Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty- BUD niestacjonarne drugiego stopnia 1 rok 2 semestr- specj. budownictwo komunikacyjne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)

Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty- BUD niestacjonarne drugiego stopnia 1 rok 2 semestr- specj. budownictwo komunikacyjne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2012Z - Semestr zimowy 2012/13
2013Z - Semestr zimowy 2013/14
2014Z - Semestr zimowy 2014/15
2014L - Semestr letni 2014/15
2015Z - Semestr zimowy 2015/16
2016Z - Semestr zimowy 2016/17
2016L - Semestr letni 2016/17
2017Z - Semestr zimowy 2017/2018
2017L - Semestr letni 2017/18
2018Z - Semestr zimowy 2018/2019
2018L - Semestr letni 2018/19
2019Z - Semestr zimowy 2019/2020
2020Z - Semestr zimowy 2020/2021
2023Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2012Z 2013Z 2014Z 2014L 2015Z 2016Z 2016L 2017Z 2017L 2018Z 2018L 2019Z 2020Z 2023Z
X01311 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu:

Wykształcenie zdolności rozumienia procesów występujących w robotach monolitycznych. Ugruntowanie i rozszerzenie wiedzy na temat zasad doboru maszyn i urządzeń do realizacji mniej i bardziej skomplikowanych elementów w technologii monolitycznej. Wykształcenie kompetencji w zakresie projektowania procesu robót monolitycznych

Strona przedmiotu
L02342 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uzyskanie podstawowej wiedzy do projektowania i wykonawstwa budowli podziemnych: drążonych tuneli i podziemnych obiektów kubaturowych wykonywanych w wykopie. Poznanie technologii wykonania i podstaw projektowania budowli podziemnych w budownictwie komunikacyjnym i ogólnym. Umiejętność zaprojektowania przejścia podziemnego realizowanego w wykopie otwartym oraz przecisku.

Strona przedmiotu
X01341 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nabycie podstawowej wiedzy do projektowania i wykonawstwa wzmocnienia podłoża gruntowego i uskoku naziomu w zależności od warunków gruntowo-wodnych i zabudowy w sąsiedztwie. Umiejętność zaprojektowania wzmocnienia uskoku naziomu jako konstrukcji z gruntu zbrojonego.

Strona przedmiotu
X01351 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z infrastrukturą drogową z uwzględnieniem takich jej elementów, jak: drogi, ulice, place, parkingi, skrzyżowania i węzły. Przedstawienie urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym związanych z odwodnieniem, bezpieczeństwem ruchu i ochroną środowiska. Wykształcenie umiejętności współpracy ze specjalistami z zakresu projektowania dróg i drogowych obiektów inżynierskich

Strona przedmiotu
L32352 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
X01301A brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
X01301N brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
X01202R brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L32353 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Wymagania wstępne: Budownictwo drogowe. Technologia nawierzchni drogowych.

Forma i warunki zaliczenia: Egzamin pisemny

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z zakresu obliczeń trwałości nawierzchni drogowej oraz z zagadnieniami projektowania nawierzchni drogowych i ich wzmocnień.

Metody dydaktyczne: Wykłady, ćwiczenia projektowe

Treści programowe:

Wykład

Rodzaje, elementy, zadania konstrukcji nawierzchni drogowych. Modele teoretyczne. Analityczno-empiryczne (mechanistyczne) metody wymiarowania nowych i wzmocnienia konstrukcji podatnych i półsztywnych nawierzchni drogowych. Konstrukcje nawierzchni typu sztywnego.

Projekt

Wykonanie projektu konstrukcji nawierzchni podatnej, półsztywnej i sztywnej oraz wykonanie projektu wzmocnień konstrukcji nawierzchni drogowych.

Efekty kształcenia: Poznanie metod projektowania konstrukcji nawierzchni drogowych i ich wzmocnień.

Strona przedmiotu
X01331 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
X01371 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nabycie wiedzy z matematyki stosowanej wykorzystywanej dla potrzeb realizacji złożonych zadań w budownictwie. Wykształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania zagadnień inżynierskich wymagających zastosowania poszerzonej i pogłębionej wiedzy matematycznej.

Strona przedmiotu
X01321 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z zaawansowanymi typami analiz konstrukcji inżynierskich. Umiejętność oceny wpływów dynamicznych. Umiejętności praktyczne w zakresie stosowania sieci neuronowych.

Strona przedmiotu
L32354 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L32355 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

WYKŁAD

Podstawy i metody organizacji oraz ekonomiki robót drogowych.

Planowanie, przedmiarowanie i kosztorysowanie robót drogowych.

Szacowanie efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych.

PROJEKT

Projekt organizacji budowy odcinka drogi (roboty ziemne, konstrukcja nawierzchni drogowej) wraz z wyceną poszczególnych robót.

Strona przedmiotu
L32325 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L32356 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomość podstaw projektowania dróg

Forma i warunki zaliczenia:

- wykład: egzamin pisemny

- ćwiczenia projektowe: poprawne wykonanie ćwiczenia projektowego (50%) i pozytywny wynik kolokwium (50%)

Założenia i cele przedmiotu: przekazanie studentom wiedzy z zakresu projektowania dróg i ulic, ze szczególnym zwróceniem uwagi na krzywe przejściowe, warunki widoczności, koordynację dróg w planie sytuacyjnym i w profilu podłużnym,przekroje normalne, infrastrukturę techniczną w pasie drogowym, problemy ochrony środowiska.

Metody dydaktyczne:

- wykład;

- ćwiczenia projektowe: praca studentów nad wydanym tematem ćwiczenia projektowego, konsultacje z prowadzącym, systematyczna ocena kolejnych etapów projektu przez nauczyciela

Strona przedmiotu
L32357 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
X01332 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)