Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty- BUD niestacjonarne I-ego stopnia trzeci semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)

Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty- BUD niestacjonarne I-ego stopnia trzeci semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2007Z - Semestr zimowy 2007/08
2008Z - Semestr zimowy 2008/09
2009Z - Semestr zimowy 2009/10
2010Z - Semestr zimowy 2010/11
2011Z - Semestr zimowy 2011/12
2011L - Semestr letni 2011/12
2012Z - Semestr zimowy 2012/13
2012L - Semestr letni 2012/13
2013Z - Semestr zimowy 2013/14
2014Z - Semestr zimowy 2014/15
2015Z - Semestr zimowy 2015/16
2016Z - Semestr zimowy 2016/17
2017Z - Semestr zimowy 2017/2018
2018Z - Semestr zimowy 2018/2019
2019Z - Semestr zimowy 2019/2020
2020Z - Semestr zimowy 2020/2021
2021Z - Semestr zimowy 2021/2022
2022Z - Semestr zimowy 2022/2023
2022L - Semestr letni 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/2024
2024Z - Semestr zimowy 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2007Z 2008Z 2009Z 2010Z 2011Z 2011L 2012Z 2012L 2013Z 2014Z 2015Z 2016Z 2017Z 2018Z 2019Z 2020Z 2021Z 2022Z 2022L 2023Z 2024Z
NO3104 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady:

Charakterystyka transportu lądowego. Elementy kształtowania i projektowania dróg kołowych. Odwodnienie dróg.

Komunikacja zbiorowa. Elementy inżynierii ruchu. Nawierzchnia kolejowa. Elementy drogi kolejowej. Komunikacyjne obiekty inżynierskie - mosty, estakady, wiadukty, przepusty, tunele.

Projekt:

Opracowanie przebiegu drogi klasy L lub D w planie i profilu. Przekroje normalne drogi. Pomiar i analiza ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic.

Strona przedmiotu
B03108 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2007/08
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2008/09
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 45 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 45 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 45 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 45 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 45 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Uzupełniający zakres wiadomości z rysunku tech., materiałów bud., wytrzymałości materiałów.

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład: Pisemny i ustny egzamin.

Ćwiczenia projektowe:

- Kolokwium zaliczeniowe,

- Opracowanie i terminowe oddanie ćwiczenia.

Ćwiczenia audytoryjne:

- Kolokwium zaliczeniowe,

- Opracowanie referatu dot. systemu bud. ogólnego,

- Opracowanie i terminowe oddanie ćwiczenia.

Ocena końcowa: średnia z uzyskanych ocen.

Strona przedmiotu
B1N31020 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z głównymi ustrojami i elementami obiektów budowlanych. Nauczenie zasad zestawiania obciążeń i konstruowania wybranych elementów budynków. Zapoznanie z zasadami sporządzania dokumentacji graficznej projektowanych budynków w technologii tradycyjnej. Wykształcenie umiejętności wyboru technologii realizacji obiektów budowlanych.

Strona przedmiotu
N03325 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z głównymi elementami i ustrojami obiektów budowlanych. Nauczenie zasad zestawiania obciążeń i konstruowania wybranych elementów budynków. Zapoznanie z zasadami sporządzania dokumentacji graficznej projektowanych budynków w technologii tradycyjnej

Strona przedmiotu
NO3109 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Uzupełniający zakres wiadomości z rysunku technicznego, materiałów budowlanych, wytrzymałości materiałów.

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład: Pisemny i ustny egzamin.

Ćwiczenia projektowe:

- Kolokwium zaliczeniowe,

- Opracowanie i terminowe oddanie ćwiczenia.

Ocena końcowa: średnia z uzyskanych ocen.

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu sztuki budowlanej, zasad formowania ustrojów budowlanych oraz uwarunkowań technicznych przy projektowaniu budynków realizowanych w technologii tradycyjnej.

Metody dydaktyczne:

- Wykład z wykorzystaniem rzutnika,

- ćwiczenia projektowe z zastosowaniem rzutnika, modeli i plansz edukacyjnych.

Strona przedmiotu
B1N31024 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
N03336 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
N03311 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Mechanizmy transportu energii i ciepła, izolacyjność termiczna. Podstawy wymiany ciepła w budynkach. Filtracja powietrza przez przegrody budowlane. Komfort cieplny pomieszczeń.

Strona przedmiotu
NO3056 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Fizyka II wstęp do fizyki budowli

Wymagania wstępne:wiadomości przekazane w ramach przedmiotu Fizyka

Forma i warunki zaliczenia:Kolokwium zaliczeniowe, poprzedzone zaliczeniem ćwiczeń

Założenia i cele przedmiotu: zapoznanie się ze zrównoważonym gospodarowaniem energią, celem przedmiotu jest nauczenia studenta racjonalnego korzystania ze środowiska

Metody dydaktyczne:wykład i ćwiczenia

Strona przedmiotu
N03329 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie i rozumienie zagadnień statycznego i dynamicznego oddziaływania cieczy na budowle lub jej elementy. Poznanie podstawowych zagadnień hydrologii i gospodarki wodnej. Nauka projektowania przewodów pod ciśnieniem i koryt otwartych.

Strona przedmiotu
B1N31018A brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
NO3041A1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
NO3041A2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
N03303 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
B03003A1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:angielski obowiazkowy

Wymagania wstępne:

zaliczenie II semestru lektoratu na poziomie B1

Forma i warunki zaliczenia:

test koncowy

Założenia i cele przedmiotu:

Cel nauczania przedmiotu

1. Dalsze rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych: rozumienia tekstu mówionego, mówienia, rozumienia tekstu pisanego, pisania

2. Zapoznanie studentów ze słownictwem specjalistycznym związanym z kierunkiem studiów.

3. Osiągnięcie przez słuchaczy poziomu B1 (Threshold) – 3-ciego w skali Unii Europejskiej /CEF/

Metody dydaktyczne:

Strona przedmiotu
B1N31018N brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
Semestr zimowy 2023/2024
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
NO3041N3 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
NO3041N4 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wymagania wstępne: znajomość języka na poziomie A1

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu: rozwój wszystkich sprawności językowych

Metody dydaktyczne: metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta

Strona przedmiotu
NO3041N1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
NO3041N2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
N03303N brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
N03304 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2016/17
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
B03003 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2007/08
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2008/09
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
B1N31018R brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
NO3041R1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:Kontynuacja języka, wymagany poziom minimum A 2

Forma i warunki zaliczenia:Zaliczenie sprawdzianów pisemnych, prac domowych ustnych i pisemnych, czynny udział w zajęciach.

Założenia i cele przedmiotu: Doskonalenie wszystkich sprawności językowych - rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania.

Metody dydaktyczne:Komunikacyjna, sytuacyjna, gramatyczna, tłumaczeniowa.

Strona przedmiotu
NO3041R2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
N03303R brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
N03305 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2016/17
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
B03003R2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:Kontynuacja języka, wymagany poziom minimum B1

Forma i warunki zaliczenia:Zaliczenie z oceną. Zaliczenie sprawdzianów pisemnych, prac domowych ustnych i pisemnych, czynny udział w zajęciach.

Założenia i cele przedmiotu: Doskonalenie wszystkich sprawności językowych - rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania.

Metody dydaktyczne:Komunikacyjna, sytuacyjna, gramatyczna, tłumaczeniowa.

Strona przedmiotu
B1N31019 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)