Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - AKDZ stacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)

Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - AKDZ stacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2008Z - Semestr zimowy 2008/09
2009Z - Semestr zimowy 2009/10
2010Z - Semestr zimowy 2010/11
2011Z - Semestr zimowy 2011/12
2012Z - Semestr zimowy 2012/13
2013Z - Semestr zimowy 2013/14
2014Z - Semestr zimowy 2014/15
2015Z - Semestr zimowy 2015/16
2015L - Semestr letni 2015/16
2016Z - Semestr zimowy 2016/17
2017Z - Semestr zimowy 2017/2018
2018Z - Semestr zimowy 2018/2019
2019Z - Semestr zimowy 2019/2020
2020Z - Semestr zimowy 2020/2021
2021Z - Semestr zimowy 2021/2022
2022Z - Semestr zimowy 2022/2023
2023Z - Semestr zimowy 2023/2024
2024Z - Semestr zimowy 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2008Z 2009Z 2010Z 2011Z 2012Z 2013Z 2014Z 2015Z 2015L 2016Z 2017Z 2018Z 2019Z 2020Z 2021Z 2022Z 2023Z 2024Z
AK1S11010 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AK1S11006 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 50 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AK1002 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne:chemia, fizyka, matematyka

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin pisemny, ocena sprawozdań i kolokwia

Założenia i cele przedmiotu:

Student zna terminologię z zakresu botaniki i fizjologii roślin

Ma wiedzę w zakresie struktury i funkcjonowania roślin

Tłumaczy wpływ czynników zewnętrznych, w tym klimatycznych, na rośliny

Analizuje warunki uprawy, nawożenia i pielęgnowania roślin

Ma umiejętność samokształcenia się

Metody dydaktyczne:wykład, laboratorium

Strona przedmiotu
AK1102 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Struktura i funkcja komórki roślinnej, struktura i funkcja poszczególnych tkanek i organów roślinnych, w tym anatomia rozwojowa korzenia, pędu, kwiatu, owocu i nasion, ze szczególnym uwzględnieniem anatomii drzew. Podstawy systematyki roślin.

Podstawowe procesy życiowe, zachodzące na różnych poziomach organizmu roślinnego, od molekularnego, przez poziom organelli komórkowych, całej komórki, tkanek, organów, a głównie całej rośliny i zbiorowisk roślinnych, warunkujących wzrost i rozwój roślin oraz mających znaczenie w kształtowaniu krajobrazu. Mechanizmy regulacji procesów życiowych roślin.

Gospodarka wodna, gospodarka mineralna, oddychanie, fotosynteza, transport asymilatów, wzrost i substancje wzrostowe, rozwój oraz wpływ czynników zewnętrznych na czynności roślin. Wpływ niekorzystnych czynników środowiska na rośliny oraz podstawy odporności roślin na czynniki stresowe. Ekofizjologiczne aspekty oddziaływania między organizmami tego samego gatunku i różnych gatunków roślin.

Strona przedmiotu
AK1015 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Znajomość praw biologii na poziomie szkoły średniej.

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład (15 godz.) - test końcowy; pracownia specjalistyczna (30 godz.) - kolokwium zaliczeniowe i oceny ze sprawozdań.

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie z procesami ekologicznymi zachodzącymi na różnych poziomach organizacji przyrody.

Metody dydaktyczne:

Wykład, konwersatorium, prace pisemne w formie sprawozdań z ćwiczeń.

Strona przedmiotu
AK1103 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Znajomość praw biologii na poziomie szkoły średniej.

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład (15 godz.) - sprawdzian pisemny.

Pracownia specjalistyczna (30 godz.) - dwa sprawozdania, projekt tematyczny, dwa kolokwia i kartkówki.

Założenia i cele przedmiotu:

Rozumienie procesów ekologicznych; wykorzystywanie procesów ekologicznych w działaniach związanych z kształtowaniem krajobrazu. Metody dydaktyczne:

Wykład, pogadanka, dyskusja, metody symulacyjne, prezentacje multimedialne, rozwiązywanie zadań.

Strona przedmiotu
AK1S11005 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozumienie procesów ekologicznych; wykorzystywanie procesów ekologicznych w działaniach związanych z kształtowaniem krajobrazu.

Strona przedmiotu
AK1107 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AK1005 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Forma i warunki zaliczenia:test końcowy

Założenia i cele przedmiotu:Rozumienie związków między elementami środowiska przyrodniczego i procesami przyrodniczymi, a formami użytkowania ziemi; umiejętność określania cech krajobrazu naturalnego Polski; rozpoznawanie najważniejszych minerałów, skał; praktyczne wykorzystywania źródeł informacji przyrodniczych; łączenie decyzji dotyczących różnych form zagospodarowania terenu z uwarunkowaniami przyrodniczymi.

Metody dydaktyczne:wykład, pracownia specjalistyczna

Strona przedmiotu
AK1104 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 1 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 1 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wpojenie wiedzy na temat procesów endo- i egzogenicznych kształtujących powierzchnię Ziemi i form terenowych powstałych w wyniku ich działania. Nauczenie rozumienia związków między cechami środowiska przyrodniczego a jego walorami użytkowymi i sposobami zagospodarowania. Nauczenie umiejętności określania cech krajobrazu naturalnego Polski. Przekazanie wiedzy na temat cech i właściwości podstawowych minerałów i skał oraz umiejętności ich rozpoznawania.

Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)