Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - AKZN niestacjonarne I-ego stopnia 3 rok 6 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)

Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - AKZN niestacjonarne I-ego stopnia 3 rok 6 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2010L - Semestr letni 2010/11
2011L - Semestr letni 2011/12
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2010L 2011L
AX06037 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasady gospodarowania zasobami odnawialnymi i nieodnawialnymi środowiska naturalnego, metodami jego wyceny oraz pokryciem kosztów wynikajacych z zanieczyszczenia środowiska. Zakres kompetencji organów administracji państwowej i samorządowej dotyczącej środowiska naturalnego, oraz obowiazujące dokumenty i procedury postępowania administracyjnego.

Strona przedmiotu
AX06036 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2011/12
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AX06008A1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AX06008N3 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AX06008N1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AX06008R1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:Kontynuacja języka, wymagany poziom minimum A 2

Forma i warunki zaliczenia:Zaliczenie sprawdzianów pisemnych, prac domowych ustnych i pisemnych, czynny udział w zajęciach.

Założenia i cele przedmiotu: Doskonalenie wszystkich sprawności językowych - rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania.

Metody dydaktyczne:Komunikacyjna, sytuacyjna, gramatyczna, tłumaczeniowa.

Strona przedmiotu
AX06035
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AX06029 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AX06030 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AX06033 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AX06032 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:ekologia ogólna i zoologia, szata roślinna (fitosocjologia i typologia siedlisk)

Forma i warunki zaliczenia:test, ocena sprawozdań

Założenia i cele przedmiotu:przekazanie wiedzy o zasobach i zagrożeniach środowiska przyrodniczego w Polsce i na świecie, a także wiedzy o posługiwaniu się skutecznymi instrumentami ochrony przyrody

Metody dydaktyczne:wykład, projekt

Strona przedmiotu
AX06031 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:gleboznawstwo, kartografia tematyczna, geologia i geomorfologia

Forma i warunki zaliczenia:egzamin pisemny, ocena projektów

Założenia i cele przedmiotu:

Metody dydaktyczne:wykład, projekt

Strona przedmiotu
AX06028 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AX06039 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AX06038 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

podstawowy

Wymagania wstępne:

Rysunek techniczny i planistyczny.

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie na ocenę

Założenia i cele przedmiotu:

Przygotowanie do kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego ze środowiskiem;

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacja

Strona przedmiotu
AX06022 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AX06034 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: materiałoznawstwo, budownictwo ogólne

Forma i warunki zaliczenia: egzamin pisemny

Założenia i cele przedmiotu: Poznanie podstawowego zakresu wiedzy związanej z technologią i organizacją robót budowlanych

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia

Strona przedmiotu
AX06027 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: wykład

Wymagania wstępne: zdolności plastyczne i wyobraźnia przestrzenna; znajomość podstawowych zasad kompozycji.

Forma i warunki zaliczenia: przedmiot kończy się egzaminem (test).

Założenia i cele przedmiotu: zapoznanie z zastosowaniem wybranych elementów roślinnych w urządzaniu obiektów architektury krajobrazu.

Metody dydaktyczne: wykład informacyjny; prace z zalecaną literaturą – podstawową i uzupełniającą.

Strona przedmiotu
AX06001 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: Wykład, Projekt

Wymagania wstępne: Znajomośc rysunku technicznego

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład - egzamin ustny

Projekt - zaliczenie opracowań projektowych, ćwiczeń klauzurowych oraz referatów przygotowywanych w czasie trewania semestru

Założenia i cele przedmiotu:

- przygotowanie absolwenta do pracy w zespole specjalistycznym z zakresu architektury, architektury krajobrazu, urbanistyki, planowania przestrzennego,

- przygotowanie absolwenta do rozumienia podstawowych pojęć z w/w dziedzin,

- przygotowanie absolwenta do formułowania osądów estetycznych

Metody dydaktyczne:Wykłady - prowadzone w formie prezentacji multimedialnych szczegółowo omawianych przez prowadzącego

Projekt - wprowadzenie, korekty przygotowywanych opracowań oraz ich prezentacja i omówienie

Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)