Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - ISR stacjonarne I-ego stopnia 3 rok 2 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)

Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - ISR stacjonarne I-ego stopnia 3 rok 2 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2008L - Semestr letni 2008/09
2009Z - Semestr zimowy 2009/10
2009L - Semestr letni 2009/10
2010L - Semestr letni 2010/11
2011L - Semestr letni 2011/12
2012Z - Semestr zimowy 2012/13
2012L - Semestr letni 2012/13
2013Z - Semestr zimowy 2013/14
2013L - Semestr letni 2013/14
2014Z - Semestr zimowy 2014/15
2014L - Semestr letni 2014/15
2015L - Semestr letni 2015/16
2016L - Semestr letni 2016/17
2017Z - Semestr zimowy 2017/2018
2017L - Semestr letni 2017/18
2018Z - Semestr zimowy 2018/2019
2018L - Semestr letni 2018/19
2019L - Semestr letni 2019/2020
2020L - Semestr letni 2020/2021
2021L - Semestr letni 2021/2022
2022L - Semestr letni 2022/23
2023L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2008L 2009Z 2009L 2010L 2011L 2012Z 2012L 2013Z 2013L 2014Z 2014L 2015L 2016L 2017Z 2017L 2018Z 2018L 2019L 2020L 2021L 2022L 2023L
Ś16306 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2011/12
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami dotyczącymi automatyzacji oraz z klasyfikacją układów automatycznej regulacji. Zapoznanie z własnościami statycznymi i dynamicznymi obiektów oraz układów automatycznej regulacji. Nauczenie studentów budowy i zasady działania elementów składowych układów automatycznej regulacji. Nauczenie badania własności statycznych i dynamicznych elementów składowych układów automatycznej regulacji.

Strona przedmiotu
IŚ1S61049 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami oraz uwarunkowaniami formalno-prawnymi gospodarki odpadami. Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami gospodarki i gospodarowania odpadami, metodami unieszkodliwiania, utylizacji i recyklingu odpadów. Nauczenie wykorzystywania aktów prawnych w projektowaniu składowisk odpadów.

Nauczenie zasad projektowania składowiska odpadów, jako elementu ZUiPO

Strona przedmiotu
Ś16039 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Wymagana znajomość z zakresu chemii, mechaniki gruntów i geotechniki, hydrologii, geodezji, gleboznawstwa i rekultywacji

Forma i warunki zaliczenia:

ocena egzaminu pisemnego - pytania otwarte i zamknięte,

ocena projektu - projekt (75%) i jego obrona (25%)

Założenia i cele przedmiotu:

Zdobywanie umiejętności i kompetencji w zakresie rozumienia zasad gospodarki odpadami a także procesów wykorzystywanych do neutralizacji i utylizacji odpadów; oraz korzystania z podstawowych metod i technik stosowanych w gospodarce odpadami; wykonywanie projektów w zakresie unieszkodliwiania odpadów

Metody dydaktyczne:

wykłady, projekt

Strona przedmiotu
IŚ1S61046 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
Ś16027 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: Wykład

Wymagania wstępne: Podstawy wodociągów i kanalizacji. Podstawy budownictwa. Materiałoznawstwo instalacyjne. Planowanie infrastruktury technicznej. Mechanika płynów.

Forma i warunki zaliczenia: Sprawdzian pisemny. Zaliczenie z zajęć projektowych.

Założenia i cele przedmiotu: celem realizacji przedmiotu jest uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych.

Metody dydaktyczne: Wykład z użyciem środków multimedilanych. Dyskusja tematyczna.

Strona przedmiotu
Ś16032 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: fizyka, chemia, podstawy meteorologii, elementy inżynierii procesowej, maszynoznawstwo sanitarne

Forma i warunki zaliczenia: wykonanie projektu ochrony jakości powietrza zagrożonego eksploatacją obiektu wytwórczego, zdanie egzaminu.

Założenia i cele przedmiotu: opanowanie umiejętności i kompetencji rozumienia zjawisk i procesów zachodzących w atmosferze; zasad działania, projektowania i stosowania urządzeń oraz technologii chroniących jakość powietrza atmosferycznego.

Metody dydaktyczne: wykłady, projekt.

Strona przedmiotu
IŚ1S61048 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
IŚ1S61045 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
IŚ1S61050 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
Ś16028 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie studentów w podstawowym zakresie wiedzy w dziedzinie wentylacji i klimatyzacji. Zapoznanie studentów z rodzajami wentylacji i klimatyzacji i ich zastosowaniem. Nauczenie metod obliczania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej oraz sporządzania rysunków i schematów instalacji. Wykształcenie umiejętności wyboru rozwiązań technicznych.

Strona przedmiotu
Ś16028/1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2014/15
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie studentów w podstawowym zakresie wiedzy w dziedzinie wentylacji i klimatyzacji. Zapoznanie studentów z rodzajami wentylacji i klimatyzacji i ich zastosowaniem. Nauczenie metod obliczania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej oraz sporządzania rysunków i schematów instalacji. Wykształcenie umiejętności wyboru rozwiązań technicznych.

Strona przedmiotu
Ś16026 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:specjalnościowy

Wymagania wstępne:Podstawy budownictwa, geodezja

Forma i warunki zaliczenia:Egzamin pisemny.

Założenia i cele przedmiotu:Przekazanie podstawowej wiedzy na temat budowy i działania systemów kanalizacyjnych.

Metody dydaktyczne:Wykład i ćwiczenia projektowe.

Strona przedmiotu
IŚ1S61054 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2022/23
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
Ś16098 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2011/12
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2012/13
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2013/14
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2014/15
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
IŚ1S61051 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
Ś16241/B brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
Ś16030/B brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
Ś16030/A brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
Ś16241/C brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
Ś16241/A brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2015/16
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
Ś16221 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
IŚ1S61052B brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
IŚ1S61053B brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
IŚ1S61053A brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
IŚ1S61047 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
Ś16024 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
IŚ1S61052A brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
Ś16045 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Pracownia specjalistyczna - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauczenie metod projektowania systemów grzewczo-wentylacyjnych wyłącznie przy użyciu programów komputerowych. Wykształcenie umiejetności wyboru alternatywnych rozwiązań technicznych.

Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)