Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty- BUD niestacjonarne drugiego stopnia 1 rok 2 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)

Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty- BUD niestacjonarne drugiego stopnia 1 rok 2 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2013L - Semestr letni 2013/14
2014Z - Semestr zimowy 2014/15
2014L - Semestr letni 2014/15
2015L - Semestr letni 2015/16
2016Z - Semestr zimowy 2016/17
2016L - Semestr letni 2016/17
2017Z - Semestr zimowy 2017/2018
2017L - Semestr letni 2017/18
2018Z - Semestr zimowy 2018/2019
2018L - Semestr letni 2018/19
2019Z - Semestr zimowy 2019/2020
2019L - Semestr letni 2019/2020
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2013L 2014Z 2014L 2015L 2016Z 2016L 2017Z 2017L 2018Z 2018L 2019Z 2019L
X02342 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Uzyskanie podstawowej wiedzy do projektowania i wykonawstwa budowli podziemnych: drążonych tuneli i podziemnych obiektów kubaturowych wykonywanych w wykopie. Poznanie technologii wykonania i podstaw projektowania budowli podziemnych w budownictwie komunikacyjnym i ogólnym. Umiejętność zaprojektowania przejścia podziemnego realizowanego w wykopie otwartym oraz przecisku.

Strona przedmiotu
X32352 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
X02302A brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
X32353 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Modele teoretyczne konstrukcji nawierzchni drogowych. Mechanistyczne metody projektowania konstrukcji nawierzchni drogowych podatnych, półsztywnych i sztywnych. Mechanistyczne metody wymiarowania wzmocnień konstrukcji nawierzchni drogowych. Szczegółowe aspekty budowy konstrukcji nawierzchni drogowych z mieszanek mineralno-bitumicznych i betonu cementowego.

Strona przedmiotu
X32355 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

WYKŁAD

Podstawy i metody organizacji oraz ekonomiki robót drogowych.

Planowanie, przedmiarowanie i kosztorysowanie robót drogowych.

Szacowanie efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych.

PROJEKT

Projekt organizacji budowy odcinka drogi (roboty ziemne, konstrukcja nawierzchni drogowej) wraz

z wyceną poszczególnych robót.

Strona przedmiotu
X32325 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
X02303
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Praktyka - godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2014/15
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2015/16
 • Praktyka - godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykonywanie pracy dyplomowej - godzin
Semestr letni 2016/17
 • Praktyka - godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2017/18
 • Praktyka - godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2018/19
 • Praktyka - godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
X32356 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomość podstaw projektowania dróg

Forma i warunki zaliczenia:

wykład: egzamin pisemny

ćwiczenia projektowe: poprawne wykonanie ćwiczenia projektowego (70%) i pozytywny wynik kolokwium (30%)

Założenia i cele przedmiotu: przekazanie studentom wiedzy z zakresu projektowania dróg i ulic, ze szczególnym zwróceniem uwagi na krzywe przejściowe, warunki widoczności, koordynację dróg w planie sytuacyjnym i w profilu podłużnym,przekroje normalne, infrastrukturę techniczną w pasie drogowym, problemy ochrony środowiska

Metody dydaktyczne:

wykład;

ćwiczenia projektowe: praca studentów nad wydanym tematem ćwiczenia projektowego, konsultacje z prowadzącym, systematyczna ocena kolejnych etapów projektu przez nauczyciela

Strona przedmiotu
X32357 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
X32358 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Klasyfikacja, wymagania, cechy techniczne, zaawansowane technologie produkcji oraz specjalistyczne metody badań materiałów drogowych: kruszyw mineralnych, kruszyw

z destruktu, asfaltów, lepiszczy modyfikowanych, emulsji asfaltowych, asfaltów spienionych. Mieszanki mineralno-asfaltowe i mineralno-cementowe stosowane do wyższych kategorii ruchu - rodzaje, technologie wytwarzania, właściwości techniczne, badania laboratoryjne.

Strona przedmiotu
X02302C brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)