzian wiadomości

Założenia i cele przedmiotu:umiejętność dokonywania wyceny strat w środowisku naturalnym

Metody dydaktyczne:wykady i prezentacje

Strona przedmiotu
G06555A1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomośc języka na poziomie B1

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu: rozwój wszystkich sprawności językowych

Metody dydaktyczne: metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta.

Strona przedmiotu
G06555N1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomośc języka na poziomie B1

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu: rozwój wszystkich sprawności językowych

Metody dydaktyczne: metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta.

Strona przedmiotu
G07555 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
G06555R1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: Kontynuacja języka, wymagany poziom minimum A 2

Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie z oceną, zaliczenie sprawdzianów pisemnych, prac domowych ustnych i pisemnych, czynny udział w zajęciach.

Założenia i cele przedmiotu: Doskonalenie wszystkich sprawności językowych - rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania.

Metody dydaktyczne: Komunikacyjna, sytuacyjna, gramatyczna, tłumaczeniowa.

Strona przedmiotu
G06619 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Laboratorium - 16 godzin
 • Wykład (egzamin) - 16 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:monitoring środowiska

Wymagania wstępne:Znajomość podstawowych wiadomości z chemii, chemii sanitarnej, ekologii

Forma i warunki zaliczenia:egzamin pisemny

Założenia i cele przedmiotu:Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z organizacją i zasadami prowadzenia monitoringu środowiska, czynnikami powodującymi zanieczyszczenie poszczególnych komponentów środowiska oraz jego stanem i normami jakościowymi.

Metody dydaktyczne:poglądowe (wykłady), praktyczne (ćwiczenia laboratoryjne)

Strona przedmiotu
G06618 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Projekt - 16 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 8 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:gleboznawstwo, chemia; Umiejętność korzystania z map glebowo-rolniczych. Znajomość procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym.

Forma i warunki zaliczenia:kolokwium, projekty

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z metodami oceny przekszatłacenia pokrywy glebowej wynikających z czynników naturalnych i antropogenicznych. Zapoznanie z zabiegami rekultywacyjnymi.

Metody dydaktyczne:wykład i projekt

Strona przedmiotu
G06615 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Projekt - 16 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 8 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
G06617 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Laboratorium - 16 godzin
 • Wykład (egzamin) - 8 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
G06621 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Monitoring środowiska, Zarządzanie środowiskiem, Prawo w ochronie środowiska

Forma i warunki zaliczenia: egzamin pisemny

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami w zakresie ochrony przyrody, współczesnymi zagrożeniami cywilizacyjnymi oraz ideą zrównoważonego rozwoju.

Metody dydaktyczne: wykład, prezentacje

Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)