Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty ISR niestacjonarne II-ego stopnia 1 rok 2 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)

Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty ISR niestacjonarne II-ego stopnia 1 rok 2 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2006L - Semestr letni 2006/07
2007L - Semestr letni 2007/08
2008L - Semestr letni 2008/09
2009L - Semestr letni 2009/10
2010L - Semestr letni 2010/11
2011Z - Semestr zimowy 2011/12
2011L - Semestr letni 2011/12
2012Z - Semestr zimowy 2012/13
2012L - Semestr letni 2012/13
2013Z - Semestr zimowy 2013/14
2013L - Semestr letni 2013/14
2014Z - Semestr zimowy 2014/15
2014L - Semestr letni 2014/15
2015L - Semestr letni 2015/16
2016Z - Semestr zimowy 2016/17
2016L - Semestr letni 2016/17
2017Z - Semestr zimowy 2017/2018
2017L - Semestr letni 2017/18
2018L - Semestr letni 2018/19
2019L - Semestr letni 2019/2020
2020L - Semestr letni 2020/2021
2021Z - Semestr zimowy 2021/2022
2021L - Semestr letni 2021/2022
2022Z - Semestr zimowy 2022/2023
2022L - Semestr letni 2022/23
2023L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2006L 2007L 2008L 2009L 2010L 2011Z 2011L 2012Z 2012L 2013Z 2013L 2014Z 2014L 2015L 2016Z 2016L 2017Z 2017L 2018L 2019L 2020L 2021Z 2021L 2022Z 2022L 2023L
S02502 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 10 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:Technologia wody.Technologia ścieków.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywny wynik zaliczenia egzaminu oraz ćwiczeń.Celem egzaminu jest sprawdzenie stopnia poznania i trwałego opanowania przez studenta wykładanej wiedzy. Podstawę oceny ćwiczeń stanowić będzie wynik systematycznej kontroli realizacji zadań ćwiczeniowych i aktywność studenta oraz wynik końcowej oceny poprawności wykonania zadań ćwiczeniowych i wykazanie się umiejętnością, sprawnością i nawykiem posługiwania się wiedzą w rozwiązywaniu problemów wynikających z realizowanego ćwiczenia

Założenia i cele przedmiotu:

Rozumienie specyfiki gospodarki wodnej i ściekowej w zakładach przemysłowych, rozumienie stosowanych w poszczególnych branżach rozwiązań technicznych zarówno przy przygotowaniu, uzdatnianiu i przesyle wody, jak i podczyszczaniu lub całkowitemu oczyszczaniu ścieków przemysłowych .

Metody dydaktyczne:wykład, projekt

Strona przedmiotu
IŚ2N21019 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu:

Rozumienie specyfiki gospodarki wodnej i ściekowej w zakładach przemysłowych, rozumienie stosowanych w poszczególnych branżach rozwiązań technicznych zarówno przy przygotowaniu, uzdatnianiu i przesyle wody, jak i podczyszczaniu lub całkowitemu oczyszczaniu ścieków przemysłowych .

Metody dydaktyczne:wykład, projekt

Strona przedmiotu
S02300 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać wiedzę z

zakresu podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz inżynierii środowiska. Rozumieć procesy chemiczne zachodzące w środowisku i ważne dla technologii inżynierii środowiska

Forma i warunki zaliczenia:wykład - test, ćwiczenia projektowe - ocena wykonanego projektu 70 % i wiadomości teoretyczne 30%

Założenia i cele przedmiotu: organizowania monitoringu środowiska i interpretacji wyników;

Metody dydaktyczne: wykłady, praca w zespole, projekt

Strona przedmiotu
S02607 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:specjalnościowy

Wymagania wstępne:Metody statystyczne, podstawy wodociagów i kanalizacji

Forma i warunki zaliczenia:Zaliczenie pisemne.

Założenia i cele przedmiotu:Przekazanie podstawowego zasobu wiedzy z niezawodności i bezpieczeństwa działania systemów sanitarnych.

