Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - OSR stacjonarne I-ego stopnia 2 rok 2 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)

Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - OSR stacjonarne I-ego stopnia 2 rok 2 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2007L - Semestr letni 2007/08
2008L - Semestr letni 2008/09
2009L - Semestr letni 2009/10
2010L - Semestr letni 2010/11
2011Z - Semestr zimowy 2011/12
2011L - Semestr letni 2011/12
2012Z - Semestr zimowy 2012/13
2012L - Semestr letni 2012/13
2013Z - Semestr zimowy 2013/14
2013L - Semestr letni 2013/14
2014Z - Semestr zimowy 2014/15
2014L - Semestr letni 2014/15
2015Z - Semestr zimowy 2015/16
2015L - Semestr letni 2015/16
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2007L 2008L 2009L 2010L 2011Z 2011L 2012Z 2012L 2013Z 2013L 2014Z 2014L 2015Z 2015L
O14005 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomość budowy i funkcjonowania drobnoustrojów wodnych i glebowych

Forma i warunki zaliczenia: wykład - egzamin, ćwiczenia laboratoryjne - kolokwia, sprawozdania z ćwiczeń

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z występowaniem i rolą organizmów żywych w środowisku naturalnym. Poznanie sposobów prowadzenia analiz środowiskowych.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Strona przedmiotu
O14005A brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
O14017 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: podstawy chemii, fizyki

Forma i warunki zaliczenia: Wykład - końcowe zaliczenie pisemne; ćwiczenia - sprawdziany oceniające stopień przygotowania do ćwiczeń, końcowe zaliczenie pisemne

Założenia i cele przedmiotu: Student powinien zdobyć wiedzę dotyczącą elektrochemicznych procesów oczyszczania ściekowych wód.

Metody dydaktyczne: wykład, prezentacja, ćwiczenia rachunkowe

Strona przedmiotu
O14117 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
O14016 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
 • Ćwiczenia terenowe - 45 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Laboratorium - 60 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Laboratorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Wymagania wstępne: Wiadomości z zakresu chemii, geologii i geomorgologii.

Forma i warunki zaliczenia: Wykład - egzamin pisemny, Laboratorium - kolokwium zaliczeniowe.

Założenia i cele przedmiotu: Przyswojenie wiedzy na temat genezy, budowy i właściwości gleb oraz zapoznanie z podstawowymi metodami laboratoryjnymi oznaczania głównych właściwości fizyczno-chemicznych gleb.

Metody dydaktyczne: Wykłady, Laboratorium.

Strona przedmiotu
O14031 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia terenowe - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia terenowe - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia terenowe - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
O14010A brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
O14010A1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomośc języka na poziomie B1

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu: rozwój wszystkich sprawności językowych

Metody dydaktyczne: metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta.

Strona przedmiotu
O14010A2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomośc języka na poziomie B2

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu: rozwój wszystkich sprawności językowych

Metody dydaktyczne: metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta.

Strona przedmiotu
O14010N brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
O14010N1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomośc języka na poziomie B1

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu: rozwój wszystkich sprawności językowych

Metody dydaktyczne: metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta.

Strona przedmiotu
O14010N2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomość języka na poziomie B1/B1+

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu: rozwój wszystkich sprawności językowych

Metody dydaktyczne: metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta.

Strona przedmiotu
O14010R brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
O14010R1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: Kontynuacja języka, wymagany poziom minimum A 2

Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie z oceną, zaliczenie sprawdzianów pisemnych, prac domowych ustnych i pisemnych, czynny udział w zajęciach.

Założenia i cele przedmiotu:Doskonalenie wszystkich sprawności językowych - rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania.

Metody dydaktyczne: Komunikacyjna, sytuacyjna, gramatyczna, tłumaczeniowa.

Strona przedmiotu
O14010R2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: Kontynuacja języka, wymagany poziom minimum B1

Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie z oceną. Zaliczenie sprawdzianów pisemnych, prac domowych ustnych i pisemnych, czynny udział w zajęciach.

Założenia i cele przedmiotu: Doskonalenie wszystkich sprawności językowych - rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania.

Metody dydaktyczne: Komunikacyjna, sytuacyjna, gramatyczna, tłumaczeniowa.

Strona przedmiotu
O14027 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
O14030 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
O14099 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Ćwiczenia terenowe - 60 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia terenowe - 60 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Praktyka - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2012/13
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne: Wiadomości dotyczące utworów powierzchniowych, wiedza teoretyczna na temat cech morfologicznych profili glebowych, składu granulometrycznego, właściwości fizycznych utworów glebowych, form terenowych - ich budowy i genezy.

Forma i warunki zaliczenia: uczestnictwo w zajęciach terenowych i sporządzenie sprawozdania - 100%

Założenia i cele przedmiotu: Umiejetność opisu oraz zakwalifikowania gleby do typu i podtypu. Określenie użytkowej i ekologicznej wartości.

Metody dydaktyczne:prace terenowe i kameralne

Strona przedmiotu
O14111E brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2014/15
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami prawnymi, systemem prawnym oraz zagadnieniami dotyczącymi szeroko rozumianego prawa budowlanego i wodnego. Postępowanie w sprawie uzyskiwania pozwolenia na budowę jako końcowy etap procesu inwestycyjnego. Zapoznanie studentów z zagadnieniami prawnej ochrony stanu wód. Mechanizmy prawne w służbie ochrony gospodarki wodnej.

Strona przedmiotu
O14111D brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
O14114 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
O14029 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
O14032 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
O14204 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: projekt

Wymagania wstępne:

Forma i warunki zaliczenia: wykład: sprawdzian pisemny,

ćwiczenie projektowe: wykonanie i obrona 2 zdań projektowych

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawowymi systemami zaopatrzenia w wodę, elementami systemów i ich charakterystyką.

Nauczanie bilansowania zapotrzebowania na wodę i określania parametrów poszczególnych elementów systemu.

Metody dydaktyczne: wykonanie projektu sieci wodociągowej wybranej jednostki osadniczej o zadanej liczbie mieszkańców

Strona przedmiotu
O14211A brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)