Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty OSR niestacjonarne I-ego stopnia 3 rok 5 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)

Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty OSR niestacjonarne I-ego stopnia 3 rok 5 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2008Z - Semestr zimowy 2008/09
2009Z - Semestr zimowy 2009/10
2010Z - Semestr zimowy 2010/11
2010L - Semestr letni 2010/11
2011Z - Semestr zimowy 2011/12
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2008Z 2009Z 2010Z 2010L 2011Z
G05514 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
G05513 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Laboratorium - 16 godzin
 • Wykład (egzamin) - 16 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
G05302 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: Wykłady, projekt

Wymagania wstępne:Wymagania na poziomie studiów technicznych z zakresu matematyki, fizyki i chemii

Forma i warunki zaliczenia:Egzamin pisemny

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy i umiejętności dotyczących zasad, wymogów, założeń i zagrożeń wynikających z gospodarowania odpadami.

Metody dydaktyczne:pokazy, wykłady, prezentacje, analizy i studia przypadku, ćwiczenia, obliczenia projektowe.

Strona przedmiotu
G05610 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Projekt - 8 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 8 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości dotyczące geologii, geomorfologii i hydrologii.

Forma i warunki zaliczenia: Test końcowy (wykład), ocena średnia złożonych projektów co najmniej 3,0 (projekt)

Założenia i cele przedmiotu: Student powinien nabyć umiejętność opisu i interpretacji zjawisk i procesów hydrogeologicznych w powiązaniu ze stanem środowiska przyrodniczego; wyznaczania podstawowych charakterystyk hydrogeologicznych; identyfikacji zagrożeń dla zasobów wód podziemnych; oceny systemów ochrony zasobów wód podziemnych; posługiwania się podstawowymi technikami pomiarowymi.

Metody dydaktyczne: wykład, projekt

Strona przedmiotu
G05554A1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
G05554N3 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne:znajomość języka na poziomie A2

Forma i warunki zaliczenia:zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu:

umożliwienie studentowi osiągnięcie poziomu opanowania języka A2, pozwalającego na swobodną komunikację w sytuacjach życia codziennego oraz korzystania z materiałów autentycznych.

Realizacja celu następuje przez:

-rozwijanie poszczególnych sprawności językowych,

-poszerzanie zakresu funkcji językowych(przedstawianie

własnych opinii,negocjowanie, udzielanie rad)

-poszerzanie zasobu słownictwa zarówno w zakresie języka

ogólnego jak i specjalistycznego

-pomoc w usystematyzowaniu dotychczas poznanych struktur

gramatycznych i opanowaniu nowych

Metody dydaktyczne:metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta

Strona przedmiotu
G05554R1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:Kontynuacja języka, wymagany poziom minimum A 2

Forma i warunki zaliczenia:Zaliczenie sprawdzianów pisemnych, prac domowych ustnych i pisemnych, czynny udział w zajęciach

Założenia i cele przedmiotu: Doskonalenie wszystkich sprawności językowych - rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania

Metody dydaktyczne:Komunikacyjna, sytuacyjna, gramatyczna, tłumaczeniowa.

Strona przedmiotu
G05619 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
G05622 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
G05626 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Projekt - 24 godzin
 • Wykład (egzamin) - 16 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu ekologii i biologii

Forma i warunki zaliczenia: test, ocena sprawozdań, ocena prezentacji

Założenia i cele przedmiotu: Przekazanie wiedzy o zasobach i zagrożeniach środowiska przyrodniczego w Polsce i na świecie, a także wiedzy o posługiwaniu się skutecznymi instrumentami ochrony przyrody

Metody dydaktyczne: wykłady, projekty, prezentacje

Strona przedmiotu
G05707 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Projekt - 8 godzin
 • Wykład (egzamin) - 16 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
G05708 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Projekt - 8 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 8 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

- obowiązkowy

Wymagania wstępne:

- podstawowe wiadomości z hydrauliki, znajomość systemów zaopatrzenia w wodę

Forma i warunki zaliczenia:

- test pisemny (wykład)

- wykonanie i obrona projektu

Założenia i cele przedmiotu:

Umiejętność sporządzenia bilansu ilości ścieków.

Umiejętność zaprojektowania grawitacyjnego systemu kanalizacji sanitarnej.

Znajomość zasad projektowania systemów kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej.

Metody dydaktyczne:

- wykład, projekt

Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)