Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - ISR niestacjonarne I-stopnia 3 rok 5 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)

Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - ISR niestacjonarne I-stopnia 3 rok 5 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2008Z - Semestr zimowy 2008/09
2008L - Semestr letni 2008/09
2009Z - Semestr zimowy 2009/10
2009L - Semestr letni 2009/10
2010Z - Semestr zimowy 2010/11
2010L - Semestr letni 2010/11
2011Z - Semestr zimowy 2011/12
2011L - Semestr letni 2011/12
2012Z - Semestr zimowy 2012/13
2012L - Semestr letni 2012/13
2013Z - Semestr zimowy 2013/14
2013L - Semestr letni 2013/14
2014Z - Semestr zimowy 2014/15
2014L - Semestr letni 2014/15
2015Z - Semestr zimowy 2015/16
2015L - Semestr letni 2015/16
2016Z - Semestr zimowy 2016/17
2016L - Semestr letni 2016/17
2017Z - Semestr zimowy 2017/2018
2017L - Semestr letni 2017/18
2018Z - Semestr zimowy 2018/2019
2019Z - Semestr zimowy 2019/2020
2020Z - Semestr zimowy 2020/2021
2020L - Semestr letni 2020/2021
2021Z - Semestr zimowy 2021/2022
2022Z - Semestr zimowy 2022/2023
2023Z - Semestr zimowy 2023/2024
2024Z - Semestr zimowy 2024/2025
2024L - Semestr letni 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2008Z 2008L 2009Z 2009L 2010Z 2010L 2011Z 2011L 2012Z 2012L 2013Z 2013L 2014Z 2014L 2015Z 2015L 2016Z 2016L 2017Z 2017L 2018Z 2019Z 2020Z 2020L 2021Z 2022Z 2023Z 2024Z 2024L
IŚ1N51044B brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
D15071 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Znajomość praw biologii na poziomie szkoły średniej.

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład (20 godz.) - esej, test końcowy.

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie z procesami ekologicznymi zachodzącymi na różnych poziomach organizacji przyrody.

Metody dydaktyczne:

Wykład.

Strona przedmiotu
O12206 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia terenowe - 30 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia terenowe - 30 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia terenowe - 30 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia terenowe - 30 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia terenowe - 30 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia terenowe - 30 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Znajomość praw biologii na poziomie szkoły średniej; podstawy geomorfologii i gleboznawstwa.

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład (15 godz.) - test końcowy; pracownia specjalistyczna (30 godz.) - kolokwium zaliczeniowe, rozpoznawanie gatunków roślin, przygotowanie zielnika; ćwiczenia terenowe (30 godz.) - sprawozdanie

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie z procesami ekologicznymi zachodzącymi na różnych poziomach organizacji przyrody; poznanie cech i metod badania szaty roślinnej.

Metody dydaktyczne:

Wykład, konwersatorium, praca z materiałami zielnikowymi, wycieczka, prace terenowe (kartowanie roślinności i użytkowania terenu).

Strona przedmiotu
Ś11071 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Znajomość praw biologii na poziomie szkoły średniej.

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład (15 godz.) - esej, test końcowy.

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi procesami ekologicznymi zachodzącymi na różnych poziomach organizacji świata ożywionego. Zwrócenie uwagi na konieczność planowania rozwiązań inżynierskich zgodnie z ochroną i poprawą jakości środowiska przyrodniczego.

Metody dydaktyczne:

Wykład.

Strona przedmiotu
IŚ1N51039 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
IŚ1N51041B brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
D15310 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 20 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne:Znajomość zagadnień związanych z zasobami wodnymi, jakością wód, zaopatrzeniem w wodę i oczyszczaniem ścieków. Powiązania z przedmiotami: Ochrona Środowiska, Hydrologia, Technologia wody i ścieków.

Forma i warunki zaliczenia:test końcowy

Założenia i cele przedmiotu: Rozumienie zjawisk i procesów hydrologicznych. Rozszerzenie wiadomości na temat zasobów i klasyfikacji wód, źródeł zanieczyszczeń oraz ochrony wód przed zanieczyszczeniami. Przekazanie wiedzy na temat wagi problemu racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi. Przedstawienie skali i skutków działalności człowieka dla środowiska wodnego oraz sposobów ich minimalizacji.

Metody dydaktyczne:wykład-prezentacje multimedialne

projekt - wykonanie projektów związanych z tematyką przedmiotu

Strona przedmiotu
D15311 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne:Znajomość zagadnień związanych z zasobami wodnymi, jakością wód, zaopatrzeniem w wodę i oczyszczaniem ścieków. Powiązania z przedmiotami: Ochrona Środowiska, Hydrologia, Technologia wody i ścieków.

