Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - AKZN niestacjonarne I-ego stopnia 3 rok 5 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)

Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - AKZN niestacjonarne I-ego stopnia 3 rok 5 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2008L - Semestr letni 2008/09
2009L - Semestr letni 2009/10
2010Z - Semestr zimowy 2010/11
2010L - Semestr letni 2010/11
2011Z - Semestr zimowy 2011/12
2011L - Semestr letni 2011/12
2012Z - Semestr zimowy 2012/13
2012L - Semestr letni 2012/13
2013Z - Semestr zimowy 2013/14
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2008L 2009L 2010Z 2010L 2011Z 2011L 2012Z 2012L 2013Z
GB2015 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:brak

Forma i warunki zaliczenia:zaliczenie na ocenę

Założenia i cele przedmiotu: zapoznanie studentów z podstawami ekonomii w celu rozwiązywania problemów ekonomicznych w praktyce

Metody dydaktyczne:wykład

Strona przedmiotu
AX05008A1 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomośc języka na poziomie B1

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu: rozwój wszystkich sprawności językowych

Metody dydaktyczne: metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta.

Strona przedmiotu
AX05008N3 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne:znajomość języka na poziomie A2

Forma i warunki zaliczenia:zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu:

umożliwienie studentowi osiągnięcie poziomu opanowania języka A2, pozwalającego na swobodną komunikację w sytuacjach życia codziennego oraz korzystania z materiałów autentycznych.

Realizacja celu następuje przez:

-rozwijanie poszczególnych sprawności językowych,

-poszerzanie zakresu funkcji językowych(przedstawianie

własnych opinii,negocjowanie, udzielanie rad)

-poszerzanie zasobu słownictwa zarówno w zakresie języka

ogólnego jak i specjalistycznego

-pomoc w usystematyzowaniu dotychczas poznanych struktur

gramatycznych i opanowaniu nowych

Metody dydaktyczne:metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta

Strona przedmiotu
AX05008N1 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wymagania wstępne:znajomość języka na poziomie A2/B1

Forma i warunki zaliczenia:zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu:

umożliwienie studentowi osiągnięcie poziomu opanowania języka B1, pozwalającego na swobodną komunikację w sytuacjach życia codziennego oraz korzystania z materiałów autentycznych.

Realizacja celu następuje przez:

-rozwijanie poszczególnych sprawności językowych,

-poszerzanie zakresu funkcji językowych(przedstawianie

własnych opinii,negocjowanie, udzielanie rad)

-poszerzanie zasobu słownictwa zarówno w zakresie języka

ogólnego jak i specjalistycznego

-pomoc w usystematyzowaniu dotychczas poznanych struktur

gramatycznych i opanowaniu nowych

Metody dydaktyczne:metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta

Strona przedmiotu
AX05008R1 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:Kontynuacja języka, wymagany poziom minimum A 2

Forma i warunki zaliczenia:Zaliczenie sprawdzianów pisemnych, prac domowych ustnych i pisemnych, czynny udział w zajęciach.

Założenia i cele przedmiotu:Doskonalenie wszystkich sprawności językowych - rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania.

Metody dydaktyczne:Komunikacyjna, sytuacyjna, gramatyczna, tłumaczeniowa

Strona przedmiotu
AX05033 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AX0501 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AX05013 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AX05032 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AX05042 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: wymagany

Wymagania wstępne: znajomość przedmiotów zawodowych.

Forma i warunki zaliczenia:sprawdzian zaliczeniowy

Założenia i cele przedmiotu: Poznanie zasad zporzadzania dokumentów planistycznych i procedur administracyjnych związanych z planowaniem przestrzennym.

Metody dydaktyczne:prezentacja materiałów

Strona przedmiotu
GN4039 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AX05028 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AX05030 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

- obowiązkowy

Wymagania wstępne: ---

Forma i warunki zaliczenia:

- test pisemny (wykład)

- wykonanie i obrona projektu

Założenia i cele przedmiotu:

Znajomość podstawowych metod nawadniania i odwadniania terenów zurbanizowanych i wiejskich. Umiejętność projektowania wybranych elementów systemów nawadniających i odwadniających

Metody dydaktyczne:

- wykłady, ćwiczenia projektowe, prezentacje multimedialne

Strona przedmiotu
AX05011 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw botaniki ogólnej i systematycznej, fizjografii, dendrologii i gleboznawstwa.

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład (10 godz.) - test końcowy; pracownia specjalistyczna (20 godz.) - kolokwium zaliczeniowe i rozpoznawanie gatunków roślin.

Założenia i cele przedmiotu:

Poznanie cech i metod badania szaty roślinnej.

Metody dydaktyczne:

Wykład, konwersatorium, praca z materiałami zielnikowymi,

Strona przedmiotu
AX05012 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Pracownia specjalistyczna - godzin
 • Wykład (zaliczenie) - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AX04011 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Znajomość budowy i fizjologii roślin.

Znajomość właściwości fizyczno-chemicznych różnych utworów glebowych

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie projektów rabat - 100%

egzamin - 100%

Założenia i cele przedmiotu:

Umiejetność rozpoznawania i stosowania roślin ozdobnych w kształtowaniu krajobrazu

Metody dydaktyczne: pracownia specjalistyczna, projekty, prezentacje, wykład,

Założenia i cele przedmiotu: Umiejetność rozpoznawania i stosowania roślin ozdobnych w kształtowaniu krajobrazu

Metody dydaktyczne:wykład, pracownia specjalistyczna, projekty, prezentacje

Strona przedmiotu
AX05020 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: wykład

Wymagania wstępne: Znajomość zasad urządzania wybranych obiektów architektury krajobrazu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami kompozycji i rysunku, materiałów budowlanych i technik pomiaru.

Forma i warunki zaliczenia: test końcowy

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z możliwościami urządzania wybranych obiektów architektury krajobrazu ze szczególnym uwzględnieniem roślinności.

Metody dydaktyczne:wykład informacyjny; prace z zalecaną literaturą – podstawową i uzupełniającą.

Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)