Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - AIU niestacjonarne I-ego stopnia 4 rok 7 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Architektury)

Jednostka: Wydział Architektury Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - AIU niestacjonarne I-ego stopnia 4 rok 7 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2010Z - Semestr zimowy 2010/11
2011Z - Semestr zimowy 2011/12
2012Z - Semestr zimowy 2012/13
2013Z - Semestr zimowy 2013/14
2014Z - Semestr zimowy 2014/15
2015Z - Semestr zimowy 2015/16
2016Z - Semestr zimowy 2016/17
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2010Z 2011Z 2012Z 2013Z 2014Z 2015Z 2016Z
AUN7059 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: Etyka zawodu architekta

Wymagania wstępne: Teoria architektury 4

Forma i warunki zaliczenia: Egzamin

Założenia i cele przedmiotu: Znaczenie twórczej postawy architekta oraz specyfiki wykonywania zawodu w świetle ogólnych zasad etyki i uregulowań prawnych.

Metody dydaktyczne: Wykład kursowy

Strona przedmiotu
AUN7058 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Forma i warunki zaliczenia:test zamknięty

Założenia i cele przedmiotu: zaznajomienie z pojęciami filozoficznymi i podstawami z historii filozofii

Metody dydaktyczne:wykład

Strona przedmiotu
AUN7027 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Seminarium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Seminarium - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Seminarium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Seminarium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Seminarium - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:

wiedza z zakresu historii architektury powszechnej i polskiej

Forma i warunki zaliczenia:

wykład - egzamin ustny

seminarium - przygotowanie prezentacji na wybrany temat, złożenie pracy semestralnej

Założenia i cele przedmiotu:

Rozszerzenie wiedzy z zakresu historii architektury o zagadnienia dotyczące architektury Polski północno-wschodniej w szerokim kontekście historycznych terenów Wielkiego Księstwa Litewskiego i dawnych kresów wschodnich Rzeczpospolitej. Wielość kultur i wyznań jako czynnik kształtujący środowisko kulturowe regionu.

Metody dydaktyczne:

- wykład kursowy

- seminarium: omówienie i analiza poszczególnych zagadnień w oparciu o wskazaną literaturę oraz prezentacje z wykorzystaniem środków audiowizualnych.

Strona przedmiotu
AUN7033 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Seminarium - 5 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Seminarium - 5 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Seminarium - 5 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Seminarium - 5 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Seminarium - 5 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na podstawie multimedialnej prezentacji problematyki i propozycji rozwiązań wybranego zagadnienia z zakresu konstrukcji budowlanych (50%) oraz pisemnej prezentacja problematyki i przyjętych rozwiązań w pracach inżynierskich poszczególnych studentów (50%).

Założenia i cele przedmiotu: nauczanie rozwiązywania zagadnień związanych z konstruowaniem elementów i ustrojów obiektów budownictwa oraz doboru materiałów budowlanych w świetle nowoczesnych technologii oraz w skomplikowanych obiektach budowlanych (stadionach, mostach, halach o dużych rozpiętościach, budynki wysokościowe, itd.)

Metody dydaktyczne: seminaria oparte na prezentacjach multimedialnych studentów, zakończone wspólną dyskusją oraz wyciągnięciem wniosków.

Strona przedmiotu
AUN7057 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

-przedmiot podstawowy, obowiązkowy

Wymagania wstępne:

-budownictwo ogólne i materiałoznawstwo 6, projektowanie architektoniczne 5, ekonomika procesu inwestycyjnego

Forma i warunki zaliczenia:

-egzamin.

Założenia i cele przedmiotu:

-nauczanie praktycznego stosowania sztuki budowlanej i metodyki projektowania architektonicznego,urbanistycznego i przestrzennego w ramach przepisów i regulacji prawnych.

-stosowanie zasad prawa autorskiego w zawodzie architekta.

-poznanie aktualnych struktur organizacji zawodowych.

Metody dydaktyczne:

-wykład kursowy

-dyskusja.

Strona przedmiotu
AUN7032
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 10 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 10 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 10 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 10 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 10 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 10 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

kierunkowy, obowiązkowy.

Wymagania wstępne:

zaliczenie wszystkich przedmiotów projektowych - kursowych.

Forma i warunki zaliczenia:

projekt dyplomowy wykonany pod kierunkiem promotora uzupełniony o niezbędne (wybrane przez promotora) konsultacje specjalistyczne; dopuszczenie do publicznej obrony pracy dyplomowej.

Założenia i cele przedmiotu:

stosowne przygotowanie do wykonywania zawodu architekta na poziomie inżynierskim.

Metody dydaktyczne:

kwerenda, dyskusja, wariantowanie rozwiązań projektowych.

Strona przedmiotu
AUN7006 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 45 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 45 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 45 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 45 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 45 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Przedmiot kierunkowy, obowiązkowy

Wymagania wstępne:Projektowanie urbanistyczne 1, projektowanie urbanistyczne 2, komunikacja, infrastruktura techniczna miasta

Forma i warunki zaliczenia:Ćwiczenia projektowe: projekt kursowy (opracowanie graficzne w formie plansz oraz opracowanie tekstowe) oraz projekty klauzurowe (graficzne opracowanie zadanych tematów)

Założenia i cele przedmiotu: Zdobycie umiejętności sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z wymaganiami, jakie stawia ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Metody dydaktyczne:Opracowanie zadanych treści programowych pod kierunkiem prowadzącego w trakcie trwania zajęć, sporządzanie rysunków i zapisów tekstowych, dyskusje, konsultacje, korekty rozwiązań.

Strona przedmiotu
AUN7031 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Przedmiot kierunkowy, obowiązkowy

Wymagania wstępne:brak

Forma i warunki zaliczenia: Opracowania rysunkowe, pisemne i multimedialne prezentujące materiał pracy dyplomowej.

Ocena opracowań i aktywności na zajęciach.

Założenia i cele przedmiotu: Przygotowanie do wykonania projektu architektoniczno-urbanistycznego o średnim poziomie komplikacji. Krytyczna dyskusja problematyki związanej z tematami prowadzonych prac dyplomowych.

Metody dydaktyczne:Indywidualna prezentacja zgromadzonych materiałów, dotyczących problematyki związanej z tematami prac dyplomowych. Krytyczna dyskusja współczesnych realizacji z odniesieniem do inspiracji twórczych.

Strona przedmiotu
AUN7014 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Przedmiot kierunkowy, obowiązkowy

Wymagania wstępne:Teoria architektury

Forma i warunki zaliczenia:zaliczenie pisemne i rysunkowe na ocenę

Założenia i cele przedmiotu:Poznanie systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce. Poznanie procedur formalnych oraz przygotowanie teoretyczne do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

Metody dydaktyczne:Wykłady kursowe poparte prezentacją przykładów rozwiązań projektowych.

Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)