Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - ISR stacjonarne II-ego stopnia 1 rok 2 semestr (Wodociągi i kanalizacje) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)

Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - ISR stacjonarne II-ego stopnia 1 rok 2 semestr (Wodociągi i kanalizacje)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2010Z - Semestr zimowy 2010/11
2011Z - Semestr zimowy 2011/12
2012Z - Semestr zimowy 2012/13
2012L - Semestr letni 2012/13
2013Z - Semestr zimowy 2013/14
2014Z - Semestr zimowy 2014/15
2015Z - Semestr zimowy 2015/16
2015L - Semestr letni 2015/16
2016Z - Semestr zimowy 2016/17
2016L - Semestr letni 2016/17
2017Z - Semestr zimowy 2017/2018
2017L - Semestr letni 2017/18
2018Z - Semestr zimowy 2018/2019
2019Z - Semestr zimowy 2019/2020
2020Z - Semestr zimowy 2020/2021
2020L - Semestr letni 2020/2021
2021Z - Semestr zimowy 2021/2022
2021L - Semestr letni 2021/2022
2022Z - Semestr zimowy 2022/2023
2022L - Semestr letni 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/2024
2024Z - Semestr zimowy 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2010Z 2011Z 2012Z 2012L 2013Z 2014Z 2015Z 2015L 2016Z 2016L 2017Z 2017L 2018Z 2019Z 2020Z 2020L 2021Z 2021L 2022Z 2022L 2023Z 2024Z
IŚ2S21118 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
IŚ2S21135 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ŚW2037 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ŚW2316 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:Student powinien posiadać wiedzę z

zakresu podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz inżynierii środowiska. Rozumieć procesy chemiczne zachodzące w środowisku i ważne dla technologii inżynierii środowiska

Forma i warunki zaliczenia:test, ćwiczenia projektowe - ocena wykonanego projektu 70 % i wiadomości teoretyczne 30%

Założenia i cele przedmiotu: organizowania monitoringu środowiska i interpretacji wyników;

Metody dydaktyczne: wykłady, praca w zespole, projekt

Strona przedmiotu
IŚ2S21112 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
IŚ2S21116 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zjawiskami zachodzącymi

podczas procesów odnowy wody i metodami stosowanymi w odnowie wody.

Nauczenie doboru procesów, projektowania układów technologicznych i

wyznaczania parametrów technologiczno-technicznych stosowanych metod.

Wykształcenie umiejętności obsługi urządzeń pomiarowych i układów

technologicznych. Zapoznanie studentów z wybranymi schematami i

zastosowanymi w praktyce rozwiązaniami odnowy wody. Nauczenie stosowania

technicznych rozwiązań na stacjach odnowy wody. Nauczenie doboru procesów i urządzeń wykorzystywanych do odzysku wody z odpadów i ścieków

Strona przedmiotu
ŚW2047 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady:

Podstawowe pojęcia odnowy wody.Koszty odnowy wody.Schematy technologiczne i układy urządzeń. Mikrozanieczyszczenia i nowopojawiające się zanieczyszczenia. Koagulacja wapnem. Rerkarbonizacja. Filtracja. Usuwanie związków azotu i fosforu.Usuwanie azotu amonowego ( striping, klinoptylolit, utleniacze silne i węgiel aktywny) Procesy membranowe ( mikrofiltracja, nanofiltracja, ultrafiltracja, osmoza odwrócona, elektrodializa). Zagospodarowanie i przetwarzanie odpadów na stacjach odnowy ( destylacja, krystalizacja, wymrażanie i inne) . Odnowa w wybranych zakładach przemysłowych.

Ćwiczenia projektowe:

Wykonanie projektu odnowy wody ze ścieków bytowych lub przemysłowych ( schematy, obliczenia,, ilość wody odzyskanej itp.)

Ćwiczenia laboratoryjne:

Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych z procesów: koagulacja wapnem, rekarbonizacja, usuwanie azotu amonowego na wymianie jonowej i stripingu, wypienianie, usuwanie biogenów, osmoza odwrócona

Strona przedmiotu
ŚW2046 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Specjalnościowy

Wymagania wstępne:Znajomość podstaw wodociągów, kanalizacji , konsrukcji budowlanych i mechaniki płynów.

Forma i warunki zaliczenia:Egzamin pisemny

Założenia i cele przedmiotu: Przekazanie podstawowej wiedzy na temat rodzajów, charakterystyki i projektowania pompowni wodociągowych i kanalizacyjnych.

Metody dydaktyczne:Wykład i ćwiczenia projektowe

Strona przedmiotu
IŚ2S21111 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
IŚ2S21137 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Praktyka - godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Praktyka - godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2022/23
 • Praktyka - godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ŚW2056 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 45 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 45 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 45 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 45 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 45 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 45 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 45 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 45 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 45 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Projekt - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: Urzadzenia do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, technologia wody i ścieków. Podstawy wodociągów. Zastosowanie techniki komputerowej w IŚ.

Forma i warunki zaliczenia: Wykonanie i obrona projektu.

Założenia i cele przedmiotu: Przygotowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków komunalnych, sporządzenie dokumentacji projektowej sieci wodociagowej.

Metody dydaktyczne:projekt, projekt wykonany za pomoca programu komputerowego

Strona przedmiotu
IŚ2S21115 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Projekt - 45 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ŚW2054 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Specjalistyczny, praktyczny

Wymagania wstępne:

Technologia oczyszczania wody i ścieków, urządzenia do oczyszczania wody i ścieków, systemy uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład - Egzamin pisemny.

Projekt - na podstawie wykonanego projektu, prezentacji multimedialnej i ustnego zaliczenia.

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie się z podstawowymi technologiami i urządzeniami związanymi z przeróbką i unieszkodliwianiem osadów pochodzących z systemów oczyszczania wody i ścieków oraz z zasadami podejmowania decyzji o zagospodarowaniu osadów w aspekcie prawnym i administracyjnym.

Metody dydaktyczne:

Prowadzony w formie wykładu i projektu. Praca w zespole. Wizytacje w rzeczywistych obiektach.

Strona przedmiotu
IŚ2S21113 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
IŚ2S21117 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ŚW2044 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapotrzebowanie na wodę i ujmowanie wód w warunkach wiejskich. Projektowanie sieci i urządzeń wodociągowych w zabudowie rozproszonej. Systemy kanalizacyjne w warunkach wiejskich. Lokalne systemy oczyszczania ścieków.

Strona przedmiotu
IŚ2S21114 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ŚW2073 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)