Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty- BUD niestacjonarne drugiego stopnia 1 rok 2 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)

Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty- BUD niestacjonarne drugiego stopnia 1 rok 2 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2007L - Semestr letni 2007/08
2008L - Semestr letni 2008/09
2009L - Semestr letni 2009/10
2010Z - Semestr zimowy 2010/11
2010L - Semestr letni 2010/11
2011Z - Semestr zimowy 2011/12
2011L - Semestr letni 2011/12
2012Z - Semestr zimowy 2012/13
2012L - Semestr letni 2012/13
2013Z - Semestr zimowy 2013/14
2013L - Semestr letni 2013/14
2014Z - Semestr zimowy 2014/15
2014L - Semestr letni 2014/15
2015L - Semestr letni 2015/16
2016Z - Semestr zimowy 2016/17
2016L - Semestr letni 2016/17
2017Z - Semestr zimowy 2017/2018
2017L - Semestr letni 2017/18
2018Z - Semestr zimowy 2018/2019
2018L - Semestr letni 2018/19
2019Z - Semestr zimowy 2019/2020
2019L - Semestr letni 2019/2020
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2007L 2008L 2009L 2010Z 2010L 2011Z 2011L 2012Z 2012L 2013Z 2013L 2014Z 2014L 2015L 2016Z 2016L 2017Z 2017L 2018Z 2018L 2019Z 2019L
L12141 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, kierunkowy (studia II stopnia, specjalność KBI)

Wymagania wstępne: Wytrzymałość materiałów, Budownictwo ogólne, Mechanika budowli, Mechanika gruntów, Konstrukcje betonowe, murowe i stalowe

Forma i warunki zaliczenia: egzamin pisemny i ustny

Założenia i cele przedmiotu: Poznanie przestrzennej pracy konstrukcji budynków. Modele obliczeniowe różnych rodzajów konstrukcji budynków przy analizach statycznych i dynamicznych. Zastosowanie metod numerycznych. Aktualne zasady projektowania różnych rodzajów budynków.

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia projektowe

Strona przedmiotu
X02209kbi brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uzyskanie wiedzy niezbędnej do projektowania i wykonawstwa budowli podziemnych: tuneli i podziemnych obiektów kubaturowych oraz tuneli drążonych tarczami zmechanizowanymi. Poznanie technologii i podstaw projektowania budowli podziemnych w budownictwie komunikacyjnym i ogólnym. Umiejętność zaprojektowania przejścia podziemnego realizowanego w wykopie otwartym oraz przecisku.

Strona przedmiotu
X02342 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Uzyskanie podstawowej wiedzy do projektowania i wykonawstwa budowli podziemnych: drążonych tuneli i podziemnych obiektów kubaturowych wykonywanych w wykopie. Poznanie technologii wykonania i podstaw projektowania budowli podziemnych w budownictwie komunikacyjnym i ogólnym. Umiejętność zaprojektowania przejścia podziemnego realizowanego w wykopie otwartym oraz przecisku.

Strona przedmiotu
X12127 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: budownictwo ogólne, mechanika gruntów, fundamentowanie, konstrukcje betonowe, konstrukcje metalowe

Forma i warunki zaliczenia: kolokwium zaliczeniowe

Założenia i cele przedmiotu: zdobycie wiedzy na temat projektowania i wykonawstwa różnorodnych budowli podziemnych

Metody dydaktyczne: wykład, projekt

Strona przedmiotu
X12219 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Współczesne metody fundamentowania głębokiego. Współpraca fundamentu z podłożem. Wpływ różnych faz robót fundamentowych na zmiany poziomów wód i osiadania podłoża i budowli w sąsiedztwie. Programy komputerowe PLAXIS I MIDAS do obliczeń skomplikowanych zagadnień geotechnicznych. Przykłady współczesnych rozwiązań geotechnicznych z kraju i świata.

Strona przedmiotu
X12344 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nabycie zaawansowanej wiedzy niezbędnej do modelowania skomplikowanych fundamentów, ich współpracy z budowlą oraz dotyczącej jej wpływu na sąsiedztwo.

Strona przedmiotu
X02302A brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L12145 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy - studia stacjonarne 2 stopnia, KBI

Wymagania wstępne:Mechanika budowli, Wytrzymałość materiałów,Konstrukcje Betonowe, Konstrukcje sprężone. Teoria sprężystości i plastyczności

Forma i warunki zaliczenia:egzamin pisemny po zakończeniu semestru

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z metodami projektowania złożonych konstrukcji inżynierskich z betonu w zakresie budownictwa miejskiego i przemysłowego.

Metody dydaktyczne:wykład wspomagany multimedialnie, ćwiczenia projektowe

Strona przedmiotu
X12135 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Wymagania wstępne:Mechanika Budowli, Wytrzymałość materiałów II, Konstrukcje Betonowe, Konstrukcje sprężone.

Forma i warunki zaliczenia:Egzamin pisemny

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami kształtowania, wymiarowania i konstruowania przestrzennych ustrojów nośnych z betonu.