Metody dydaktyczne:Wykład i ćwiczenia projektowe.

Strona przedmiotu
ŚM1050 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:specjalnościowy

Wymagania wstępne:Metody statystyczne, podstawy wodociągów i kanalizacji

Forma i warunki zaliczenia:Zaliczenie pisemne(kolokwium)

Założenia i cele przedmiotu:Przekazanie podstawowego zasobu wiedzy z niezawodności i bezpieczeństwa działania systemów sanitarnych.

Metody dydaktyczne:Wykład i ćwiczenia projektowe.

Strona przedmiotu
IŚ2N21016 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zjawiskami zachodzącymi

podczas procesów odnowy wody i metodami stosowanymi w odnowie wody.

Nauczenie doboru procesów, projektowania układów technologicznych i

wyznaczania parametrów technologiczno-technicznych stosowanych metod.

Wykształcenie umiejętności obsługi urządzeń pomiarowych i układów

technologicznych. Zapoznanie studentów z wybranymi schematami i

zastosowanymi w praktyce rozwiązaniami odnowy wody. Nauczenie stosowania

technicznych rozwiązań na stacjach odnowy wody. Nauczenie doboru procesów i urządzeń wykorzystywanych do odzysku wody z odpadów i ścieków

powstających na stacjach odnowy wody, a także przygotowanie do prowadzenia

oraz realizacji badań naukowych.

Strona przedmiotu
S02303 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 10 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady:

Podstawowe pojęcia odnowy wody.Koszty odnowy wody.Schematy technologiczne i układy urządzeń. Mikrozanieczyszczenia i nowopojawiające się zanieczyszczenia. Koagulacja wapnem. Rerkarbonizacja. Filtracja. Usuwanie związków azotu i fosforu.Usuwanie azotu amonowego ( striping, klinoptylolit, utleniacze silne i węgiel aktywny) Procesy membranowe ( mikrofiltracja, nanofiltracja, ultrafiltracja, osmoza odwrócona, elektrodializa). Zagospodarowanie i przetwarzanie odpadów na stacjach odnowy ( destylacja, krystalizacja, wymrażanie i inne) . Odnowa w wybranych zakładach przemysłowych.

Ćwiczenia projektowe:

Wykonanie projektu odnowy wody ze ścieków bytowych lub przemysłowych ( schematy, obliczenia,, ilość wody odzyskanej itp.)

Strona przedmiotu
IŚ2N21015 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
S02700 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z różnymi schematami technologicznymi i rodzajami instalacji centralnego ogrzewania, nauczenie projektowania wybranych systemów instalacji centralnego ogrzewania

Strona przedmiotu
S02708 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Specjalnościowy

Wymagania wstępne:Znajomość podstaw wodociągów, kanalizacji , konsrukcji budowlanych i mechaniki płynów.

Forma i warunki zaliczenia:Egzamin pisemny

Założenia i cele przedmiotu:Przekazanie podstawowej wiedzy na temat rodzajów, charakterystyki i projektowania pompowni wodociągowych i kanalizacyjnych.

Metody dydaktyczne:Wyklad i ćwiczenia projektowe.

Strona przedmiotu
IŚ2N21011 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
S02708/A brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
IŚ2N21028 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Praktyka - godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Praktyka - godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2022/23
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
S02603 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Specjalistyczny, praktyczny.

Wymagania wstępne:

Technologia oczyszczania wody i ścieków, urządzenia do oczyszczania wody i ścieków, systemy uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład - Egzamin pisemny.

Projekt - na podstawie wykonanego projektu, prezentacji multimedialnej i ustnego zaliczenia.

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie się z podstawowymi technologiami i urządzeniami związanymi z przeróbką i unieszkodliwianiem osadów pochodzących z systemów oczyszczania wody i ścieków oraz z zasadami podejmowania decyzji o zagospodarowaniu osadów w aspekcie prawnym i administracyjnym.

