Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - AIU niestacjonarne II-ego stopnia 1 rok 1 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Architektury)

Jednostka: Wydział Architektury Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - AIU niestacjonarne II-ego stopnia 1 rok 1 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2010L - Semestr letni 2010/11
2011L - Semestr letni 2011/12
2012L - Semestr letni 2012/13
2013L - Semestr letni 2013/14
2014L - Semestr letni 2014/15
2015L - Semestr letni 2015/16
2016L - Semestr letni 2016/17
2017L - Semestr letni 2017/18
2018L - Semestr letni 2018/19
2019L - Semestr letni 2019/2020
2020L - Semestr letni 2020/2021
2021L - Semestr letni 2021/2022
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2010L 2011L 2012L 2013L 2014L 2015L 2016L 2017L 2018L 2019L 2020L 2021L 2022L
AUMN1013 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot kierunkowy, obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie pisemne na ocenę

Założenia i cele przedmiotu: Poznanie podstawowych zagadnień z dziedziny architektury krajobrazu oraz projektowania terenów zielonych; przygotowanie do współpracy z architektami krajobrazu. Poznanie najważniejszych przykładów kształtowania krajobrazu w ujęciu historycznym i współczesnym.

Metody dydaktyczne: Wykłady kursowe poparte prezentacją przykładów rozwiązań projektowych.

Strona przedmiotu
AUMN1016 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Seminarium - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot kierunkowy, obowiązkowy.

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Referat-prezentacja multimedialna. Aktywny udział w dyskusjach problemowych.

Założenia i cele przedmiotu:

Pogłębienie znajomości architektury od XIX do połowy XX wieku. Rozumienie wzajemnych powiązań zjawisk architektonicznych. Poznanie wpływu uwarunkowań (politycznych, ekonomicznych, technologicznych, społecznych, artystycznych itp.) na rozwój teorii i praktyki architektonicznej.

Metody dydaktyczne:

Referaty. Dyskusja wokół głównego tematu.

Strona przedmiotu
AUMN1020 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Forma i warunki zaliczenia: egzamin w formie testu pisemnego

Założenia i cele przedmiotu: Zagadnienia związane z projektowaniem, konstruowaniem i realizacją nowoczesnych obiektów budowlanych.

Metody dydaktyczne: wykłady wsparte prezentacjami multimedialnymi.

Strona przedmiotu
AUMN1044 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: ogólna wiedza z zakresu biologii na poziomie szkoły średniej

Forma i warunki zaliczenia: kolokwium zaliczeniowe; warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium

Założenia i cele przedmiotu: poznanie podstaw wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego

Metody dydaktyczne: wykład

Strona przedmiotu
AUMN1042 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiazkowy.

Wymagania wstępne:Wiadomosci z semestru 6 kursu inzynierskiego.

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie pisemne

Założenia i cele przedmiotu: analiza i opis procesów rozwojowych kultury i wzazjemnych relacji między kulturą a sztuką i architekturą. Przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu różnych dziedzin sztuki.

Metody dydaktyczne:wykłady i prezentacja multimedialna.

Strona przedmiotu
AUII1022 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUMN1022 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Laboratorium komputerowe.

Nauczenie modelowania, symulacji, analizy i projektowania optymalnego metodami komputerowymi płaskich konstrukcji prętowych o różnych funkcjach, formach i skalach oraz sposobach pracy.

Strona przedmiotu
AUMN1046 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Praktyka - 80 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Praktyka - 80 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUMN1007 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 45 godzin
Semestr letni 2011/12
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUII1001 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 105 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 105 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 105 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Projekt - 105 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Projekt - 105 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Projekt - 105 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Projekt - 105 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Projekt - 105 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUMN1001 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 90 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy, kierunkowy

Wymagania wstępne:Program studiów 1 stopnia na kierunku Architektura i Urbanistyka

Forma i warunki zaliczenia:

1.Projekt architektoniczno-urbanistyczny:

-Studia historyczne i warsztatowo-plenerowe w miastach pogranicza Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy;

-Praca graficzna Genius Loci -5%

-Prace analityczne -5%;

-Projekt urbanistyczny rynku, zespołowy -25%

-Projekt architektoniczny plomby, indywidualny -40%

2.Projekt graficzno-malarski, indywidualny:

-Architeka: Kulturowy obraz miasta pogranicza —10%

-Praca: Mozaika kultur rynku —8%

-Praca: Oblicze architektury miejsca —7%

Założenia i cele przedmiotu:

Kształtowanie środowiska człowieka w silnym związku z lokalnymi tradycjami społeczności miasta, przy poszanowaniu ich różnorodnych identyfikacji kulturowych i etnicznych .

