Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - GOPM stacjonarne II-ego stopnia 1 rok 1 semestr spec. PTO (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)

Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - GOPM stacjonarne II-ego stopnia 1 rok 1 semestr spec. PTO
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2010L - Semestr letni 2010/11
2011L - Semestr letni 2011/12
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2010L 2011L
GPS106
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład - zaliczenie pisemne; ćwiczemia - zaliczenie pisemne oraz opracowanie i prezentacja wybranego zagadnienia.

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z uwarunkowaniami gospodarowania w przestrzeni i przestrzenią w kontekście założeń oraz regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej.

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia audytoryjne

Strona przedmiotu
GPS110 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GPS102
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią, Ochrona i kształtowanie środowiska

Forma i warunki zaliczenia: Wykład - zaliczenie pisemne, projekt - opis i dyskusja projektu, załączniki graficzne w postaci map

Założenia i cele przedmiotu: Umiejętność rozpoznawania i rozumienia podstawowych procesów ekologicznych i ewolucyjnych warunkujących różnorodność biologiczną. Umiejętność identyfikowania zagrożeń środowiska przyrodniczego i posługiwania się skutecznymi instrumentami ochrony przyrody, kreowanie zdolności decyzyjnych w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Metody diagnozy ekologicznej równowagi w krajobrazie i kształtowanie obiektów przyrodniczych.

Metody dydaktyczne:

Metody audiowizualne – prezentacja multimedialna;

Metody praktyczne - konstruowanie planu przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem form prawnej ochrony przyrody i oceny oddziaływania na środowisko w zakresie gospodarowania przestrzenią.

Strona przedmiotu
GPS105
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Wykład, Projekt

Wymagania wstępne: przedmiot stanowi kontynuację treści programowych przedmiotów: planowanie przestrzenne oraz projektowanie urbanistyczne realizowanych w trakcie studiów I stopnia,Forma i warunki zaliczenia:

Wykład - test sprawdzający

Projekt - opracowanie projektowe

Założenia i cele przedmiotu:

- rozumienie struktury funkcjonalno – przestrzennej miasta,

- rozumienie zasad rozwoju miasta, mechanizmów przestrzennej transformacji miasta,

- umiejętność diagnozowania podstawowych problemów związanych z funkcjonowaniem miasta,

- rozumienie potrzeby planowania miasta w aspekcie kompozycyjnym,

- rozumienie znaczenia przestrzeni publicznej w strukturze miasta,

- rozumienie znaczenia ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w miastach,

- rozumienie zasad projektowania infrastruktury miejskiej,

Metody dydaktyczne: Wykład z użyciem prezentacji multimedialnych, projekt - opracowanie graficzne i model

Strona przedmiotu
GPS109 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie wybranych elementów składowych planowania przestrzennego wykonywanego na dużych obszarach. Omówienie rozwiązywania problemów planowania na obszarach zagrożonych czynnikami naturalnymi, na obszarach objętych ochroną prawną, kształtowania zabudowy w zależności od występujących czynników ograniczających.

Strona przedmiotu
GPS103
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład - egzamin pisemny, ćwiczenia - kolokwium oraz opracowanie i prezentacja wybranego zagadnienia (problemu).

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z problematyką regionu, regionalizacji oraz kształtowania rozwoju społeczno - gospodarczego w wymiarze regionalnym. Zaznajomienie z uwarunkowaniami, zasadami i mechanizmami kształtowania polityki regionalnej.

Metody dydaktyczne:

wykład, ćwiczenia audytoryjne

Strona przedmiotu
GPS111
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: teoria organizacji i zarządzania, znajomość zasad ochrony i kształtowania środowiska, rozumienie koncepcji zrównoważonego rozwoju

Forma i warunki zaliczenia:pisemne zaliczenie wykładu oraz ćwiczeń

Założenia i cele przedmiotu: Celem nauczania jest zdobycie przez studentów teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej systemu zarządzania środowiskowego według normy PN-EN ISO 14001

Metody dydaktyczne: wykład interaktywny, studium przypadków

Strona przedmiotu
GPS104
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GPS101
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)