Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - OSM stacjonarne II-ego stopnia 1 rok 2 semestr specjalność: Kształtowanie środowiska (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)

Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - OSM stacjonarne II-ego stopnia 1 rok 2 semestr specjalność: Kształtowanie środowiska
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2010Z - Semestr zimowy 2010/11
2010L - Semestr letni 2010/11
2011Z - Semestr zimowy 2011/12
2012Z - Semestr zimowy 2012/13
2012L - Semestr letni 2012/13
2013Z - Semestr zimowy 2013/14
2014Z - Semestr zimowy 2014/15
2015Z - Semestr zimowy 2015/16
2016Z - Semestr zimowy 2016/17
2016L - Semestr letni 2016/17
2017Z - Semestr zimowy 2017/2018
2018Z - Semestr zimowy 2018/2019
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2010Z 2010L 2011Z 2012Z 2012L 2013Z 2014Z 2015Z 2016Z 2016L 2017Z 2018Z
OM2307 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

- obowiązkowy

Wymagania wstępne:

- podstawowe informacje z chemii środowiska

Forma i warunki zaliczenia:

- test pisemny (wykład); wykonanie projektu

Założenia i cele przedmiotu:

Umiejętność oceny zagrożenia jakości zapachowej powietrza. Znajomość metod unieszkodliwiania i umiejętność ich zastosowania do konkretnych przypadków.

Metody dydaktyczne:

- wykład, projekt

Strona przedmiotu
OK2054 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
OK2042 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw ekologii ogólnej i ekologii krajobrazu, geomorfologii, geologii i gleboznawstwa

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład (15 godz.)- test końcowy, projekt (30 godz.)- zaliczenie dwóch prac projektowych

Założenia i cele przedmiotu:

Poznanie zależności pomiędzy szatą roślinną, glebą i czynnikami klimatycznymi,

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacja, konwersatorium

Strona przedmiotu
OM2308 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opanowanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie gromadzenia, przetwarzania i analizy danych przestrzennych o środowisku i infrastrukturze technicznej z wykorzystaniem systemów geoinformacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania danych o środowisku z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych.

Strona przedmiotu
OK2045 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:: gleboznawstwo, geologia i geomorfologia, ochrona powierzchni ziemi

Forma i warunki zaliczenia:egzamin, projekty i kolokwium

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów ze skutkami złego gospodarowania zasobami przyrody i środowiska oraz zasad racjonalnego ich wykorzystania.

Metody dydaktyczne: wykład i ćwiczenia projektowe

Strona przedmiotu
OM2036 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie właściwości wodnych profilu glebowego. Bilans wodny w środowisku przyrodniczym. Określanie i obliczanie niedoborów w wodnych w różnych ekosystemach . Poznanie podstaw regulacji stosunków wodnych w profilu glebowym i na obszarach rolniczych.

Strona przedmiotu
OM2056 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zastosowania modelowania i symulacji, w tym komputerowej w ocenie i prognozowaniu zanieczyszczenia i skażenia środowiska przyrodniczego, zapoznanie się z podstawowym oprogramowaniem i modelami.

Metody dydaktyczne: wykład, pracownia specjalistyczna.

Istota modelowania i symulacji. Podział i rodzaje modeli środowiskowych. Zastosowanie modelowania w ochronie środowiska. Budowa bazy danych i modelu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

Strona przedmiotu
OM2051 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

- obowiązkowy

Wymagania wstępne:

- podstawowe wiadomości ze statystyki, systemów zaopatrzenia w wodę o systemów oczyszczania ścieków

Forma i warunki zaliczenia:

- egzamin pisemny (wykład)

- wykonanie i obrona projektu

Założenia i cele przedmiotu:

Umiejętność budowy prostego modelu matematycznego wybranego systemu technicznego stosowanego w ochronie środowiska. Wykorzystanie wyników symulacji modelu do optymalizacji działania systemu.

Metody dydaktyczne:

- wykład, projekt

Strona przedmiotu
OM2306 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zrozumienie zjawisk związanych z propagacja dźwięku oraz wykorzystanie tej wiedzy w zakresie fizyki budowli - akustyki oraz Inżynierii Środowiska.

Zdobyte na zajęciach umiejętności to między innymi:

- określenie oporów akustycznych przegród budowlanych od dźwięków powietrznych i uderzeniowych,

- zmniejszenie poziomu natężenia dźwięku w pomieszczeniach przy wykorzystaniu dostępnych na rynku ustrojów akustycznych, określenie czasu pogłosu,

- określenie równoważnego poziomu natężenia dźwięku,

- ocena wpływu drgań na obiekty budowlane i na ludzi w budynkach.

Strona przedmiotu
OK2046 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Podstawy ekologii lasu i metod ochrony środowiska leśnego. Umiejętność rozpoznawania zagrożeń środowiska leśnego i zastosowania metod ochrony.

Strona przedmiotu
OM2033 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej, prawo w ochronie środowiska,

Forma i warunki zaliczenia:sprawdzian z materiału wykładowego, ocena z projektu stanowi ocene ćwiczeń projektowych.

Założenia i cele przedmiotu:Materiał wykładowy daje wiedzę ogólną o planowaniu przestrzennym na róznych poziomach sporzadzania planu, dokumentacji planistycznej i procedurach administracyjnych. Ćwiczenia dotyczące wykonania całościowego planu zagospodarowania przestrzennego, rozumianego jako sporządzenie rysunku MPZP lub rysunku SUiKZP oraz wykonanie pełnego tekstu MPZP pisanego językiem prawniczym (MPZP jest aktem prawa miejscowego), daje umiejetność sporzadzenia dokumentacji planistycznej.

Metody dydaktyczne:prezentacja informacji na wykładach, natomiast na ćwiczeniach projektowych podawane sa informacje niezbędne do projektowania.

Strona przedmiotu
OM2305 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Wykłady, projekt

Wymagania wstępne:Wymagania na poziomie studiów technicznych z zakresu matematyki, fizyki i chemii.

Powiązania z przedmiotami: systemy oczyszczania ścieków, gospodarka odpadami.

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy i umiejętności dotyczących zasad, wymogów, założeń i zagrożeń związanych z unieszkodliwianiem odpadów.

Strona przedmiotu
OM2052 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)