Metody dydaktyczne:

Wyprawa studialna za granicę, prezentacje z dyskusją, klauzury, projekt zespołowy i indywidual

Strona przedmiotu
AUMN1045 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Wykład (egzamin) - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: ogólna wiedza z zakresu biologii na poziomie szkoły średniej

Forma i warunki zaliczenia: kolokwium; warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium

Założenia i cele przedmiotu: poznanie podstaw wiedzy na temat zróżnicowania różnych elementów środowiska przyrodniczego, w szczególności szaty roślinnej i krajobrazu

Metody dydaktyczne: wykład

Strona przedmiotu
AUMN1043 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiazkowy

Wymagania wstępne:Program studiow I st. na kierunku Architekyura i Urbanistyka

Forma i warunki zaliczenia:zaliczenia testowe i ocena pracy analitycznej,egzamin pisemny i ustny

Założenia i cele przedmiotu: Wiedza o podstawowych pojeciach socjologicznych.Umientnosc analizowac procesy powstajence miedzy clowiekiem i spoleczenstwem - miedzy czlowiekiem i fizycznym otoczeniem. Kompetencje- swadomosc zdobycia informacji o niezbednych zjawiskach spolecznych przy projektowaniu zmiam w fizycznym otoczeniu

Metody dydaktyczne:wyklad, prezentacija zdiec zutow miast, zdienc, filmow, prac analitycznych

Strona przedmiotu
AUMN1011 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Przedmiot kierunkowy, obowiązkowy o treściach kształcenia do wyboru

Wymagania wstępne:brak

Forma i warunki zaliczenia:Ćwiczenia projektowe: projekt kursowy (opracowanie graficzne w formie plansz oraz opracowanie tekstowe) oraz projekty klauzurowe (graficzne opracowanie zadanych tematów)

Zaliczenie przedmiotu to suma ocen projektu semestralnego, cząstkowych ocen przejściowych oraz ocen projektów klauzurowych.

Założenia i cele przedmiotu: Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności warsztatowych sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta przeznaczonego do intensywnego rozwoju

Metody dydaktyczne: Opracowanie zadanych treści programowych pod kierunkiem prowadzącego w trakcie trwania zajęć, sporządzanie rysunków i zapisów tekstowych, dyskusje, konsultacje, korekty rozwiązań.

Strona przedmiotu
AUMN1018 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, kierunkowy

Wymagania wstępne:

Program studiów I st. na kierunku Architektura i Urbanistyka

Forma i warunki zaliczenia:

Colloquium zaliczeniowe z treści wykładów

Prace analityczno-porównawcze, na temat wybranych problemów szczegółowych poruszanych podczas wykładów, referowane podczas colloquium zaliczeniowego.

Założenia i cele przedmiotu:

Ukazanie powszechnie uznanych kanonów teorii architektury i urbanistyki oraz postaw twórczych wielkich architektów.

Nauczanie zasad kształtowania środowiska życia człowieka w architekturze z uwzględnieniem jego relacji do środowiska naturalnego i kulturowego o szczególnie cennych wartościach. Ukazanie współczesnych problemów ekstrapolacji kultur obcych oraz wymiany międzykulturowej społeczeństw sąsiedzkich. Ukazanie dialektycznego związku kultury i natury.

Metody dydaktyczne: wykład, prezentacje prac, dyskusja

Strona przedmiotu
AUMN1019 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:brak

Forma i warunki zaliczenia:zaliczenie pisemne: 2 prace kontrolne po 2 pytania. Z każdej należy zdobyć co najmniej 2,5 z 6 punktów. O ocenie końcowej decyduje średnia arytmetyczna uzyskanych ocen.

Założenia i cele przedmiotu:

Przekazanie wiedzy dotyczącej zaawansowanej teorii i zasad kształtowania przestrzeni miast, urbanistyki, planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej ze szczególnym uwzględnieniem planowania miejscowego.

Metody dydaktyczne:wykłady

Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)