Forma i warunki zaliczenia:test końcowy

Założenia i cele przedmiotu: Rozumienie zjawisk i procesów hydrologicznych. Rozszerzenie wiadomości na temat zasobów i klasyfikacji wód, źródeł zanieczyszczeń oraz ochrony wód przed zanieczyszczeniami. Przekazanie wiedzy na temat wagi problemu racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi. Przedstawienie skali i skutków działalności człowieka dla środowiska wodnego oraz sposobów ich minimalizacji.

Metody dydaktyczne:wykład-prezentacje multimedialne

projekt - wykonanie projektów związanych z tematyką przedmiotu

Strona przedmiotu
Ś15311 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne:Znajomość zagadnień związanych z zasobami wodnymi, jakością wód, zaopatrzeniem w wodę i oczyszczaniem ścieków. Powiązania z przedmiotami: Ochrona Środowiska, Hydrologia, Technologia wody i ścieków.

Forma i warunki zaliczenia:test końcowy

Założenia i cele przedmiotu: Rozumienie zjawisk i procesów hydrologicznych. Rozszerzenie wiadomości na temat zasobów i klasyfikacji wód, źródeł zanieczyszczeń oraz ochrony wód przed zanieczyszczeniami. Przekazanie wiedzy na temat wagi problemu racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi. Przedstawienie skali i skutków działalności człowieka dla środowiska wodnego oraz sposobów ich minimalizacji.

Metody dydaktyczne:wykład-prezentacje multimedialne

projekt - wykonanie projektów związanych z tematyką przedmiotu

Strona przedmiotu
IŚ1N51040A brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
D15854A brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomośc języka na poziomie B1

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu: rozwój wszystkich sprawności językowych

Metody dydaktyczne: metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta.

Strona przedmiotu
D15854A1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomośc języka na poziomie B1

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu: rozwój wszystkich sprawności językowych

Metody dydaktyczne: metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta.

Strona przedmiotu
Ś15010A1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia (egzamin) - godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomośc języka na poziomie B1

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu: rozwój wszystkich sprawności językowych

Metody dydaktyczne: metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta.

Strona przedmiotu
IŚ1N51040N brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
D15854N brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
D15854N3 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wymagania wstępne:znajomość języka na poziomie A1

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu:

umożliwienie studentowi osiągnięcie poziomu opanowania języka A1, pozwalającego na swobodną komunikację w sytuacjach życia codziennego oraz korzystania z materiałów autentycznych.

Realizacja celu następuje przez:

-rozwijanie poszczególnych sprawności językowych,

-poszerzanie zakresu funkcji językowych (przedstawianie

własnych opinii,negocjowanie, udzielanie rad)

-poszerzanie zasobu słownictwa zarówno w zakresie języka

ogólnego jak i specjalistycznego

-pomoc w usystematyzowaniu dotychczas poznanych struktur

gramatycznych i opanowaniu nowych

Metody dydaktyczne: metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta

Strona przedmiotu
D15854N4 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
D15854 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
Ś15010 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
IŚ1N51040R brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
D15854R brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
D15854R1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:Kontynuacja języka, wymagany poziom minimum A 2

Forma i warunki zaliczenia:Zaliczenie sprawdzianów pisemnych, prac domowych ustnych i pisemnych, czynny udział w zajęciach

Założenia i cele przedmiotu: Doskonalenie wszystkich sprawności językowych - rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania

Metody dydaktyczne:Komunikacyjna, sytuacyjna, gramatyczna, tłumaczeniowa

Strona przedmiotu
D15854R2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
IŚ1N51038 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
IŚ1N51041A brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
IŚ1N51042A brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
Ś15025 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: Rysunek techniczny i geometria wykreślna, Materiałoznawstwo, Mechanika i wytrzymałość materiałów, Mechanika budowli

Forma i warunki zaliczenia: pisemna forma zaliczenia końcowego wykładu; projekt - średnia z ocen kolokwiów cząstkowych, projektu i obrony projektu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z wiedzą z zakresu poprawnego formowania ustrojów budowlanych, roli i zadań podstawowych elementów budynku, w tym elementów konstrukcyjnych, oceny podstawowych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.

Metody dydaktyczne:wykłady, projekt

Strona przedmiotu
IŚ1N51043A brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
IŚ1N51035 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
Ś15023 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami instalacji grzewczych. Nauczenie sposobów liczenia projektowej straty ciepła pomieszczeń i doboru grzejników konwekcyjnych. Nauczenie podstaw projektowania instalacji c.o.. Wykształcenie umiejętności określania parametrów grzejników.

Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)