Metody dydaktyczne:Wykłady i ćwiczenia projektowe

Strona przedmiotu
X12333 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L11215 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L12168 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
X12168 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Konstrukcje metalowe specjalne

Wymagania wstępne:Mechanika budowli 1, Wytrzymałość materiałów 2, Konstrukcje metalowe 1 i 2

Forma i warunki zaliczenia:Egzamin pisemny

Założenia i cele przedmiotu: Rozszerzenie podstawowej wiedzy z zakresu projektowania i wykonawstwa konstrukcji stalowych o elementy związane ze specjalnymi konstrukcjami stalowymi

Metody dydaktyczne:Wykład, Ćwiczenia projektowe

Strona przedmiotu
X12215 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
X12334 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
X12130 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Konstrukcje zespolone

Wymagania wstępne:Mechanika Budowli, Konstrukcje Betonowe, Konstrukcje Stalowe

Forma i warunki zaliczenia:Kolokwium

Założenia i cele przedmiotu:Poznanie zasad projektowania konstrukcji zespolonych

Metody dydaktyczne:Wykład i ćwiczenia projektowe

Strona przedmiotu
L12117 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 45 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 45 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 45 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień omawianych na przedmiotach mechanika teoretyczna, wytrzymałość materiałów, metody obliczeniowe, mechanika budowli, podstawy mechaniki konstrukcji budowlanych

Forma i warunki zaliczenia:

Pisemna 60% poprawnych odpowiedzi.

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie z zaawansowanymi typami analiz konstrukcji inżynierskich. Umiejętność oceny wpływów dynamicznych. Umiejętności praktyczne w zakresie stosowania sieci neuronowych.

Metody dydaktyczne:

Wykład, projekt.

Strona przedmiotu
X12194 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Znajomość treści przedmiotów - wytrzymałość materiałów, metody obliczeniowe, mechanika budowli

Forma i warunki zaliczenia:

Test końcowy z 60% poprawnych odpowiedzi.

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie z zaawansowanymi analizami konstrukcji z zastosowaniem procedur numerycznych.

Metody dydaktyczne:

Wykład, pracownia specjalistyczna

Strona przedmiotu
X11213 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Znajomość treści przedmiotów - wytrzymałość materiałów, metody obliczeniowe, mechanika budowli

Forma i warunki zaliczenia:

Test końcowy z 55% poprawnych odpowiedzi.

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie z zaawansowanymi analizami konstrukcji z zastosowaniem procedur numerycznych.

Metody dydaktyczne:

Wykład, pracownia specjalistyczna

Strona przedmiotu
X12323 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Znajomość treści przedmiotów - wytrzymałość materiałów, metody obliczeniowe, mechanika budowli

Forma i warunki zaliczenia:

Test końcowy z 55% poprawnych odpowiedzi.

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie z zaawansowanymi analizami konstrukcji z zastosowaniem procedur numerycznych.

Metody dydaktyczne:

Wykład, pracownia specjalistyczna

Strona przedmiotu
L12132 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L12121 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: MOSTY STALOWE

Wyklad

Ćwiczenia projektowe

Wymagania wstępne:

Mechanika budowli 1, Wytrzymałość materiałów 2, Konstrukcje metalowe 2

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin

zaliczenie ćwiczeń

Założenia i cele przedmiotu:

Poznanie podstaw mostów stalowych

Metody dydaktyczne:

Wykład, ćwiczenia projektowe

Strona przedmiotu
X12216 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: mechanika teoretyczna, budownictwo ogólne, fundamentowanie, konstrukcje betonowe, konstrukcje metalowe

Forma i warunki zaliczenia: egzamin pisemny

Założenia i cele przedmiotu:

Przedstawienie układów technologicznych wybranych zakładów przemysłowych w aspekcie rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych. Nauczenie projektowania budowlano-konstrukcyjnego fundamentów pod maszyny oraz zasad projektowania konstrukcji budynków przemysłowych i kominów. Zapoznanie z zasadami określania ocen szkodliwości drgań na budynki i ludzi w budynkach.

Metody dydaktyczne: wykład i projekt

Strona przedmiotu
X12343 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: mechanika teoretyczna, budownictwo ogólne, fundamentowanie, konstrukcje betonowe, konstrukcje metalowe

Forma i warunki zaliczenia: egzamin pisemny

Założenia i cele przedmiotu:

Przedstawienie układów technologicznych wybranych zakładów przemysłowych w aspekcie rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych. Nauczenie projektowania budowlano-konstrukcyjnego fundamentów pod maszyny oraz zasad projektowania konstrukcji budynków przemysłowych i kominów. Zapoznanie z zasadami określania ocen szkodliwości drgań na budynki i ludzi w budynkach.

Metody dydaktyczne: wykład i projekt

Strona przedmiotu
X12144 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: mechanika teoretyczna, budownictwo ogólne, fundamentowanie, konstrukcje betonowe, konstrukcje metalowe

Forma i warunki zaliczenia: egzamin pisemny i ustny

Założenia i cele przedmiotu:

Przedstawienie układów technologicznych wybranych zakładów przemysłowych w aspekcie rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych. Nauczenie projektowania budowlano-konstrukcyjnego fundamentów pod maszyny oraz zasad projektowania konstrukcji budynków przemysłowych i kominów. Zapoznanie z zasadami określania ocen szkodliwości drgań na budynki i ludzi w budynkach.

Metody dydaktyczne: wykład i projekt

Strona przedmiotu
X02303 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Praktyka - godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2014/15
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2015/16
 • Praktyka - godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykonywanie pracy dyplomowej - godzin
Semestr letni 2016/17
 • Praktyka - godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2017/18
 • Praktyka - godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2018/19
 • Praktyka - godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L01210kbi brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
X02210kbi brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
X12324 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
X02302C brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)