Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty- BUD niestacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)

Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty- BUD niestacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2006Z - Semestr zimowy 2006/07
2006L - Semestr letni 2006/07
2007Z - Semestr zimowy 2007/08
2008Z - Semestr zimowy 2008/09
2008L - Semestr letni 2008/09
2009Z - Semestr zimowy 2009/10
2009L - Semestr letni 2009/10
2010Z - Semestr zimowy 2010/11
2010L - Semestr letni 2010/11
2011Z - Semestr zimowy 2011/12
2011L - Semestr letni 2011/12
2012Z - Semestr zimowy 2012/13
2013Z - Semestr zimowy 2013/14
2014Z - Semestr zimowy 2014/15
2014L - Semestr letni 2014/15
2015Z - Semestr zimowy 2015/16
2015L - Semestr letni 2015/16
2016Z - Semestr zimowy 2016/17
2016L - Semestr letni 2016/17
2017Z - Semestr zimowy 2017/2018
2018Z - Semestr zimowy 2018/2019
2018L - Semestr letni 2018/19
2019Z - Semestr zimowy 2019/2020
2019L - Semestr letni 2019/2020
2020Z - Semestr zimowy 2020/2021
2021Z - Semestr zimowy 2021/2022
2022Z - Semestr zimowy 2022/2023
2023Z - Semestr zimowy 2023/2024
2024Z - Semestr zimowy 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2006Z 2006L 2007Z 2008Z 2008L 2009Z 2009L 2010Z 2010L 2011Z 2011L 2012Z 2013Z 2014Z 2014L 2015Z 2015L 2016Z 2016L 2017Z 2018Z 2018L 2019Z 2019L 2020Z 2021Z 2022Z 2023Z 2024Z
L01127 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: budownictwo ogólne, mechanika gruntów, fundamentowanie, konstrukcje betonowe, konstrukcje metalowe

Forma i warunki zaliczenia: kolokwium zaliczeniowe

Założenia i cele przedmiotu: zdobycie wiedzy na temat projektowania i wykonawstwa różnorodnych budowli podziemnych

Metody dydaktyczne: wykład, projekt

Strona przedmiotu
B01055 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2006/07
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Typ pomocniczy - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2007/08
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2008/09
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
NO1055 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2006/07
 • Wykład (zaliczenie) - 16 godzin
Semestr zimowy 2007/08
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2008/09
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Umiejętność posługiwania się nazewnictwem chemicznym. Znajomość podstawowych pojęć i praw chemicznych.

Forma i warunki zaliczenia:

Kolokwium końcowe

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów

- z podstawowymi elementami budowy wewnętrznej materiałów budowlanych

- z reakcjami chemicznymi i przemianami fizyko-chemicznymi zachodzącymi podczas otrzymywania i stosowania materiałów budowlanych oraz podczas użytkowania obiektów budowlanych.

Metody dydaktyczne:

podające, poszukujące i laboratoryjne (wykład, ćwiczenia laboratoryjne)

Strona przedmiotu
B01312 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Formy i warunki zaliczenia:

wykład - egzamin pisemny

zajęcia laboratoryjne: ocena sprawozdań, ocena przygotowania do zajęć (sprawdziany wstępne), dwa kolokwia

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studenta z właściwościami poszczególnych grup związków chemicznych nieorganicznych i organicznych. Nauczenie posługiwania się nomenklaturą chemiczną; pisania równań reakcji chemicznych; wykonywania podstawowych obliczeń chemicznych; wykorzystywania podstawowych technik laboratoryjnych; wykonywania analiz jakościowych i ilościowych; rozumienia podstawowych procesów chemicznych mających znaczenie w budownictwie.

Metody dydaktyczne: wykłady, prezentacje, laboratorium, eksperymentStrona przedmiotu
B1N11003 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
N01312 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2015/16
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
B01053 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2006/07
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Typ pomocniczy - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2007/08
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2008/09
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: Fizyka

Wymagania wstępne: matematyka i fizyka na poziomie liceum,

Forma i warunki zaliczenia:

Założenia i cele przedmiotu:

Metody dydaktyczne:

Strona przedmiotu
B01310 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
N01310 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
NO1053 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2006/07
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład (egzamin) - 16 godzin
Semestr zimowy 2007/08
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2008/09
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2016/17
Semestr zimowy 2018/2019
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
B1N11002 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
B01319 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wymieniono w "Karcie przedmiotu"

Strona przedmiotu
N01319 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wymagania wstępne: matematyka

Forma i warunki zaliczenia:

pracownia specjalistyczna - sprawdzian praktyczny z obsługi instrumentów pomiarowych oraz obrona operatu z opracowania mapy sytuacyjno-wysokościowej;

wykład - sprawdzian pisemny.

Założenia i cele przedmiotu: Znajomość korzystania z geodezyjnych materiałów i dokumentacji oraz Systemów Informacji o Terenie; Formułowanie zadań geodezyjnych; Wykorzystywanie geodezyjnych technologii pomiarowych; Znajomość geodezyjnych metod pomiarowych i obliczeniowych; Ocena dokładności pomiaru.

