Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty BUD stacjonarne I-ego stopnia szósty semestr - specj. Realizacja i eksploatacja budynków (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)

Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty BUD stacjonarne I-ego stopnia szósty semestr - specj. Realizacja i eksploatacja budynków
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2008L - Semestr letni 2008/09
2009Z - Semestr zimowy 2009/10
2009L - Semestr letni 2009/10
2010L - Semestr letni 2010/11
2011Z - Semestr zimowy 2011/12
2011L - Semestr letni 2011/12
2012Z - Semestr zimowy 2012/13
2012L - Semestr letni 2012/13
2013Z - Semestr zimowy 2013/14
2013L - Semestr letni 2013/14
2014Z - Semestr zimowy 2014/15
2015Z - Semestr zimowy 2015/16
2017Z - Semestr zimowy 2017/2018
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2008L 2009Z 2009L 2010L 2011Z 2011L 2012Z 2012L 2013Z 2013L 2014Z 2015Z 2017Z
B06011 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Definicja inwestycji . Dokumentacja inwestycyjna dotycząca kosztów. WKI - wartość kosztorysowa Inwestycji. Kosztorysowanie.Normowanie techniczne w budownictwie. Rachunek efektywności inwestycji.

Strona przedmiotu
B06134 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Ćwiczenia terenowe - 45 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia terenowe - godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z wytrzymałości materiałów, mechaniki budowli, mechaniki gruntów i konstrukcji betonowych

Forma i warunki zaliczenia: wykład - pisemny i ustny egzamin, ćwiczenia projektowe - zaliczenie na ocenę

Założenia i cele przedmiotu: nabycie umiejętności projektowania posadowienia budowli w zależności od rodzaju obiektu i warunków posadowienia oraz modelowania i wymiarowania fundamentów

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia projektowe - wykonanie indywidualnych projektów

Strona przedmiotu
B06010 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie na ocenę

Założenia i cele przedmiotu:

poznanie podstaw kierowania procesem inwestycyjnym na jego różnych etapach; formułowania i negocjacji kontraktów budowlanych

Metody dydaktyczne:

wykład

Strona przedmiotu
B06126_9 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:kierunkowy

Wymagania wstępne:Mechanika Budowli , Wytrzymałość materiałów II, Podstawy Projektowania Konstrukcji Betonowych, Technologia betonu

Forma i warunki zaliczenia:Egzamin pisemny

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami kształtowania, wymiarowania i konstruowania prostych ustrojów nośnych z betonu, w tym elementów żelbetowych i sprężonych.

Metody dydaktyczne:Wykłady prowadzone z wykorzystaniem techniki multimedialnej, przy założeniu wykonywania przez studentów szkiców prezentowanych rozwiązań; ćwiczenia projektowe.

Strona przedmiotu
B36304 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:z zakresu ruchu ciepła przez przegrody budowlane, bilansu cieplnego budynku, „słabych miejsc” w budynkach, podstawowych badań laboratoryjnych związanych z wyznaczaniem wielkości charakteryzujących ruch ciepła przez przegrody budowlane, szczelność budynków i mikroklimat pomieszczeń; Budownictwo ogólne, Materiały budowlane, Fizyka budowli

Forma i warunki zaliczenia:egzamin pisemny

Założenia i cele przedmiotu: Zakłada się opanowanie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu diagnozowania cieplnych właściwości budynków i przegród budowlanych oraz opanowanie posługiwaniem się sprzętem diagnostycznym.

Metody dydaktyczne:wykład, ćwiczenia projektowe, cwiczenia laboratoryjne (praca w grupach, prezentacje)

Strona przedmiotu
B36305 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: Opracowany materiał z wytrzymałośći materiałów, mechaniki budowli, podstaw budownictwa.

Forma i warunki zaliczenia: Kolokwium zaliczeniowe, egzamin pisemny.

Założenia i cele przedmiotu: Poznanie zasad mechaniki konstrukcji budowlanych

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, dyskusje

Strona przedmiotu
B06131 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Wykład i ćwiczenia projektowe

Wymagania wstępne:

Wytrzymałość materiałów 2, Materiały budowlane, Konstrukcje betonowe 1, Konstrukcje metalowe 1, Konstrukcje drewniane, Konstrukcje murowe i zespolone

Forma i warunki zaliczenia:

Kolokwium zaliczeniowe – wykład, obrona wykonanego projektu - ćwiczenia projektowe

Założenia i cele przedmiotu:Zdobycie wiadomości z zakresu podstaw mostownictwa

Metody dydaktyczne:Wykład i objaśnienia do ćwiczeń projektowych wspomagane techniką audiowizualną

Strona przedmiotu
B06072 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2010/11
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2011/12
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia terenowe - godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia terenowe - godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia terenowe - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Praktyki terenowe z geotechniki

Wymagania wstępne:Uzyskanie zaliczenia z laboratorium mechaniki gruntów oraz projektu z fundamentowania.

Forma i warunki zaliczenia:Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach i aktywny udział w pracach kameralnych i zajęciach terenowych.

Założenia i cele przedmiotu: Praktyczne zapoznanie się z wykonywaniem technicznych badań podłoża gruntowego terenu.

Metody dydaktyczne:

Strona przedmiotu
B06034 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
B36303 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomość właściwości materiałów budowlanych

Forma i warunki zaliczenia:

wykład - zaliczenie pisemne

projekt - wykonanie i obrona projektu wytwórni

Założenia i cele przedmiotu:zapoznanie studentów z technologią produkcji podstawowych materiałów budowlanych.

Metody dydaktyczne:

wykład, projekt

Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)