Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - OSR stacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)

Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - OSR stacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2006Z - Semestr zimowy 2006/07
2006L - Semestr letni 2006/07
2007Z - Semestr zimowy 2007/08
2008Z - Semestr zimowy 2008/09
2008L - Semestr letni 2008/09
2009Z - Semestr zimowy 2009/10
2010Z - Semestr zimowy 2010/11
2011Z - Semestr zimowy 2011/12
2011L - Semestr letni 2011/12
2012Z - Semestr zimowy 2012/13
2013Z - Semestr zimowy 2013/14
2014Z - Semestr zimowy 2014/15
2014L - Semestr letni 2014/15
2015Z - Semestr zimowy 2015/16
2016Z - Semestr zimowy 2016/17
2019Z - Semestr zimowy 2019/2020
2020Z - Semestr zimowy 2020/2021
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2006Z 2006L 2007Z 2008Z 2008L 2009Z 2010Z 2011Z 2011L 2012Z 2013Z 2014Z 2014L 2015Z 2016Z 2019Z 2020Z
O11003 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2006/07
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2006/07
Semestr zimowy 2007/08
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2008/09
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 45 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 45 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 45 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 45 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 45 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 45 godzin
Semestr letni 2014/15
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 45 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 45 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej. Student powinien posiąść umiejętność posługiwania się terminologią i nomenklaturą chemiczną; opisywania procesów chemicznych za pomocą równań; wykonywania obliczeń chemicznych oraz podstawowych analiz jakościowych i ilościowych.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe i laboratoria.

Strona przedmiotu
O11002 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2006/07
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2007/08
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2008/09
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
Semestr zimowy 2019/2020
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład - test zaliczeniowy , ćwiczenia - kolokwium zaliczeniowe I i II

Założenia i cele przedmiotu:

Uzyskanie umiejętności pomiaru lub określania podstawowych wielkości fizycznych; rozumienia zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie; wykorzystywania praw przyrody w technice i życiu codziennym.

Metody dydaktyczne:

Wykład w postaci prezentacji multimedialnej, ćwiczenia rachunkowe

Strona przedmiotu
O11004 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2006/07
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2007/08
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2008/09
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
Semestr zimowy 2019/2020
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu:

Rozwinięcie wyobraźni przestrzennej umożliwiającej przenoszenie myśli inżynierskiej na rysunek techniczny, zapoznanie z metodami przedstawiania trójwymiarowej przestrzeni na płaszczyźnie rysunku oraz jego odczytywanie.

Umiejętność posługiwania się edytorem graficznym AutoCAD

Metody dydaktyczne:

Wykłady (prezentacje komputerowe oraz kredą na tablicy), ćwiczenia audytoryjne (zadania rysunkowe wykonywane samodzielnie ołówkiem na arkuszach rysunkowych) pracownia specjalistyczna arkusze wykonane przy użyciu systemu AutoCAD oraz wykonanie przykładowych planów zagospodarowania terenu oraz mapy topograficznej na papierze lub w formie elektronicznej.

Strona przedmiotu
O11010A brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
O11010A1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
Semestr zimowy 2020/2021
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomośc języka na poziomie B1

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu: rozwój wszystkich sprawności językowych

Metody dydaktyczne: metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta.

Strona przedmiotu
O11010A2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomośc języka na poziomie B2

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu: rozwój wszystkich sprawności językowych

Metody dydaktyczne: metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta.

Strona przedmiotu
O11010N brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
Semestr zimowy 2019/2020
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
O11010N1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne:znajomość języka na poziomie A2/B1

Forma i warunki zaliczenia:zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu:

umożliwienie studentowi osiągnięcie poziomu opanowania języka B1, pozwalającego na swobodną komunikację w sytuacjach życia codziennego oraz korzystania z materiałów autentycznych.

Realizacja celu następuje przez:

-rozwijanie poszczególnych sprawności językowych,

-poszerzanie zakresu funkcji językowych(przedstawianie

własnych opinii,negocjowanie, udzielanie rad)

-poszerzanie zasobu słownictwa zarówno w zakresie języka

ogólnego jak i specjalistycznego

-pomoc w usystematyzowaniu dotychczas poznanych struktur

gramatycznych i opanowaniu nowych

Metody dydaktyczne:metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta

Strona przedmiotu
O11010N2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wymagania wstępne: znajomość języka na poziomie A2/B1

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Założenia i cele przedmiotu: rozwijanie wszystkich sprawności językowych

Metody dydaktyczne: metoda komunikacyjna z uwzględnieniem tematyki specjalistyczne dostosowanej do kierunku studiów.

Strona przedmiotu
O11010 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2006/07
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2007/08
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2008/09
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
O11010R brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
O11010R2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:Kontynuacja języka, wymagany poziom minimum B1

Forma i warunki zaliczenia:Zaliczenie z oceną. Zaliczenie sprawdzianów pisemnych, prac domowych ustnych i pisemnych, czynny udział w zajęciach.

Założenia i cele przedmiotu: Doskonalenie wszystkich sprawności językowych - rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania.

Metody dydaktyczne:Komunikacyjna, sytuacyjna, gramatyczna, tłumaczeniowa.

Strona przedmiotu
O11115 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
Semestr zimowy 2019/2020
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

- nabycie umiejętności analizy warunków i procesów atmosferycznych jako składnika środowiska wpływającego na funkcjonowanie ekosystemów,

-nauczenie umiejętności określania i prognozowania pogody na podstawie danych meteorologicznych, -wykształcenie umiejętności dokonywania analizy wpływu warunków pogodowych na środowisko geograficzne i gospodarkę.

Strona przedmiotu
O11101 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
Semestr zimowy 2019/2020
Semestr zimowy 2020/2021
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:nauki podstawowe

Forma i warunki zaliczenia:kolokwia pisemne, egzamin pis.

Założenia i cele przedmiotu: biegłość rachunkowa i logiczne myślenie

Treści programowe: podstawy algebry, geometrii analitycznej i rachunku różniczkowego i całkowego

Metody dydaktyczne: tradycyjne z wykorzystaniem multimediów

Strona przedmiotu
O11007 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2007/08
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2008/09
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
Semestr zimowy 2019/2020
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: pracownia specjalistyczna

Wymagania wstępne: opanowanie umiejętności obsługi komputera i programów użytkowych (system operacyjny Windows, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny) oraz umiejętności posługiwania się aplikacjami do przeglądania stron internetowych.

Forma i warunki zaliczenia: dwa kolokwia praktyczne po zakończeniu określonej partii materiału (praca z WINDOWS, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny i usługi internetowe).

Założenia i cele przedmiotu: szkolenie podstaw technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji – wymaganych do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence).

Metody dydaktyczne: zajęcia z komputerem oparte na działalności praktycznej, poprzez realizację ćwiczeń i przygotowanych przez prowadzącego.

Strona przedmiotu
O11011 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
Semestr zimowy 2019/2020
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Ćwiczenia obowiązkowe.

Wymagania wstępne:

Brak przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa w zajęciach z wychowania fizycznego.

Forma i warunki zaliczenia:

Test sprawności fizycznej lub umiejętności technicznych.

Założenia i cele przedmiotu:

Rozwijanie sprawności fizycznej, wyrabianie prawidłowych nawyków higienicznych i zdrowotnych przygotowujących do aktywnego spędzania czasu wolnego skutecznej regeneracji organizmu.

Metody dydaktyczne:

Metody przekazywania wiedzy i realizacji zadań ruchowych (bezpośredniej celowości ruchu, zadaniowa, problemowa, ścisła, zadaniowa).

Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)