Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty- BUD-KBI niestacjonarne II-ego stopnia 1 rok 2 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)

Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty- BUD-KBI niestacjonarne II-ego stopnia 1 rok 2 semestr
wybierz inną grupę

Plany zajęć grupy przedmiotów

Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2007L - Semestr letni 2007/08
2008L - Semestr letni 2008/09
2009L - Semestr letni 2009/10
2010Z - Semestr zimowy 2010/11
2010L - Semestr letni 2010/11
2011L - Semestr letni 2011/12
2012Z - Semestr zimowy 2012/13
2012L - Semestr letni 2012/13
2013Z - Semestr zimowy 2013/14
2013L - Semestr letni 2013/14
2014Z - Semestr zimowy 2014/15
2015Z - Semestr zimowy 2015/16
2023Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2007L 2008L 2009L 2010Z 2010L 2011L 2012Z 2012L 2013Z 2013L 2014Z 2015Z 2023Z
X02209kbi brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uzyskanie wiedzy niezbędnej do projektowania i wykonawstwa budowli podziemnych: tuneli i podziemnych obiektów kubaturowych oraz tuneli drążonych tarczami zmechanizowanymi. Poznanie technologii i podstaw projektowania budowli podziemnych w budownictwie komunikacyjnym i ogólnym. Umiejętność zaprojektowania przejścia podziemnego realizowanego w wykopie otwartym oraz przecisku.

Strona przedmiotu
X12127 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: budownictwo ogólne, mechanika gruntów, fundamentowanie, konstrukcje betonowe, konstrukcje metalowe

Forma i warunki zaliczenia: kolokwium zaliczeniowe

Założenia i cele przedmiotu: zdobycie wiedzy na temat projektowania i wykonawstwa różnorodnych budowli podziemnych

Metody dydaktyczne: wykład, projekt

Strona przedmiotu
L11135 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, kierunkowy (II stopień studiów, specjalność KBI)

Wymagania wstępne: mechanika gruntów, fundamentowanie, mechanika budowli

Forma i warunki zaliczenia: wykład i ćwiczenia projektowe - zaliczenie na ocenę

Założenia i cele przedmiotu: Poznanie problemów wykonawstwa i projektowania współczesnej geotechniki.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia projektowe - wykonanie indywidualnych projektów.

Strona przedmiotu
X12219 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Współczesne metody fundamentowania głębokiego. Współpraca fundamentu z podłożem. Wpływ różnych faz robót fundamentowych na zmiany poziomów wód i osiadania podłoża i budowli w sąsiedztwie. Programy komputerowe PLAXIS I MIDAS do obliczeń skomplikowanych zagadnień geotechnicznych. Przykłady współczesnych rozwiązań geotechnicznych z kraju i świata.

Strona przedmiotu
XHES003 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obieralny

Wymagania wstępne: brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie pisemne wykładu

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z prawidłowościami zachodzącymi w procesie kształtowania się i rozwoju miast. Wskazanie ekonomicznych, społecznych i środowiskowych aspektów funkcjonowania miast.

Metody dydaktyczne:

wykład

Strona przedmiotu
X12135 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Wymagania wstępne:Mechanika Budowli, Wytrzymałość materiałów II, Konstrukcje Betonowe, Konstrukcje sprężone.

Forma i warunki zaliczenia:Egzamin pisemny

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami kształtowania, wymiarowania i konstruowania przestrzennych ustrojów nośnych z betonu.

Metody dydaktyczne:Wykłady i ćwiczenia projektowe

Strona przedmiotu
X12214 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
X12168 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Konstrukcje metalowe specjalne

Wymagania wstępne:Mechanika budowli 1, Wytrzymałość materiałów 2, Konstrukcje metalowe 1 i 2

Forma i warunki zaliczenia:Egzamin pisemny

Założenia i cele przedmiotu: Rozszerzenie podstawowej wiedzy z zakresu projektowania i wykonawstwa konstrukcji stalowych o elementy związane ze specjalnymi konstrukcjami stalowymi

Metody dydaktyczne:Wykład, Ćwiczenia projektowe

Strona przedmiotu
X12215 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
X12130 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Konstrukcje zespolone

Wymagania wstępne:Mechanika Budowli, Konstrukcje Betonowe, Konstrukcje Stalowe

Forma i warunki zaliczenia:Kolokwium

Założenia i cele przedmiotu:Poznanie zasad projektowania konstrukcji zespolonych

Metody dydaktyczne:Wykład i ćwiczenia projektowe

Strona przedmiotu
X12194 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Znajomość treści przedmiotów - wytrzymałość materiałów, metody obliczeniowe, mechanika budowli

Forma i warunki zaliczenia:

Test końcowy z 60% poprawnych odpowiedzi.

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie z zaawansowanymi analizami konstrukcji z zastosowaniem procedur numerycznych.

Metody dydaktyczne:

Wykład, pracownia specjalistyczna

Strona przedmiotu
L11144 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: mechanika teoretyczna, budownictwo ogólne, fundamentowanie, konstrukcje betonowe, konstrukcje metalowe

Forma i warunki zaliczenia: egzamin pisemny i ustny

Założenia i cele przedmiotu:

Przedstawienie układów technologicznych wybranych zakładów przemysłowych w aspekcie rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych. Nauczenie projektowania budowlano-konstrukcyjnego fundamentów pod maszyny oraz zasad projektowania konstrukcji budynków przemysłowych i kominów. Zapoznanie z zasadami określania ocen szkodliwości drgań na budynki i ludzi w budynkach.

Metody dydaktyczne: wykład i projekt

Strona przedmiotu
X12216 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: mechanika teoretyczna, budownictwo ogólne, fundamentowanie, konstrukcje betonowe, konstrukcje metalowe

Forma i warunki zaliczenia: egzamin pisemny

Założenia i cele przedmiotu:

Przedstawienie układów technologicznych wybranych zakładów przemysłowych w aspekcie rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych. Nauczenie projektowania budowlano-konstrukcyjnego fundamentów pod maszyny oraz zasad projektowania konstrukcji budynków przemysłowych i kominów. Zapoznanie z zasadami określania ocen szkodliwości drgań na budynki i ludzi w budynkach.

Metody dydaktyczne: wykład i projekt

Strona przedmiotu
X12144 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: mechanika teoretyczna, budownictwo ogólne, fundamentowanie, konstrukcje betonowe, konstrukcje metalowe

Forma i warunki zaliczenia: egzamin pisemny i ustny

Założenia i cele przedmiotu:

Przedstawienie układów technologicznych wybranych zakładów przemysłowych w aspekcie rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych. Nauczenie projektowania budowlano-konstrukcyjnego fundamentów pod maszyny oraz zasad projektowania konstrukcji budynków przemysłowych i kominów. Zapoznanie z zasadami określania ocen szkodliwości drgań na budynki i ludzi w budynkach.

Metody dydaktyczne: wykład i projekt

Strona przedmiotu
X02205 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Praktyka - 0 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Praktyka - 0 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L01118 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Teoria sprężystości i plastyczności

Wymagania wstępne: Mechanika teoretyczna, wytrzymałość materiałów, mechania budowli.

Forma i warunki zaliczenia: pisemne zaliczenie

Założenia i cele przedmiotu:

Metody dydaktyczne: ćwiczenia audytoryjne i wykład

Strona przedmiotu
X02210kbi brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)