Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty BUD niestacjonarne I-ego stopnia piąty semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)

Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty BUD niestacjonarne I-ego stopnia piąty semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2008Z - Semestr zimowy 2008/09
2009Z - Semestr zimowy 2009/10
2010Z - Semestr zimowy 2010/11
2011Z - Semestr zimowy 2011/12
2011L - Semestr letni 2011/12
2012Z - Semestr zimowy 2012/13
2013Z - Semestr zimowy 2013/14
2013L - Semestr letni 2013/14
2014Z - Semestr zimowy 2014/15
2015Z - Semestr zimowy 2015/16
2015L - Semestr letni 2015/16
2016Z - Semestr zimowy 2016/17
2017Z - Semestr zimowy 2017/2018
2018Z - Semestr zimowy 2018/2019
2018L - Semestr letni 2018/19
2019Z - Semestr zimowy 2019/2020
2019L - Semestr letni 2019/2020
2020Z - Semestr zimowy 2020/2021
2021Z - Semestr zimowy 2021/2022
2022Z - Semestr zimowy 2022/2023
2023Z - Semestr zimowy 2023/2024
2023L - Semestr letni 2023/2024
2024Z - Semestr zimowy 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2008Z 2009Z 2010Z 2011Z 2011L 2012Z 2013Z 2013L 2014Z 2015Z 2015L 2016Z 2017Z 2018Z 2018L 2019Z 2019L 2020Z 2021Z 2022Z 2023Z 2023L 2024Z
N05342 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Semestr letni 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
B1N51036 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2023/2024
Semestr zimowy 2024/2025
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy projektowania i budowy nawierzchni drogowych. Ogólne zagadnienia wykonywania drogowych robót ziemnych. Elementy odwodnienia dróg. Technologiczne aspekty wykonania warstw konstrukcji nawierzchni drogowych. Technologia produkcji materiałów drogowych. Oznaczenia laboratoryjne podstawowych właściwości materiałów drogowych.

Strona przedmiotu
N05344 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Semestr letni 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Definicja inwestycji i źródła pochodzenia środków na inwestycje. Omówienie kosztów ponoszonych w trakcie procesu inwestycyjnego. Dokumentacja inwestycyjna dotycząca kosztów . Kosztorysowanie-cel i metody.

Strona przedmiotu
NO5134 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Semestr letni 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z wytrzymałości materiałów, mechaniki budowli, mechaniki gruntów i konstrukcji betonowych.

Forma i warunki zaliczenia: wykład - pisemny i ustny egzamin, ćwiczenia projektowe - zaliczenie na ocenę.

Założenia i cele przedmiotu: Nabycie umiejętności projektowania posadowienia budowli w zależności od rodzaju obiektu i warunków posadowienia oraz modelowania i wymiarowania fundamentów.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia projektowe - wykonywanie indywidualnych projektów

Strona przedmiotu
B1N51033A brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr letni 2023/2024
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
NO5043A brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Semestr letni 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
NO5043A1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Semestr letni 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
NO5043A2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024 Semestr letni 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
B05005A22 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Semestr letni 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: jezyk angielski

obowiazkowy

Wymagania wstępne:

poziom B2, zaliczenie semestru IV

Forma i warunki zaliczenia:

test koncowy, egzamin

Założenia i cele przedmiotu:

1. Dalsze rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych: rozumienia tekstu mówionego, mówienia, rozumienia tekstu pisanego, pisania

2. Zapoznanie studentów ze słownictwem specjalistycznym związanym z kierunkiem studiów.

3. Osiągnięcie przez słuchaczy poziomu B2 (Vantage) – 4-tego w skali Unii Europejskiej /CEF/

Metody dydaktyczne:

Strona przedmiotu
N05305 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2016/17
Semestr zimowy 2023/2024
Semestr letni 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
N05305-A brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Semestr letni 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
N05305A brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
Semestr zimowy 2023/2024
Semestr letni 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
B05005A1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Semestr letni 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:jezyk angielski obowiazkowy

Wymagania wstępne:

poziom B1

Forma i warunki zaliczenia:

test koncowy, egzamin

Założenia i cele przedmiotu:

1. Dalsze rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych: rozumienia tekstu mówionego, mówienia, rozumienia tekstu pisanego, pisania

2. Zapoznanie studentów ze słownictwem specjalistycznym związanym z kierunkiem studiów.

3. Osiągnięcie przez słuchaczy poziomu B1 (Threshold) – 3-ciego w skali Unii Europejskiej /CEF/

Metody dydaktyczne: praca z tekstem, praca w grupach i parach, prezentacje, prace pisemne, etc.

Strona przedmiotu
B1N51033N brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr letni 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
NO5043N brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Semestr letni 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
NO5043N1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Semestr letni 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
NO5043N3 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Semestr letni 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
NO5043N2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024 Semestr letni 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
N05305-N brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Semestr letni 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
N05305N brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
Semestr zimowy 2023/2024
Semestr letni 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
N05306 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Semestr letni 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
NO5043 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Semestr letni 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
B1N51033R brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr letni 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
NO5043R brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Semestr letni 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
NO5043R1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Semestr letni 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:Kontynuacja języka, wymagany poziom minimum A 2

Forma i warunki zaliczenia:Zaliczenie sprawdzianów pisemnych, prac domowych ustnych i pisemnych, czynny udział w zajęciach.

Założenia i cele przedmiotu:Doskonalenie wszystkich sprawności językowych - rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania.

Metody dydaktyczne:Komunikacyjna, sytuacyjna, gramatyczna, tłumaczeniowa.

Strona przedmiotu
NO5043R2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024 Semestr letni 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
N05305-R brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Semestr letni 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
N05305R brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
Semestr zimowy 2023/2024
Semestr letni 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
N05307 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Semestr letni 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
B1N51035 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2023/2024
Semestr zimowy 2024/2025
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)