Metody dydaktyczne:

Prowadzony w formie wykładu i projektu.

Strona przedmiotu
IŚ2N21013 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
IŚ2N21023 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie studentów w podstawowym zakresie wiedzy w dziedzinie wentylacji i klimatyzacji. Zapoznanie studentów z rodzajami wentylacji i klimatyzacji i ich zastosowaniem. Nauczenie metod obliczania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej oraz sporządzania rysunków i schematów instalacji. Wykształcenie umiejętności wyboru rozwiązań technicznych.

Strona przedmiotu
S02702 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie studentów w podstawowym zakresie wiedzy w dziedzinie wentylacji. Zapoznanie studentów z rodzajami wentylacji i ich zastosowaniem. Nauczenie metod obliczania instalacji wentylacyjnej oraz sporządzania rysunków i schematów instalacji. Wykształcenie umiejętności wyboru rozwiązań technicznych.

Strona przedmiotu
IŚ2N21017 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
S02302 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Wodociągi i kanalizacje wiejskie

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z przedmiotu wodociągi i kanalizacje

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin i projekt

Założenia i cele przedmiotu:

Poznanie podstaw wiedzy z wodociągów i kanalizacji w warunkach wiejskich.

Metody dydaktyczne:

wykład i projekt

Strona przedmiotu
IŚ2N21009 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

Wymagania wstępne: wodociągi, kanalizacje

Forma i warunki zaliczenia:

Aktywny udział w rozwiązywaniu przykładów obliczeniowych.

Wykonanie zadań projektowych i ich obrona.

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami projektowania, funkcjonowania i eksploatacji wybranych elementów systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Metody dydaktyczne:

wykład,ćwiczenie projektowe

Strona przedmiotu
S02606 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Wymagania wstępne:

wodociągi, kanalizacje

Forma i warunki zaliczenia:

Aktywny udział w rozwiązywaniu przykładów obliczeniowych.

Wykonanie zadań projektowych i ich obrona.

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami projektowania, funkcjonowania i eksploatacji wybranych elementów systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Metody dydaktyczne:

wykład,ćwiczenie projektowe

Strona przedmiotu
IŚ2N21018 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
S02604 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2006/07
 • Projekt - 12 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 12 godzin
Semestr letni 2007/08
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: Wykład

Wymagania wstępne: Podstawy wodociągów i kanalizacji. Instalacje sanitarne.

Forma i warunki zaliczenia: Sprawdzian pisemny. Zaliczenie z zajęć projektowych.

Założenia i cele przedmiotu: celem realizacji przedmiotu jest uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie wybranych zagadnień z instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, takich jak: instalacje z tworzyw sztucznych, instalacje z miedzi, odprowadzanie i zagospodarowanie wód deszczowych, ograniczanie hałasu w instalacjach.

Metody dydaktyczne: Wykład z użyciem środków multimedialnych. Dyskusja tematyczna.

Strona przedmiotu
IŚ2N21014 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
S02308 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 10 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - godzin
 • Wykład (zaliczenie) - godzin
Semestr letni 2017/18
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów ze szczegółową klasyfikacją węzłów cieplnych oraz zasadami ich wymiarowania. Nauczenie studentów budowy, zasady działania i doboru urządzeń technologicznych stosowanych w węzłach cieplnych. Zapoznanie z wymaganiami stawianymi pomieszczeniom węzłów cieplnych. Zapoznanie studentów ze szczegółową klasyfikacją sieci cieplnych oraz istotą pracy preizolowanych sieci cieplnych układanych w gruncie. Nauczenie zasad projektowania oraz metod kompensacji wydłużeń termicznych preizolowanych sieci cieplnych. Zapoznanie studentów z budową i rozwiązaniami technicznymi rur oraz elementów preizolowanych. Nauczenie projektowania systemów alarmowych stosowanych w preizolowanych sieciach cieplnych.

Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)