Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty BUD stacjonarne I-ego stopnia szósty semestr - specj. Budownictwo drogowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)

Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty BUD stacjonarne I-ego stopnia szósty semestr - specj. Budownictwo drogowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2008L - Semestr letni 2008/09
2009L - Semestr letni 2009/10
2010L - Semestr letni 2010/11
2011L - Semestr letni 2011/12
2012L - Semestr letni 2012/13
2013Z - Semestr zimowy 2013/14
2013L - Semestr letni 2013/14
2014L - Semestr letni 2014/15
2015Z - Semestr zimowy 2015/16
2015L - Semestr letni 2015/16
2016L - Semestr letni 2016/17
2017Z - Semestr zimowy 2017/2018
2017L - Semestr letni 2017/18
2018Z - Semestr zimowy 2018/2019
2018L - Semestr letni 2018/19
2019L - Semestr letni 2019/2020
2020L - Semestr letni 2020/2021
2021L - Semestr letni 2021/2022
2022L - Semestr letni 2022/23
2023L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2008L 2009L 2010L 2011L 2012L 2013Z 2013L 2014L 2015Z 2015L 2016L 2017Z 2017L 2018Z 2018L 2019L 2020L 2021L 2022L 2023L
B36351 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

WYKŁAD

Grunt jako materiał budowlany.

Roboty ziemne liniowe i powierzchniowe.

Wykonywanie wykopów i nasypów.

Maszyny budowlane do robót ziemnych.

Metody, maszyny i urządzenia do zagęszczania gruntów.

Obliczanie objętości robót ziemnych.

Odwodnienie powierzchniowe dróg i ulic.

Odwodnienie wgłębne korpusu drogowego.

Wymiarowanie rowów i przepustów.

PROJEKT

Obliczenia robót ziemnych oraz opracowanie rozdziału i transportu mas ziemnych dla wytyczonego odcinka drogi. Projekt odwodnienia powierzchniowego dla wytyczonego odcinka drogi.

Strona przedmiotu
B1S61043 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
B06134 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Ćwiczenia terenowe - 45 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia terenowe - godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z wytrzymałości materiałów, mechaniki budowli, mechaniki gruntów i konstrukcji betonowych

Forma i warunki zaliczenia: wykład - pisemny i ustny egzamin, ćwiczenia projektowe - zaliczenie na ocenę

Założenia i cele przedmiotu: nabycie umiejętności projektowania posadowienia budowli w zależności od rodzaju obiektu i warunków posadowienia oraz modelowania i wymiarowania fundamentów

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia projektowe - wykonanie indywidualnych projektów

Strona przedmiotu
B1S61042 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
B1S61251 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z zagadnieniami projektowania nawierzchni drogowych i ich wzmocnień.

Treści programowe:

Wykład

Charakterystyka warstw konstrukcji nawierzchni drogowej - wymagania. Katalogi typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych oraz sztywnych: założenia projektowo – materiałowe, obciążenie ruchem, warunki gruntowo-wodne, grupa nośności podłoża gruntowego, odwodnienie podłoża gruntowego, warunek mrozoodporność konstrukcji drogi, wybór typu konstrukcji nawierzchni drogowej. Technologia wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych. Nawierzchnie z betonu cementowego –projektowanie i technologia wykonania. Technologie wzmacniania nawierzchni drogowych - metoda ugięć.

Projekt

Projektowanie konstrukcji nawierzchni drogowych według Katalogów typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych oraz sztywnych. Projektowanie wzmocnień konstrukcji nawierzchni drogowych metodą ugięć.

Strona przedmiotu
B36352 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Technologia wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni asfaltowych i z betonu cementowego. Parametry techniczne warstw konstrukcji nawierzchni drogowych. Podbudowy drogowe - technologie budowy, projektowanie, badania. Podstawy wymiarowania konstrukcji nawierzchni drogowych podatnych, półsztywnych i sztywnych.

Strona przedmiotu
B1S61250 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
B1S61044 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2022/23
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
B06072 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2010/11
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2011/12
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia terenowe - godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia terenowe - godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia terenowe - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Praktyki terenowe z geotechniki

Wymagania wstępne:Uzyskanie zaliczenia z laboratorium mechaniki gruntów oraz projektu z fundamentowania.

Forma i warunki zaliczenia:Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach i aktywny udział w pracach kameralnych i zajęciach terenowych.

Założenia i cele przedmiotu: Praktyczne zapoznanie się z wykonywaniem technicznych badań podłoża gruntowego terenu.

Metody dydaktyczne:

Strona przedmiotu
B1S61252 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

CELE PRZEDMIOTU: Zapoznanie studentów z zasadami projektowania dróg ogólnodostępnych z uwzględnieniem warunków technicznych, ruchowych i środowiskowych. Nauczenie projektowania tras drogowych w planie sytuacyjnym i w profilu podłużnym z wykorzystaniem technologii BIM oraz wykształcenie umiejętności ustalania elementów drogi w przekroju poprzecznym i ich parametrów technicznych. Przygotowanie do projektowania geometrii podstawowych typów skrzyżowań z wykorzystaniem narzędzi BIM.

Strona przedmiotu
B36353 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych wiadomości z zakresu inżynierii komunikacyjnej i budownictwa drogowego

Forma i warunki zaliczenia:

wykład: egzamin pisemny

ćwiczenia projektowe: poprawne wykonanie ćwiczenia projektowego (70%) i pozytywny wynik kolokwium (30%)

Założenia i cele przedmiotu:

przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu projektowania dróg, ze szczególnym zwróceniem uwagi na plan sytuacyjny trasy, przekrój podłużny i przekroje poprzeczne, skrzyżowania i węzły drogowe

Metody dydaktyczne:

wykład;

ćwiczenia projektowe: praca studentów nad wydanym tematem ćwiczenia projektowego; konsultacje z prowadzącym oraz systematyczna ocena przez nauczyciela akademickiego kolejnych etapów projektu

Strona przedmiotu
BHES009 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2015/16
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
Semestr letni 2021/2022
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
B06335B brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2014/15
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
B06347 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2014/15
 • Seminarium - 15 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Seminarium - 15 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Seminarium - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Seminarium - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Seminarium - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Seminarium - 15 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Seminarium - 15 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Seminarium - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
B1S61253 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
B36354 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2014/15
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Materiały drogowe - klasyfikacja, wymagania. Kruszywa - cechy techniczne, technologia produkcji. Lepiszcza asfaltowe - właściwości, metody badań. Mieszanki mineralno-asfaltowe

- charakterystyka, rodzaje. Właściwości betonu cementowego stosowanego w budownictwie drogowym. Technologia produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych i betonu cementowego.

Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)