Metody dydaktyczne: wykład, pracownia specjalistyczna, praca w grupach pomiarowych.

Strona przedmiotu
NO1063 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2007/08
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2008/09
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2016/17
Semestr zimowy 2018/2019
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: matematyka

Forma i warunki zaliczenia: kolokwium (pracownia specjalistyczna); egzamin pisemny (wykład).

Założenia i cele przedmiotu: wykład - znajomość korzystania z geodezyjnych materiałów i dokumentów. Formułowanie zadań geodezyjnych; Wykorzystywanie geodezyjnych technologii pomiarowych i GPS; Znajomość geodezyjnych metod obliczeniowych; Ocena dokładności pomiaru.

Pracownia specjalistyczna - obsługa sprzętu geodezyjnego, poznanie nowoczesnych technologii pomiarowych.

Metody dydaktyczne: wykład; pracownia specjalistyczna

Strona przedmiotu
B01063 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2006/07
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
B01061 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2006/07
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Typ pomocniczy - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2007/08
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2008/09
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Geologia inżynierska i petrografia

Wymagania wstępne:Podstawowe wiadomości z chemii i geografii w zakresie szkoły średniej.

Forma i warunki zaliczenia:Obecność na zajęciach, zaliczone kolokwium z pracowni specjalistycznej i wykładów. Zaliczenie wykładów w formie testowej,zaliczenie ćwiczeń w formie pisemnej i uzupełniająco-ustnej.

Założenia i cele przedmiotu:Zdobycie wiadomości z zakresu stratygrafii i litologii ze szczególnym uwzględnieniem terenów Polski półn.- wschodniej, poznanie różnorodnych procesów geologicznych, które kształtują Ziemię i które mają wpływ na jej budowę. Zapoznanie się z genezą i budową różnorodnych skał oraz procesami prowadzącymi do ich przeobrażeń.

Metody dydaktyczne:Wykłady ilustrowane są dużą ilością zdjęć i rysunków. Na ćwiczeniach szczególny nacisk położono na praktyczne rozpoznawanie różnych rodzai skał i gruntów. W tym celu zgromadzona została bogata i różnorodna kolekcja skał, minerałów i skamieniałości.

Strona przedmiotu
B01318 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2015/16
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
B1N11006 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
N01318 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2015/16
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
NO1057 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2006/07
 • Projekt - 16 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 24 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
B1N11004 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
N01313 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ukazanie geometrii jako podstawy graficznych technik i narzędzi planowania rozwoju infrastruktury technicznej a grafiki inżynierskiej jako metody projektowania i graficznego zapisu obiektów inżynierskich w dokumentacji planistycznej oraz jako podstawy do korzystania z narzędzi oprogramowania komputerowego wspomagania projektowania.

Strona przedmiotu
NO1058 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2007/08
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2008/09
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2016/17
Semestr zimowy 2018/2019
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Wiadomości z matematyki i geometrii szkolnej, matematyka - geometria i algebra liniowa, geometria powierzchni.

Forma i warunki zaliczenia:

8 projektów (wykonane ołówkiem lub na komputerze), 1 sprawdzian (wykonany ołówkiem).

Założenia i cele przedmiotu:

Ukazanie geometrii jako podstawy graficznych technik i narzędzi projektowania obiektów budowlanych a grafiki inżynierskiej jako metody projektowania i graficznego zapisu obiektów inżynierskich w dokumentacji oraz jako podstawy do korzystania z narzędzi oprogramowania komputerowego wspomagania projektowania.

Metody dydaktyczne:

Wykłady (kredą na tablicy oraz prezentacje komputerowe), ćwiczenia projektowe (projekty rysunkowe ołówkiem)

Strona przedmiotu
N01301 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
N01301A brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
B01301A brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
B01001A2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

jezyk angielski - obowiazkowy

Wymagania wstępne:

znajomosc jezyka na poziomie B1

Forma i warunki zaliczenia:

test koncowy, zaliczenie na ocene

Założenia i cele przedmiotu:

doskonalenie wszyskich umiejetnosci jezykowych

Metody dydaktyczne:

metoda komunikacyjna

Strona przedmiotu
N01301N brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
N01303 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
B01001 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2006/07
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2006/07
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2007/08
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2008/09
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:znajomość języka na poziomie A2

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu:

• cel praktyczno –komunikacyjne: rozwój czterech sprawności i umiejętności językowych: słuchanie ze zrozumieniem, mówienie, czytanie, pisanie.

• nauczanie technik słuchania i czytania ( globalnego, selektywnego i szczegółowego)

• cel poznawczo – kształcący: poszerzenie i ćwiczenie słownictwa oraz struktur gramatycznych, jak również wiadomości o kulturze krajów niemieckojęzycznych

Metody dydaktyczne:

zadania otwarte i zamknięte dostosowane do rozwijania wszystkich czterech sprawności językowych: rozumienie tekstu słuchanego i pisanego, mówienie oraz pisanie.

Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)