Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty BUD stacjonarne I-ego stopnia siódmy semestr - specj. RiEB (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)

Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty BUD stacjonarne I-ego stopnia siódmy semestr - specj. RiEB
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2009Z - Semestr zimowy 2009/10
2010Z - Semestr zimowy 2010/11
2010L - Semestr letni 2010/11
2011Z - Semestr zimowy 2011/12
2011L - Semestr letni 2011/12
2012Z - Semestr zimowy 2012/13
2012L - Semestr letni 2012/13
2013Z - Semestr zimowy 2013/14
2013L - Semestr letni 2013/14
2014Z - Semestr zimowy 2014/15
2014L - Semestr letni 2014/15
2015Z - Semestr zimowy 2015/16
2015L - Semestr letni 2015/16
2016Z - Semestr zimowy 2016/17
2016L - Semestr letni 2016/17
2017L - Semestr letni 2017/18
2018Z - Semestr zimowy 2018/2019
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2009Z 2010Z 2010L 2011Z 2011L 2012Z 2012L 2013Z 2013L 2014Z 2014L 2015Z 2015L 2016Z 2016L 2017L 2018Z
B37312 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: Znajomość technologii poszczególnych robót budowlanych w stopniu podstawowym. Podstawy z zakresu technologii betonu.

Forma i warunki zaliczenia: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest udzielenie pozytywnych odpowiedzi na sformułowane w formie pisemnej pytania. Podstawą uzyskania oceny dostatecznej jest uzyskanie minimum 55% możliwych do uzyskania punktów.

Założenia i cele przedmiotu: Przyswojenie wiedzy o podstawowych procesach występujących w robotach monolitycznych. Poznanie zasad doboru maszyn i sprzętu do wykonywania podstawowych elementów w technologii monolitycznej. Zapoznanie z potrzebą i korzyściami recyklingu konstrukcji betonowych

Metody dydaktyczne: Wykłady z wykorzystaniem środków multimedialnych oraz eksponatów

Strona przedmiotu
B37310 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Wykład i ćwiczenia projektowe

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z „życiem” obiektu budowlanego tzn. jego eksploatacją. Zapoznanie z zagadnieniami, które wpływają na utrzymanie budynku w jak najdłuższym czasie w poprawnej kondycji technicznej i eksploatacyjnej.

Metody dydaktyczne:

wykłady w formie prezentacji multimedialnych, prezentacje studentów, dyskusje, pogadanki.

Strona przedmiotu
B07300 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studenta z prawami autorskimi, prawami własności przemysłowej oraz zagadnieniami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej na uczelniach. Omówienie zastosowania praw autorskich w odniesieniu do prac dyplomowych oraz sposobu korzystania z utworow osob trzecich. Zapoznanie słuchacza z informacjami dotyczącymi patentów (podstawowej informacji patentowej, sposobów klasyfikacji, opisu patentu, informacji źrodłowej o patentach oraz zgłoszenia w celu uzyskania patentu).

Metody dydaktyczne: Wykład.

Strona przedmiotu
B07186
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Wykonywanie pracy dyplomowej - godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Wykonywanie pracy dyplomowej - godzin
Semestr letni 2010/11
 • Wykonywanie pracy dyplomowej - godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykonywanie pracy dyplomowej - godzin
Semestr letni 2011/12
 • Wykonywanie pracy dyplomowej - godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykonywanie pracy dyplomowej - godzin
Semestr letni 2012/13
 • Wykonywanie pracy dyplomowej - godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Wykonywanie pracy dyplomowej - godzin
Semestr letni 2013/14
 • Wykonywanie pracy dyplomowej - godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Wykonywanie pracy dyplomowej - godzin
Semestr letni 2014/15
 • Wykonywanie pracy dyplomowej - godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Wykonywanie pracy dyplomowej - godzin
Semestr letni 2015/16
 • Wykonywanie pracy dyplomowej - godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykonywanie pracy dyplomowej - godzin
Semestr letni 2016/17
 • Wykonywanie pracy dyplomowej - godzin
Semestr letni 2017/18
 • Wykonywanie pracy dyplomowej - godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Wykonywanie pracy dyplomowej - 0 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
B07071 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Praktyka - 160 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Praktyka - 160 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Praktyka - godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Praktyka - 160 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Praktyka - godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2012/13
 • Praktyka - godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2013/14
 • Praktyka - godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2014/15
 • Praktyka - godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Praktyka - godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
B07014 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie testu końcowego

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi uregulowaniami Ustawy Prawo budowlane oraz Ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

Metody dydaktyczne:

wykłady

Strona przedmiotu
B37311 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy.

Wymagania wstępne: Budownictwo ogólne, Fizyka budowli, Podstawy diagnostyki cieplnej budynków.

Forma i warunki zaliczenia: Wykonanie projektu, test końcowy.

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z tematyką dotyczącą racjonalizacji użytkowania energii w budynkach, oceną efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej inwestycji racjonalizujących użytkowanie energii w budynku.

Metody dydaktyczne: Ćwiczenia audytoryjne.

Strona przedmiotu
B07184 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:wiedza z Budownictwo ogólnego, Fizyki budowli,Podstaw diagnostyki cieplnej budynków, Realizacji użytkowania energii w budynkach

Forma i warunki zaliczenia:test końcowy, zaliczenie z ocenę.

Założenia i cele przedmiotu:przygotowanie studentów do realizacji pracy dyplomowej oraz do obrony pracy na egzaminie dyplomowym.

Metody dydaktyczne:seminarium, prezentacje referatów, dyskusje

Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)